Indkøbskurv: 0,00kr. Se indkøbskurv
Venstrefløjens medie
Generic filters
Menu
25. december. 2020

Vil man have gladere borgere OG sagsbehandlere? Så sæt antallet af sagsstammer ned i jobcentrene!

Sæt antallet af sager ned. Det vil gavne både borgere og sagsbehandlere, mener 3 medlemmer af Enhedslistens Borgerrepræsentation.

Medarbejderne på landets jobcentre har for mange sager på deres bord. Rapport fra Københavns Kommune viser, at det vil gavne alle parter at sætte mængden ned. Foto fra Vejle Kommune.

Debatindlæg er udtryk for skribentens egne holdninger. Kontakt os her, hvis du selv vil bidrage til debatten.


Ny rapport om ‘aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere’ understreger behovet for at sætte antallet af sager ned. Det vil være til gavn for både borgere og sagsbehandlere, mener 3 medlemmer af Enhedslistens Borgerrepræsentation.


Af Gyda Heding, Hassan Nur Wardere og Sinem Demir, Københavns Borgerrepræsentation (Ø)

Når sagsbehandlerne har færre sager at tage sig af, falder afklaringstiden, og tilfredsheden blandt både ansatte og borgere stiger. Flere får bevilget førtidspension eller fleksjob, borgerne føler sig set og hørt, og de der kan, kommer i højere grad videre til job eller uddannelse. Det viser et forsøg, der er udført på jobcenteret for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, JKI.

Forsøget med lavere sagsstammer blev oprindeligt foreslået af Enhedslisten som del af Budgetaftalen 2018, og blev vedtaget sammen med Socialdemokratiet, SF, Radikale Venstre, Alternativet og Dansk Folkeparti.

Formålet var at undersøge og dokumentere effekterne af lavere sagsstammer pr. sagsbehandler, målt på kvalitet, udgifter til overførsler og længden af ledighedsforløb. Forsøget kom i stand efter længere tids kritik af forholdene på JKI, hvor mange borgere oplevede at blive fastholdt i uendelige udredningsforløb, og hvor sagsbehandlernes sagsstammer havde nået en størrelse, der i praksis gjorde det umuligt at yde en ordentlig sagsbehandling.

Jobcentre gør folk mere syge

Foreninger som Jobcenterets Ofre og Liv over Lov, havde ved utallige demonstrationer foran rådhuset forsøgt at få politikerne til at reagere på de mange historier, om endeløse aktiveringsforløb, graverende fejl i sagsbehandlinger og konstante sagsbehandlerskift, som mange borgere oplevede, når de var i kontakt med JKI. Politikerne blev oversvømmet med eksempler på sager, hvor borgerne ikke havde fået den behandling de havde krav på, og i nogle tilfælde endda var blevet mere syge af at have kontakt med Jobcenteret.

“Forsøget er nu blevet evalueret og konklusionerne er klare. Et loft over antallet af sagsstammer gavner både borgere og ansatte.”

Enhedslistens forslag om lavere sagsstammer var et forsøg på at få vendt denne udvikling, for både borgernes og de ansattes skyld. Man oprettede som et forsøg en afdeling i jobcenteret, hvor den enkelte sagsbehandler kun havde 50 sager, op mod de over 200 som ellers var normalen. Sideløbende blev der nedsat en gruppe af kompetente fagfolk, der skulle kigge indsatsen igennem, og komme med deres forslag til, hvordan man fremadrettet bedst arbejder med aktivitetsparate borgere.

Forsøget er nu blevet evalueret og konklusionerne er klare. Et loft over antallet af sagsstammer gavner både borgere og ansatte. Ikke alene er der flere der går i job og uddannelse, men der er også flere der hurtigere får bevilget enten fleksjob eller førtidspension, uden først at skulle gennemgå langvarige afklaringsforløb. Der er altså også en økonomisk fordel, da man sparer penge på at behandle sagerne hurtigere og grundigere.

En bedre løsning – også for de ansatte

For personalet på Jobcenteret betyder lavere sagsstammer, øget arbejdsglæde og motivation, som især afspejles ved at færre søger væk. Hvilket igen giver en besparelse, i form af mindre oplæring og dygtigere medarbejdere. For borgerne betyder det, at man har en fast sagsbehandler, at man føler sig tryg, og tør at åbne op om de problemer man slås med.

For Enhedslisten er den vigtigste lektie af forsøget dog denne: Det nytter at prioritere de svageste i vores samfund og give dem en ordentlig behandling.

Enhedslisten opfordrer på denne baggrund de andre partier på Rådhuset til at samarbejde med os, om at lave et permanent loft over sagsstammerne fremover. Enhedslisten vil i hvert fald kæmpe for, at borgerne på jobcentrene behandles med respekt og ordentlighed – og at vi gør plads til, at sagsbehandlerne har tid og ressourcer til at gøre deres arbejde.

Lad os gøre København til en by, der både er god at bo i og arbejde i.


Om skribenten

Sinem Demir

Sinem Demir

Tjener, tidligere tillidsrepræsentant på Jensens Bøfhus, der afskedigede hende som del af en faglig konflikt. Medlem af Enhedslistens hovedbestyrelse, og sidder i Borgerrepræsentationen i København. Sinem er folketingskandidat for Enhedslisten, og kan følges her. Læs mere

Om skribenten

Gyda Heding

Gyda Heding

Medlem af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i Københavns Kommune. Valgt for Enhedslisten. Læs mere

Om skribenten

Hassan Nur Wardere

Hassan Nur Wardere

Medlem af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i Københavns Kommune. Valgt for Enhedslisten. Læs mere

Kære bruger – du er nu nået gennem et opslag i Solidaritet

Vi håber, at du fik stillet din nysgerrighed eller diskussionslyst.

Alt stof på Solidaritet er frit tilgængelig uden betalingsmur. Men det er ikke gratis at drive et website.

Solidaritet er organiseret som en demokratisk forening, hvis formål er at gøre Solidaritet til platform for venstrefløjens debat i Danmark. Du kan også blive medlem – hvis du ikke allerede er.

Du kan nemt, hurtigt og direkte lave en aftale med Mobilepay, Visa eller Mastercard – og den kan opsiges med øjeblikkelig virkning.

20 kr./md. 60 kr./md. 100 kr./md. 150 kr./md.

Foreningens indtægter er økonomisk rygrad i Mediehuset Solidaritets drift. Men foreningen er – ud over økonomisk fundament for drift – også et fællesskab, der sammen med ansatte og faste aktivister videreudvikler mediehusets aktiviteter. Læs mere om foreningen: HER