Indkøbskurv: 0,00kr. Se indkøbskurv
Venstrefløjens medie
Generic filters
Menu
13. november. 2021

Peter Westermann: Sundhed er ikke til salg!

Ved regionsrådsvalget på tirsdag 16. november er der meget på spil. Blandt andet om vi skal øge privatiseringen af vores sundhedsvæsen, som Konservative foreslår i Hovedstadens regionsråd. Jeg vil gøre mit yderste for, at det ikke sker.

Godt helbred og gode hospitaler står nærmest i et direkte modsætningsforhold til privatisering af sundhed, mener Peter Westermann

Konservative har i Hovedstadens regionsråd foreslået, at regionen skal binde sig til at øge andelen af opgaver, der varetages af private virksomheder med 2 pct. om året. Forslaget lød: ”Vi ønsker en målsætning i trappemodels-form, for hvordan vi kan øge regionens udlicitering år for år. Vi foreslår f.eks. 2 procents stigning årligt.”

Forslaget er stillet på trods af, at tilsyn med privathospitaler viser langt flere problemer end tilsyn med offentlige sygehuse bl.a. om patientsikkerhed; og på trods af at vi har set store udfordringer med private leverandører af f.eks. rengøringsydelser. 

” Min datter fik en infektion fra en jordbakterie fra gulvet. Det satte hendes vejrtrækning langt tilbage og betød mindst en uges længere indlæggelse, vurderede lægen. Det koster! Tænk, hvor meget rengøring, der kunne være lavet af dygtige fagfolk for de penge. Kort efter

Privatiseringer koster kassen – og sundhed

Min datter blev født tre måneder for tidligt, og lå derfor tre måneder på Rigshospitalets neonatal-afdeling. Dengang var rengøringen udliciteret til ISS. Den bestod i, at en matematikstuderende – uden faglige forudsætninger for rengøring – sjaskede en spand brunt vand rundt på gulvet i 45 sekunder – på en højintensiv stue, hvor hygiejne er afgørende! 

Min datter fik en infektion fra en jordbakterie fra gulvet. Det satte hendes vejrtrækning langt tilbage og betød mindst en uges længere indlæggelse, vurderede lægen. Det koster! Tænk, hvor meget rengøring, der kunne være lavet af dygtige fagfolk for de penge. Kort efter min datter blev udskrevet, hjemtog Rigshospitalet rengøringen fra ISS. 

Privat behandling øger uligheden i sundhed

Øget privatisering er også problematisk af andre årsager. Privat behandling bidrager til en øget ulighed i sundhed – for dem med betalingsevne eller privat forsikring kan komme lettere til. Samtidig løfter de private ikke uddannelses-forpligtelsen, som det offentlige har til at have studerende i praktik og give dem klinisk vejledning. 

De private kan også kun tage de mere simple behandlinger – og dem mangler vores personale i det offentlige så. De mindre komplicerede opgaver er nemlig med til at give lidt ro på en presset afdeling, og de er bedre egnede til uddannelsesformål. Når det alligevel går galt for de private, skal komplikationerne have returbillet til det offentlige sygehus. Det koster kræfter og kroner.

Privathospitalerne har noget ekstra kapacitet, som kan bidrage til at nedbringe de ekstraordinære behandlingspukler, vi har fået, fordi vi har skullet håndtere corona-epidemien, og fordi sygeplejerskestrejken fik lov at løbe så længe, inden regeringen kom med det dårlige indgreb, som SF stemte imod. En ekstraordinær behandlingspukkel skal ikke – som de blå partier ønsker – bruges til generelt at øge privatiseringen af sundhedsvæsenet. Det vil dræne vores fælles, offentlige sundhedsvæsen for ansatte og ressourcer.

Lav et hjemtagningskontor, der kritisk vurderer – om privatiserede opgaver skal hjemtages til det offentlige

Vi skal i stedet gå en helt anden vej. Hvorfor ikke bryde med markedskræfterne og få de kritiske sundhedsfunktioner på vores fælles hænder? Det vil styrke vores mulighed for at skabe sammenhæng på tværs af sektorer, give os bedre forudsætninger for at skabe lighed i sundhed, give os bedre forudsætninger for at tænke sammenhængende patientforløb, og give mulighed for at bruge midler på at forbedre forholdene for vores egne medarbejdere frem for privathospitalernes. I den kommende periode bør vi nedsætte et hjemtagningskontor, så vi kritisk får vurderet, om de opgaver vi i dag får løst af private virksomheder i stedet skal varetages af os selv – til gavn for patienterne og regionens økonomi. 

Om skribenten

Peter Westermann

Peter Westermann

Cand.scient.pol. Folketingskandidat for SF. Tidligere næstformand for partiet, og medlem af regionsrådet for SF i Region Hovedstaden. Har skrevet bogen Oprør for fremtiden sammen med Lisbeth Bech-Nielsen. Læs mere

Kære bruger – du er nu nået gennem et opslag i Solidaritet

Vi håber, at du fik stillet din nysgerrighed eller diskussionslyst.

Alt stof på Solidaritet er frit tilgængelig uden betalingsmur. Men det er ikke gratis at drive et website.

Solidaritet er organiseret som en demokratisk forening, hvis formål er at gøre Solidaritet til platform for venstrefløjens debat i Danmark. Du kan også blive medlem – hvis du ikke allerede er.

Du kan nemt, hurtigt og direkte lave en aftale med Mobilepay, Visa eller Mastercard – og den kan opsiges med øjeblikkelig virkning.

20 kr./md. 60 kr./md. 100 kr./md. 150 kr./md.

Foreningens indtægter er økonomisk rygrad i Mediehuset Solidaritets drift. Men foreningen er – ud over økonomisk fundament for drift – også et fællesskab, der sammen med ansatte og faste aktivister videreudvikler mediehusets aktiviteter. Læs mere om foreningen: HER