Eksilårene #11 – Kvinder uden mænd

Hvordan kan historien om fem iranske kvinder i 1950’erne bryde med både patriarkalske strukturer og naturens gængse love og regler? Og hvordan hænger det sammen med Jane Austin, folkeeventyr og hjemlige sysler?

Rasmus, Signe og Amalie læser Shahrnush Parsipurs nyoversatte roman ‘Kvinder uden mænd’, hvor magi, frigørelse og kærlighed udfolder sig i en meget stor læseoplevelse i en, hvad sidetal angår, lille bog.