Indkøbskurv: 0,00kr. Se indkøbskurv
Venstrefløjens medie
Generic filters
Menu
14. juni. 2024

Mænds sæd er forurenet med verdens mest anvendte sprøjtegift

I den første undersøgelse nogensinde har franske forskere påvist glyfosat i ufrugtbare mænds sæd og i koncentrationer fire gange højere i sædvæsken end i blodplasma, hvor kemikaliet tidligere er påvist. Forskerne advarer om en sandsynlig negativ virkning af glyfosat på mænds reproduktive sundhed og muligvis på deres afkom. De anbefaler, at myndighederne gør brug af et forsigtighedsprincip i diskussionen om fortsat brug af glyfosat i Europa

Mere end 55 procent af sædprøverne fra en fransk fertilitetsklinik indeholdt høje niveauer af glyfosat, som er verdens mest almindelige ukrudtsmiddel. Undersøgelsen rejser nye spørgsmål om sprøjtegiftens indvirkning på mænds reproduktive sundhed. Det er den første undersøgelse af sin art, til trods for den udbredte anvendelse af glyfosat-baserede sprøjtegifte i landbrug og gartneri overalt i Europa.

Den nye forskning fandt også dokumentation for påvirkninger på DNA og en sammenhæng mellem niveauer af glyfosat og oxidativt stress på sædplasma, hvilket tyder på betydelige negative virkninger på fertilitet og reproduktiv sundhed ifølge forskerne.

“Samlet tyder vores resultater på en negativ indvirkning af glyfosat på menneskers reproduktive sundhed og muligvis på afkom,” skriver forskerne i artiklen, der netop er offentliggjort i juni-udgaven af det faglige tidsskrift Ecotoxicology and Environmental Safety.

Frugtbarheden falder overalt – og pilen peger på mændene

Undersøgelsen offentliggøres på et tidspunkt, hvor forskere verden over leder efter svar på, hvorfor de globale fertilitetsrater falder, og mange har mistanke om, at eksponering for giftige kemikalier som glyfosat er en væsentlig årsag.

Også i Danmark har markant faldende frugtbarhed vakt politisk bekymring. I 2023 nåede fertiliteten i Danmark ned under 1,5 børn pr. kvinde. Den har ikke været lavere i 37 år, og er resultatet af en faldende tendens siden midten af 00’erne. Det er samme tendens som i en lang række andre, velstående lande.

Statsminister Mette Frederiksen (S) har gjort sig til fortaler for et EU-forbud mod alle hormonforstyrrende stoffer og et skrappere forsigtighedsprincip i forhold til producenterne. Som konsekvens af den franske undersøgelse går Mette Frederiksen altså de facto ind for et forbud mod glyfosatbaserede sprøjtegifte.

Den franske undersøgelse omfattede 128 mandlige partnere i ufrugtbare par, men uden fysiske abnormiteter eller kroniske sygdomme. De var i alderen 26-57 år og rekrutteret efter konsultationer for ufrugtbarhed mellem februar 2018 og marts 2022. Kriteriet var ufrugtbarhed defineret som ingen graviditet trods et eller flere års ubeskyttede samlejer.

Verdens mest solgte sprøjtegift

Oftest sælges glyfosat i formuleringen RoundUp, og det er verdens mest populære pesticid med stigende anvendelse år efter år. Siden introduktionen i 1996 af genmodificerede afgrøder, der tåler sprøjtning med glyfosat-midler, er anvendelsen af glyfosat globalt steget femten gange til 825.000 tons per år i 2014, og den fortsætter med at vokse. Forbruget svarer til godt et halvt kilo glyfosat for hver eneste hektar landbrugsland i verden.

I Danmark sprøjtes knap halvdelen af landbrugsarealet på 2,6 mio. hektar med glyfosat-midler årligt. Glyfosat er det mest anvendte og bruges i cirka 20 procent af alle sprøjtninger med ukrudtsmidler, og Danmark har et af de højeste forbrug af glyfosat per hektar blandt EU-landene.

Udenfor Europa anvendes der rigtig meget glyphosat i forbindelse med ’RoundUp-Ready’ genetisk modificerede afgrøder, der er blevet gjort immune overfor virkningerne af herbicidet ved at give dem et ekstra gen, der er udvundet af en bakterie.

Før introduktionen af den slags afgrøder kunne landmændene udelukkende anvende glyfosat i de perioder i årets løb, hvor der ingen afgrøder vokser på marken – for eksempel til at udrydde ukrudt før såningen (eller nogle gange for at dræbe en afgrøde før høst). Med ’Roundup-ready’ afgrøder, der er gjort immune over for glyfosat, kan de sprøjte hele året rundt, og derved holde deres marker fuldstændigt fri for ukrudt gennem hele vækstsæsonen.

Dokumentationen hober sig op

Et globalt fald i menneskelig fertilitet og mere præcist i sædkvaliteten i løbet af de sidste par årtier er blevet rapporteret i epidemiologiske undersøgelser (Almagor et al., 2003Carlsen et al., 1992Cipriani et al., 2023Levine et al., 2023Rolland et al., 2013). Miljøeksponering for hormonforstyrrende stoffer – såsom pesticider, bisphenol A og tungmetaller – formodes at have bidraget til et sådant fald, foruden andre negative reproduktionseffekter (Gaspari et al., 2011Skakkebaek et al., 2001).

Glyfosat er et af de mest brugte ukrudtsmidler i verden (Duke, 2018). Det anvendes overalt i landbrug, havebrug, skovbrug og andre områder. Den aktive ingrediens er glyfosat, men det færdige produkt er opblandet med andre kemiske bærestoffer i kommercielle formuleringer.

Det gælder alle glyfosat-baserede ukrudtsmidler, hvor de præcise blandinger for de fleste produkter hemmeligholdes af forretningshensyn (Mesnage and Antoniou, 2018), men de synes at være årsag til mere skadelige virkninger end glyfosat alene (Alvarez-Moya and Reynoso-Silva, 2023Defarge et al., 2016Mesnage and Antoniou, 2018Nerozzi et al., 2020).

Teksten blev først bragt 11. juni 2024 på hjemmesiden gylle.dk

Om skribenten

Kjeld Hansen

Kjeld Hansen

Journalist, forfatter, foredragsholder, miljødebattør samt stifter og indehaver af konsulent- og kommunikationsfirmaet BæreDygtighed. Driver et økologisk landbrug på Stevns, og har sin egen nyhedsblog. Læs mere

Kære bruger – du er nu nået gennem et opslag i Solidaritet

Vi håber, at du fik stillet din nysgerrighed eller diskussionslyst.

Alt stof på Solidaritet er frit tilgængelig uden betalingsmur. Men det er ikke gratis at drive et website.

Solidaritet er organiseret som en demokratisk forening, hvis formål er at gøre Solidaritet til platform for venstrefløjens debat i Danmark. Du kan også blive medlem – hvis du ikke allerede er.

Du kan nemt, hurtigt og direkte lave en aftale med Mobilepay, Visa eller Mastercard – og den kan opsiges med øjeblikkelig virkning.

20 kr./md. 60 kr./md. 100 kr./md. 150 kr./md.

Foreningens indtægter er økonomisk rygrad i Mediehuset Solidaritets drift. Men foreningen er – ud over økonomisk fundament for drift – også et fællesskab, der sammen med ansatte og faste aktivister videreudvikler mediehusets aktiviteter. Læs mere om foreningen: HER