1 min. læsetid

NOAH er medunderskriver på en underskriftindsamling, der søger at stoppe det såkaldte ‘ISDS’ – Investor-state dispute settlement, der giver multinationale virksomheder en række omfattende særrettigheder.


Af NOAH – Friends of the Earth

Handels- og investeringsaftaler giver i dag transnationale virksomheder vidtrækkende særrettigheder, der håndhæves gennem et parallelt retssystem.

Vi opfordrer EU og medlemsstaterne til at afskaffe disse privilegier ved at trække sig ud af de handels- og investeringsaftaler, der opretholder dem, samt afholde sig fra at indgå lignende aftaler i fremtiden.

SKRIV UNDER HER

Knap 600.000 mennesker har allerede skrevet under på kampagnen mod ISDS. Klik på billedet for at komme direkte til underskriftindsamlingen.

Vi opfordrer ligeledes EU og medlemsstaterne til at støtte op om udarbejdelsen af en bindende FN-traktat, der skal holde transnationale virksomheder ansvarlige for menneskerettighedskrænkelser og gøre en ende på deres straffrihed.

EU og medlemsstaterne skal gennem lovgivning forpligte virksomheder til at respektere menneskerettigheder og miljø i deres aktiviteter verden over.

Personer, der udsættes for menneskerettighedskrænkelser begået af virksomheder, skal garanteres adgang til retfærdighed.
Vi er en alliance bestående af mere end 150 fagforeninger og civilsamfundsorganisationer fra hele Europa, og vi bliver flere dag for dag.

I Danmark deltager følgende organisationer i kampagnen: Afrika Kontakt, Colombia Solidaritet, Mellemamerika Komiteen, Mellemfolkeligt Samvirke, NOAH, 3F Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening i København og PROSA.


Læs mere om kampagnen på bevægelsens danske hjemmeside