Ernest Fiene: The Night Shift (1939)
6 min. læsetid

Beskæftigelsesministeren beder nu Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) se på, om der er behov for at ændre på anbefalingerne om natarbejde, efter at ny undersøgelse fastslår, at natarbejde »sandsynligvis er kræftfremkaldende«.


Af Kim Kristensen

De fleste ved det måske godt: Det er usundt at arbejde om natten og ikke mindst at gøre det på skift. For lidt og for dårlig søvn kan øge risikoen for sukkersyge og overvægt, det kan give depressive symptomer, give irritation samt påvirke hukommelse og koncentration.

Men nu bekræfter en undersøgelse fra Verdenssundhedsorganisationen WHO’s Internationale Cancer Agentur (IARC), som er offentliggjort i tidsskriftet The Lancet Oncology, at natarbejde »sandsynligvis er kræftfremkaldende«. Det er ganske vist den samme risikokategori, »kategori 2A«, som blev indført helt tilbage i 2007. Men dengang var vurderingen i høj grad baseret på dyre- og såkaldte mekanisme-studier, hvorimod den ny undersøgelse bygger på nye studier på området – samt ikke mindst flere og bedre studier blandt mennesker, hvor studier af kræft i forskellige organer også indgår. Resultaterne gav dengang anledning til, at en række forskere udarbejdede anbefalinger til, hvordan man kan modvirke risikoen for brystkræft ved at begrænse eller undgå døgnrytme-forstyrrelser ved natarbejde. Selv om de nye resultater om sammenhængen mellem natarbejde og risikoen for kræft ikke får IARC til at ændre på klassificeringen, vil Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) dog nu vurdere behovet for »opdaterede forskningsbaserede anbefalinger« på området, oplyser beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) til Folketingets beskæftigelsesudvalg. Ifølge beskæftigelsesministeren vil det arbejde være tilendebragt senest næste forår, hvorefter Arbejdstilsynet vurderer, om dette skal give anledning til justering af anbefalingerne på hjemmesiden samt vejledningen om helbredskontrol om natarbejde.

Arbejdsgiveren har ansvaret

»Det er arbejdsgiveren, der har ansvaret for at sikre et sundt og sikkert arbejdsmiljø på den enkelte arbejdsplads,« skriver Peter Hummelgaard. »Det gælder ikke mindst over for medarbejdere, der har et arbejde, hvor risici for at blive syg eller komme til skade på grund af arbejdsvilkårene er til stede. Derfor er jeg meget optaget af, at vi værner om de ansatte, der går på arbejde om natten, da natarbejde kan indebære en helbredsrisiko, som det også fremgår af WHO’s undersøgelse«.

Beskæftigelsesministeren understreger samtidig behovet for, at de ansatte hører om de rettigheder, de har ved natarbejde. Arbejdstilsynets vejledning til arbejdsgiveren omhandler dertil, at arbejdet skal planlægges og tilrettelægges, så det er sikkerheds- og sundheds-mæssigt fuldt forsvarligt. Vejledningen omfatter at give medarbejderne indflydelse på deres arbejdstider, at holde antallet af dage med aften-natarbejde på et minimum, samt at arbejdsvagterne holdes på maksimum otte timer. Endvidere har Arbejdstilsynet siden sommeren 2018 gennemført en kampagne, der har til formål at oplyse om arbejdsgiverens pligt til at tilbyde gratis helbredskontrol af natarbejdere.

»I Danmark har vi ikke tradition for at lovgive om arbejdstid, da det reguleres af arbejdsmarkedets parter i overenskomster. Men vi har således regler, der – sammen med Arbejdstilsynets tilsyns- og vejlednings-indsats – skal beskytte natarbejdere,« skriver Peter Hummelgaard Thomsen.

Enhedslistens arbejdsmiljøordfører, Christian Juhl, er tilfreds med, at Nationalt Forskningscenter for Arbejdsmiljø, NFA endnu engang ser på risikoen ved natarbejde.

»Faren ved natarbejde, og ikke mindst skifteholdsarbejde hvor man skifter mellem natte- og dagarbejde, er jo noget, vi i fagbevægelsen advarede om allerede i 1970’erne,« siger den tidligere 3F-formand fra Silkeborg. »Og jo mere dokumentation der kommer fra faren, jo stærkere stå kravet om, at der skal ske mere – end at folk bare kan blive tilbudt helbredsundersøgelser. Det er selvfølgelig umuligt at få forbudt natarbejde, for der er jo opgaver som på sygehusene, der skal løses uanset tidspunktet på døgnet. Men så må man i det mindste prøve at planlægge sig ud af problemet i videst muligt omfang. Den eneste regel er, at der maksimum må være otte timer inden for et døgn med belastende natarbejde, hvilket er noget pjat. Rytmen er nemlig også med til at belaste folk«.

Faren ved natarbejde, og ikke mindst skifteholdsarbejde hvor man skifter mellem natte- og dagarbejde, er jo noget, vi i fagbevægelsen advarede om allerede i 1970’erne
Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø bekræfter, at flere studier påviser en sammenhæng mellem natarbejde og kræft.

Begræns perioden med natarbejde og nattevagter i træk

Den nye undersøgelse får ikke Kræftens Bekæmpelse til at slå alarm. Men arbejdsmiljøforsker Johnni Hansen har en række anbefalinger:

»Vi har tidligere forslået – i forbindelse med natarbejde og brystkræft – at man så vidt muligt begrænser perioden med natarbejde, og at man har så få som mulige nattevagter i træk«, siger Johnni Hansen. »Det mindsker graden af døgnrytme-forstyrrelse, som menes at være den biologiske mekanisme for natarbejde og brystkræft. Endvidere anbefaler jeg, at man ikke har natarbejde, hvis man tidligere har haft kræft. Umiddelbart giver den nye viden om, at natarbejde ud over brystkræft sandsynligvis også kan medføre kræft i prostata samt tyktarm og endetarm, ikke anledning til at ændre førstnævnte anbefalinger«.

NFA skriver i en pressemeddelelse, at stadig flere studier bekræfter sammenhængen mellem natarbejde og kræft. Professor Anne Helene Garde fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA), som er medforfatter på den nye artikel, mener, at organisering af arbejdstiden kan bidrage til at skabe et godt arbejdsmiljø på danske arbejdspladser:

»På NFA forsker vi ikke bare i, om natarbejde indebærer en risiko for kræft og andre sygdomme, men vi forsker i lige så høj grad i, hvordan natarbejdet kan tilrettelægges, så en eventuel risiko minimeres,« siger Anne Helene Garde.


Så mange mennesker har natarbejde
Natarbejde er i studiet defineret som “arbejde i løbet af den periode, hvor befolkningen normalt sover”. Det kan for eksempel være fast natarbejde eller natarbejde som en del af skifteholdsarbejde.

Ifølge de nyeste tal fra undersøgelsen ’Arbejdsmiljø og Helbred 2018’ arbejder 7,5 procent af den beskæftigede del af befolkningen i Danmark om natten – enten ved at have fast natarbejde eller skiftende arbejdstider, der omfatter natarbejde.

I nogle jobs, for eksempel politi, fængselsbetjente, passagerservicemedarbejdere, brandmænd, reddere, sikkerhedsvagter, læger og sygeplejersker, er andelen dog 30-50 procent.

Kim Kristensen er journalist på Solidaritet. Han har tidligere arbejdet på Information og Ritzaus Bureau, og har bl.a. skrevet bogen “Bare kald mig Lene” om Lene Espersen. Han har for nyligt udgivet bogen Det Hærdede Stål om Enhedslistens første 25 år i Folketinget.