Maskinstorm #1 – Omsorgsrobotter

Velkommen til Radioaktivs teknologipodcast Maskinstorm, hvor vi vender nye teknologier med et kritisk blik for hvem de kommer til gode – og om vi bør beholde eller “storme” dem. Dette første afsnit handler om omsorgsrobotter – truer de omsorgsfagene? Eller kan de også noget?

Hvor var den funktion før? Der har vi jo en strukturel ulighed i at vi ikke værdisætter eller værdsætter omsorgsarbejde.