Katalysator #1 – Pelle Dragsted om 100 dage med Enhedslisten

1 min. læsetid

Radioaktiv præsenterer første afsnit af Katalysator. Programmet hvor vi vender venstrefløjens visioner, og diskuterer hvilken strategi vi skal benytte for at opnå dem. Janus Rønbach interviewer i dette afsnit folketingsmedlem for Enhedslisten Pelle Dragsted. Vi snakker lidt om Enhedslistens nye visionsprogram 100 dage med Enhedslisten, som præsenterer 100 reformer der kunne gennemføres hvis Enhedslisten fik magten, men vi diskuterer også hvad der skal til, for at dette overhovedet bliver muligt.

“Marx sagde det jo sådan set også ret klart. Det nye samfund vil først komme, når det er født i det gamle samfunds skød. Altså det var jo ikke Den Franske Revolution, der skabte det nye borgerlige samfund. I mange århundrede inden da var der sket en forrykning i klassestyrkeforholdet mellem et nyt borgerskab og den gamle adel, som på et tidspunkt nåede en eksplosion, hvor borgerskabet satte sig igennem og blev den dominerende klasse. Jeg ser udviklingen henimod socialisme på samme måde. Det er en gradvis proces, hvor kollektive ejendomsformer skridt for skridt fortrænger de kapitalistiske relationer i samfundet.”