Indkøbskurv: 0,00kr. Se indkøbskurv
Venstrefløjens medie
Generic filters
Menu
18. september. 2019

DI vil lade klimaindsats gå hånd i hånd med konkurrenceevnen

En højeffektiv industri er en forudsætning for, at arbejdspladser og grøn omstilling går hånd i hånd,« lyder det fra Dansk Metal.

Industriens Hus i København. Foto: Wiki Commons

»En højeffektiv industri er en forudsætning for, at arbejdspladser og grøn omstilling går hånd i hånd,« lyder det fra Dansk Metal, efter at Dansk Industri lancerer sin klimaplan, der forholder sig til S-regeringens 2030-klimamål.


Af Kim Kristensen

Det er ikke enten-eller, men snarere både-og, når Dansk Industri (DI) i ny klimaplan vil sænke Danmarks CO2-udslip og samtidig skabe 120.000 job. Det gælder nemlig om at omstille os på en måde, hvor vi sikrer konkurrencekraft og bevarer virksomheder og arbejdspladser i Danmark, lyder det fra adm. direktør Lars Sandahl Sørensen.

»Virksomhederne har et stort medansvar for at løse klimaudfordringerne – og klimabevidstheden er stor,« udtaler administrerende i direktør i Dansk Industri (DI), Lars Sandahl Sørensen. DI præsenterede i 2012 en plan for dansk økonomi – den daværende 2020-plan – som i 2015 blev fulgt op af 2025-planen. Nu er DI så klar med en plan frem mod 2030, og – som noget nyt – har planen indarbejdet en dansk indsats mod klimaforandringer som grundsten i planen.

»Modvirkning af klimaforandringer skal være topprioritet i det danske samfund,« siger Lars Sandahl Sørensen. »Vi konstaterer med glæde, at den nye regering har sat et ekstremt ambitiøst mål om reduktion af den danske CO2 -udledning med 70 procent i 2030, siger direktøren. DI har regnet på muligheder og omkostninger, og 2030-planen leverer konkrete forslag, der reducerer CO2-udledningen med mindst 65 procent. Skal Danmark helt op på de 70 procent, kræver det massive investeringer i forskning og udvikling og helt nye samfundsøkonomisk ansvarlige løsninger, der ikke kendes i dag, lyder det.

Billigste løsning

Ifølge Lars Sandahl Sørensen vil den nødvendige og omfattende omstilling i visse virksomheder og brancher blive udfordrende og dyrt for samfundet – og der bliver brug for at indfase ændringerne, så det skaber en positiv udvikling og minimerer de negative konsekvenser.
»Derfor skal vi vælge de mest effektive og billigste løsninger, som bedst muligt understøtter et konkurrencedygtigt erhvervsliv,« siger direktøren.

»Danmark er jo en knappenål i forhold til andre nationer. Vi skal omstille os på en måde, hvor vi sikrer global konkurrencekraft og bevarer virksomheder og arbejdspladser i Danmark«.

Lars Sandahl Sørensen henviser til, at Danmark er langt fremme med at udvikle de løsninger, som kan hjælpe hele kloden med at begrænse klimaforandringerne. Det gælder især på områder som grøn energi, energi-effektivisering, køling, opvarmning og fødevareproduktion med minimeret ressourceforbrug. Indien ser for eksempel til Danmark for at finde løsninger fra rådgivende ingeniører, fra vandsektoren, fra køleindustrien, energiproduktion og meget andet.

Dansk Industris plan indeholder 150 konkrete forslag til, hvordan den grønne omstilling kan kombineres med vækst i erhvervslivet. Målet er en CO2-reduktion på mellem 65 og 70 procent i 2030. Arbejdsgiverorganisationen foreslår blandt andet at udfase fossile brændstoffer fuldstændigt i transportsektoren – og fjerne registreringsafgiften fra elbiler. 

Dansk Metal

Samlet set vil DI afsætte 16 milliarder kroner til grøn omstilling, 12 milliarder til investeringer i fremtiden, 26 milliarder til mere konkurrencedygtige virksomheder, og 36 milliarder til offentlig velfærd. Pengene kommer fra tre hovedkilder: Det finanspolitiske råderum skal bidrage med 49 milliarder kroner, arbejdsmarkedsreformer og omlægning af SU’en med 22 milliarder, og nedskæringer i det offentlige med 20 milliarder.

Planen kommer samtidig med, at Lars Sandahl Sørensen og Dansk Metals forbundsformand Claus Jensen i et fælles debatindlæg i Jyllands-Posten opfordrer regeringen til at øge de offentlige investeringer i forskning og udvikling. De samlede investeringer i forskning og udvikling har i en årrække udgjort knap tre procent af bruttonationalproduktet (BNP) i Danmark, mens de i lande som Sverige, Finland og Tyskland er væsentligt højere. Hvad angår de offentlige investeringer på de tekniske og naturvidenskabelige forskningsområder – som i særlig grad er vigtige for virksomhederne – anvender Danmark kun 38 procent af de offentlige midler, mens niveauet i lande som Tyskland, Schweiz og Finland er over de 50 procent.

»En højeffektiv industri er en forudsætning for, at arbejdspladser og grøn omstilling går hånd i hånd,« skriver Dansk Metal på Twitter.

Næstformanden for De Radikales folketingsgruppe, Sofie Carsten Nielsen, kalder DI’s udmelding for »sejt«. »Det her er så sejt!,« skriver hun på Twitter. »Tak! Store samfundsforandringer kræver et erhvervsliv der rykker. Grøn omstilling er den allerstørste udfordring vi har, og i alle udfordringer er der også muligheder og perspektiver«. 

Enhedslistens politiske ordfører, Pernille Skipper, anklager til gengæld DI for at tage klimaet som gidsel i forsøget på at få topskattelettelser. 

»DI’s plan indeholder 150 forskellige forslag,« siger Pernille Skipper. »Kun de 30 handler reelt om reduktion af klimagasser. Resten handler om topskattelettelser, skattelettelser til aktionærer og meget andet, som kommer de rigeste i vores samfund til gavn. Deres forslag ville være det mest ulighedsskabende i mange årtier, hvis det gennemføres. Og så har de øjensynligt ikke engang gjort sig ulejligheden at beregne, om reduktionerne er tilstrækkelige til at nå de nødvendige resultater for vores klima«.


Solidaritet er et demokratisk netmedie. Vi er uafhængige af partier og organisationer, selvom vi ikke er politisk neutrale. Solidaritet bringer nyheder, debat og analyser fra Danmark og verden. Her kan du læse den kritiske vinkel, som de andre medier ikke bringer, og det sidste nyt fra de aktivistiske bevægelser. Her kan du være med til at skabe et socialistisk medie.
Følg os på Facebook for daglige opdateringer.


Deltag i debatten og kommenter på artiklen (kun for medlemmer)

Kære bruger – du er nu nået gennem et opslag i Solidaritet

Vi håber, at du fik stillet din nysgerrighed eller diskussionslyst.

Alt stof på Solidaritet er frit tilgængelig uden betalingsmur. Men det er ikke gratis at drive et website.

Solidaritet er organiseret som en demokratisk forening, hvis formål er at gøre Solidaritet til platform for venstrefløjens debat i Danmark. Du kan også blive medlem – hvis du ikke allerede er.

Du kan nemt, hurtigt og direkte lave en aftale med Mobilepay, Visa eller Mastercard – og den kan opsiges med øjeblikkelig virkning.

20 kr./md. 60 kr./md. 100 kr./md. 150 kr./md.

Foreningens indtægter er økonomisk rygrad i Mediehuset Solidaritets drift. Men foreningen er – ud over økonomisk fundament for drift – også et fællesskab, der sammen med ansatte og faste aktivister videreudvikler mediehusets aktiviteter. Læs mere om foreningen: HER