Den svenske nationaldag fejres i Kungsträdgården, Stockholm. Også i Sverige er velfærdsstaten blevet systematisk udhulet gennem årtier, mener forfatteren Göran Therborn. Foto: Bengt Nyman / CC
2 min. læsetid

I Kapitalen: Överheten och alle vi andra‘ dokumenterer Göran Therborn de dramatiske forandringer i klasse- og magtstrukturer fra 1980 og frem til i dag. Bogen dokumenterer, hvor overdrevet ‘den nordiske model’ er.

Oversat af Stig Hegn


Af Tore Linné Eriksen

’Katalys.se’ er et kraftcenter, der har sit udspring i fagbevægelsen. Deres mange rapporter om klasse og magt – alle spækket med store mængder af data og fornuftige spørgsmål – ligger til grund for bogen Kapitalen: Överheten och alle vi andra. Det er en kortfattet, lærerig og spændstig fremstilling i et normalt menneskesprog. Det er noget af en præstation.

Forfatteren dokumenterer grundigt de dramatiske forandringer i klasse- og magtstrukturer fra 1980 og frem til i dag. Han viser, hvor overdrevet ‘den nordiske model’ er.
Göran Therborn: Kapitalen: Överheten och alle vi andra er udgivet på forlaget Arkiv (2019)

Det er Göran Therborn, der fører pennen – han er kendt som en slags international superstar. Siden 1960erne har han undersøgt samfundets forandringer, klassemodsætninger og ulighed, hjulpet godt på vej af begreber og analysemetoder med marxistisk forankring. Som få er han med sit globale perspektiv i stand til at sammenligne, sammenfatte og se sammenhænge.

Forfatteren dokumenterer grundigt de dramatiske forandringer i klasse- og magtstrukturer fra 1980 og frem til i dag. Han viser, hvor overdrevet ‘den nordiske model’ er. F.eks. har Danmark, Norge og Sverige langt flere milliardærer pr. indbygger end USA eller Tyskland, og de nøgne tal viser, at dette får stadig større – og ikke mindre – betydning for skoleresultater, levealder og adgang til sundhedsydelser. Therborns forrige bog hed karakteristisk nok Ojämlighed dödar.

Göran Therborn fortæller om sin nye bog ved en konference med det svenske institut ‘Katalys‘.

Forfatteren går dybere ned end til bare nyliberalismens ideologiske krigsførelse – og diskuterer industrikapitalismens forandring til et samfund med finansspekulationer, privatisering af offentlig velfærd, alverdens konsulentselskaber og investeringsfonde, der opkøber, slagter, sælger og spekulerer. Derfor er han også meget opmærksom på det nye – og mere brutale – arbejdsliv og boligmarked, med usikre job, robotisering og umyndiggørelse af stolte fag via new public management. 

– Securitas har flere ansatte end Volvo, Ericsson og Electrolux tilsammen!

En central pointe er også, hvordan socialdemokraterne er sammenvævet med den elite, hvor overgangen til kapitalkræfternes lobbyselskaber og organisationer udgør en udbredt karrierevej. På den måde forrykkes styrkeforholdene, og politisk og økonomisk magt bliver vævet sammen på en måde, som tidligere var utænkelig. Det kender vi også til her til lands.

Anden klasseforskning peger i samme retning, så måske tiden er moden til en tilsvarende præcis, kortfattet og velinformeret sammenfatning.

Oprindeligt bragt i det norske tidsskrift Gnist, nr. 4 – 2018, side 149.

Solidaritets Forlag udgiver bøger fra den danske og internationale klassekamp. Læs mere nyt fra forlaget her.