Foto: CC
4 min. læsetid

Økonomien bør være det helt centrale fokus i forståelsen af globaliseringen. Vi kludrer debatten ved at sprede den over for mange områder. Det er budskabet fra forfatterne bag det alternative forslag til delprogram om globalisering. Der er to forslag, som Enhedslistens årsmøde 5.-6. oktober skal tage stilling til.

Debatindlæg er udtryk for skribentens egen holdning. Læs mere om Solidaritets principper for debat her, og kontakt os hvis du selv har noget på hjerte.
Af Mikkel Warming, Allan Ahmad, Anne Overgaard Jørgensen og Rune Møller Stahl

Hvorfor er der brug for et alternativt delprogram?

Vi, den oprindelige skrivegruppe nedsat af HB i 2017, har skrevet et alternativt forslag til globaliseringsprogram for Enhedslisten. Hovedårsagen er, at vi vil fokusere på global økonomi som den helt afgørende faktor i globaliseringen. Fordi globaliseringen af økonomien er nøglen til at forstå de samfundsmæssige forandringer der sker i disse år rundt omkring i verden.

Vi synes ikke, at det udkast som HB (flertallet) er kommet frem til lever op til dette. Vi synes det spreder sig over alt for mange politikområder på den internationale scene, og til gengæld mangler en fokuseret analyse samt en definition af globaliseringen af økonomien. Når programmet spreder sig over så mange områder som det gør, er det svært at læse og mangler en tydelig rød tråd. Det synes vi er ærgerligt, og vi frygter, at det giver en uklar debat og vi frygter, at delprogrammet heller ikke vil blive brugt efter det er vedtaget.

Ydermere indgår der i HBs forslag også en ganske omfattende og vigtig debat om Enhedslistens asyl og flygtningepolitik, hvor der kan være nogen uenighed. Denne debat om flygtninge og asylpolitik er central og vigtig for Enhedslisten. Men vi synes ikke den skal pakkes ind i en debat om økonomisk globalisering. Her vil den enten vil skygge for debatten om globaliseringen af økonomien eller bliver glemt i den. En sådan debat fortjener et selvstændigt fokus og tid til afklaring.

Debat om flygtninge og asylpolitik er central og vigtig for Enhedslisten. Men vi synes ikke den skal pakkes ind i en debat om økonomisk globalisering. Mikkel Warming m.fl.

Hvorfor er vores bedst?

Vi har skrevet et rimeligt kort og læsevenligt programudkast. Fordi vi synes det er vigtigt, at så mange som muligt diskuterer og forholder sig til den økonomiske globalisering og de forandringer denne medfører i disse år. Vores fokus er på global økonomi. Som også gerne skal give håb om at fordring er mulig på denne komplekse problemstilling.

Global økonomi spiller ind på alle områder af mennesker og klodes liv, det har vi kort beskrevet, hvor det er relevant. Ellers vil vi henvise til tidligere vedtagne delprogrammer om miljø og klima og feminisme mv.

Hvorfor skal det vedtages på dette årsmøde?

Der er et forslag på årsmødet, ændringsforslag 1.0.1 til dagsorden, som argumenterer for, at vi bør udskyde debatten om globalisering til næste årsmøde. Det er vi imod. Enhedslisten har brug for en opdateret politik om globalisering. Den gamle vi har er fra 1990’erne.

Vi har brug for at være på forkant i denne vigtige debat, vi ser handelskrige og stormagter der vil købe fremmede lande for tiden – Enhedslisten har brug for en analyse til at gå ind i den debat. Desuden er der ingen garanti for, at forslaget bliver bedre af at vente med at vedtage det. Og vi har afsat tid på årsmødet til at kunne debattere det – desuden har der været en lang og inkluderende debat i partiet med tre seminarier mv.

Ja der har været to valgkampe, men vi begyndte processen tilbage i 2017, så der har været tid til at engagere sig. Hvis vi udskyder behandlingen, spiler vi partiets tid. Der er mange andre kampe, udadvendte kampe, vi også bør bruge vores kræfter på. Dem der har siddet med programmerne, bliver ikke mere enig, selvom man giver den endnu et år. Uenighederne er tydelige mellem et internationalt politisk program, som skal nævne alt hvad der skal nævntes (HB’s forslag) og et fokuseret globaliseringsprogram, som har global økonomi, som omdrejningspunkt (vores forslag).


Mikkel Warming, Allan Ahmad, Anne Overgaard Jørgensen og Rune Møller Stahl er folkene bag det såkaldte alternative forslag til globaliseringsprogrammet, der skal diskuteres på Enhedslistens årsmøde 5-6. oktober.

Det alternative forslag til globaliseringsprogram kan findes her. Enhedslistens Hovedbestyrelses forslag til globaliseringsprogram kan findes her.

Ændringsforslag til begge programmer kan findes i Enhedslistens årsmødehæfte her