Indkøbskurv: 0,00kr. Se indkøbskurv
Venstrefløjens medie
Generic filters
Menu
28. februar. 2023

Sammen mod alle former for racisme

Tirsdag 21. marts er det FN´s internationale dag mod racisme. Den 18. marts går vi på gaden i København, Aarhus, Odense og Svendborg. Solidaritet er arbejderklassens stærkeste våben i kampen mod racisme

Lene Junker og andre aktivister fra Fællesinitiativet mod Racisme på vej til demonstration. Privat foto.

Racismen forsvandt ikke med apartheid-lovens afskaffelse i 1991 og Sydafrikas nye forfatning i 1995.

Faktisk er racismen så indgroet i kapitalismen, at den stadig er et af magthavernes stærkeste redskaber – del og hersk – til at splitte arbejderklassen, som jo rummer alle nationaliteter, køn, religioner, kulturer og etniciteter. 

Som socialist er jeg modstander af racisme og diskrimination i al almindelighed. Men skal man begribe racismen og forstå, hvorfor den også i dag er så omfattende, ja, så er det, fordi de etniske minoriteter bruges som syndebukke og fjendebilleder, der kan aflede fokus fra de centrale problemer, hele arbejderklassen står i. Det forhindrer en fælles kamp for en mere retfærdig og lige fordeling af værdierne i samfundet.

De etniske minoriteter bruges også som billig arbejdskraft og løntrykkere, hvilket forklarer deres dårligere vilkår og færre rettigheder. 

Solidaritet er vores alternativ

Derfor må arbejderklassens stærkeste våben, solidariteten, også være omdrejningspunktet for kampen mod racismen. Det gælder på arbejdspladser og i fagforeninger, såvel som på skoler og uddannelsessteder. Og det gælder i byer og i boligområderne.

Afviste flygtninge eller tidligere kriminelle, som har udstået deres straf, skal ikke lukkes inde i “udrejsecentre” eller flygtningefængsler uden rettigheder og muligheder for en menneskeværdig tilværelse. Og det gælder selvfølgelig også verdens 100 millioner flygtninge og fordrevne uden for landets grænser, uanset om de flygter på grund af krig, undertrykkelse, klimakatastrofer eller en kombination af disse.

Vær med lørdag 18. marts 

Verden over markeres FN’s internationale dag mod racisme  med en lang række demonstrationer og aktioner – bl.a. samlet i World Against Racism. Fællesinitiativet mod Racisme og Diskrimination er tilknyttet dette netværk. Vores lokalgrupper i København, Aarhus, Odense og Svendborg er i fuld gang med at organisere og mobilisere til demonstrationer lørdag 18. marts

Vi opfordrer til, at folk deltager i den by, de bor tættest på. Hvis foreninger og netværk i andre byer ønsker at demonstrere i deres by, så hjælper vi gerne.

Vi er også med, når fagbevægelsen inviterer til åben konference tirsdag 21. marts – en dag med fokus på at modvirke racisme og diskrimination på arbejdspladsen, samt styrke bånd mellem mennesker.

Danmark – et sort hul på verdenskortet

Siden Lars Løkke Rasmussens nytårstale i 2018, hvor udsatte boligområder blev omtalt som sorte huller i Danmarkskortet, er racismen og diskriminationen systematisk forværret gennem lovgivningen og den altid latente muslim-bashing.

Senere samme år blev paradigmeskiftet søsat. Det sætter forskelsbehandlingen i system, både hvad angår rettigheder og økonomi. Det har fokus på hjemrejse i stedet for integration. Paradigmeskiftet er Inger Støjbergs værk, men det blev støttet af Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet.

Konsekvenserne af både ghettoloven og paradigmeskiftet viser sig nu i al sin gru. Gode billige boliger rives ned, og mennesker tvangsflyttes. Mennesker ødelægges i udrejse-centrene og lever et liv uden håb og i konstant angst for at blive deporteret. Alle flygtninge kæmper hårdt for at opnå permanent opholdstilladelse i en permanent frygt for alligevel at miste den. Mange overlever på et prekært, sort eller gråt arbejdsmarked, fordi “hjemrejse-ydelsen” er mindre end kontanthjælpen, og leveomkostningerne er steget.

Det er præcis derfor, at den aktuelle inflationshjælp – naturligt nok vil tilfalde flygtningefamilier, som skiftende regeringer selv har fattiggjort gennem racisme og diskrimination.

EU ser stort på den grundlæggende ret til at søge asyl

Der udfoldes enorme anstrengelser for at forhindre flygtninge i at kunne søge asyl i Danmark og i EU. Den socialdemokratiske regerings Rwanda-projekt er sat på pause. I stedet vil regeringen arbejde for et modtagecenter uden for Europa i samarbejde med EU eller en række andre lande. Holland har meldt sig på banen.

På EU-topmødet den 9. februar var der flertal for, at EU forstærker sine grænser med flere hegn og mure og mere overvågning og registrering. Det udfordrer retten til asyl og dermed de demokratiske værdier og menneskerettigheder, som er nedfældet i EU-traktaterne. 

Næsten en million flygtninge har søgt asyl i EU i 2022. Det er på niveau med 2015-16. Dertil kommer fire millioner ukrainske flygtninge. Sympatien med de ukrainske flygtninge er desværre ikke smittet af på resten af verdens flygtninge, tværtimod.

Sammen mod den voksende fascisme

Den systematiske racisme og diskrimination fra regeringer og staters side giver plads til, at den yderste højrefløj og fascismen kan vokse. Det har vi blandt andet set i Frankrig med Marine Le Pens Rassemblement National, med Sverigedemokraterna og sidst i Italien, hvor Meloni og fascisterne i Fratelli d’Ítalia er kommet til magten.

Det betyder ikke, at vi står over for en traditionel fascistisk magtovertagelse i Italien eller andre steder. Lige nu følger de alle en parlamentarisk strategi, som giver politisk magt og fodfæste i statsapparatet, hvorfra de kan forfølge deres højreradikale politik, som er fjendtlig over for fagforeninger, flygtninge, kvinder, og transpersoner, men særdeles venlig over for olieindustrien.

Vi ses på gaden den 18. marts i København, Aarhus, Odense og Svendborg.

Om skribenten

Lene Junker

Lene Junker

Mangeårig venstrefløjsaktivist og medlem af Internationale Socialister. Medstifter af Fællesinitiativet mod Racisme og Diskrimination. Læs mere

Kære bruger – du er nu nået gennem et opslag i Solidaritet

Vi håber, at du fik stillet din nysgerrighed eller diskussionslyst.

Alt stof på Solidaritet er frit tilgængelig uden betalingsmur. Men det er ikke gratis at drive et website.

Solidaritet er organiseret som en demokratisk forening, hvis formål er at gøre Solidaritet til platform for venstrefløjens debat i Danmark. Du kan også blive medlem – hvis du ikke allerede er.

Du kan nemt, hurtigt og direkte lave en aftale med Mobilepay, Visa eller Mastercard – og den kan opsiges med øjeblikkelig virkning.

20 kr./md. 60 kr./md. 100 kr./md. 150 kr./md.

Foreningens indtægter er økonomisk rygrad i Mediehuset Solidaritets drift. Men foreningen er – ud over økonomisk fundament for drift – også et fællesskab, der sammen med ansatte og faste aktivister videreudvikler mediehusets aktiviteter. Læs mere om foreningen: HER