2 min. læsetid

Den kendte svenske marxist Göran Therborn dokumenterer grundigt de dramatiske forandringer i klasse- og magt-strukturer fra 1980 og frem til i dag – og viser hvor opreklameret den nordiske model er.

Dette billede har en tom ALT-egenskab (billedbeskrivelse). Filnavnet er underpkt_knap_Baggrund_anmeldelse.jpg

Af Tore Linné Eriksen

’Katalyse’ er et kraftcenter der er udsprunget af fagbevægelsen. Deres mange rapporter om klasse og magt – spækket med store mængder data og fornuftige spørgsmål – har nu lagt grunden til bogen ”Kapitalet, överheten och alle vi andre”, magthaverne og os andre. Det er en kortfattet, lærerig og spændstig fremstilling i normal menneskeprosa, en præstation.

Göran Therborn: Kapitalet, överheten och alle vi andre er udgivet på forlaget Arkiv (2018)

Bogens pennefører er Göran Therborn, som i international sammenhæng er en akademisk superstar. Helt tilbage siden 1960erne har han undersøgt samfundsændringer, klassemodsætninger og ulighed – hjulpet godt på vej af begreber og analyseformer med marxistisk forankring. Med sit globale perspektiv er han en af de få, der er i stand til at sammenligne, sammenfatte og afdække sammenhænge.

Forfatteren dokumenterer grundigt de dramatiske ændringer i klasse- og magt-strukturen fra 1980 og frem til i dag – og viser hvor opreklameret ’den nordiske model’ er. F.eks. har Norge og Sverige langt flere milliardærer pr. indbygger end USA eller Tyskland, og de nøgne tal viser, at de får flere og flere – og ikke færre. Det gælder også skoleresultater, levealder og god adgang til sundhedsydelser. Therborns forrige bog på svensk hed betegnende nok ”Ojämlighed dödar”.

Forfatteren går et spadestik dybere end til krigsføring med nyliberalismen – og diskuterer industrikapitalismens omdannelse af samfundet til finansspekulationer, privatisering af offentlig velfærd, alskens selskaber med konsulenter, investeringsfonde der opkøber, sælger, slagter og spekulerer. Derfor viser han også det nye – og mere brutale – arbejdsliv og boligmarked stor opmærksomhed. Det er præget af usikre jobs, robotisering og umyndiggørelse af stolte fagområder gennem new public management. Securitas har flere ansatte end Volvo, Ericsson og Elektrolux tilsammen. En central pointe er også, hvordan Socialdemokratiet er vævet ind i en elite, hvor den udbredte karrierevej går gennem kapitalkræfternes lobbyselskaber og organisationer. På den måde bliver styrkeforholdene forrykket, og politisk og økonomisk magt bliver vævet sammen på en måde, som tidligere var utænkelig. Det er også noget, man kender i andre nordiske lande.

Meget norsk klasseforskning peger i samme retning, og her og andre steder er tiden måske også moden til en tilsvarende præcis, kortfattet og velinformeret sammenfatning.


Tore Linné Eriksen er tidligere professor i udviklingsstudier ved Høgskolen i Oslo, og er bogredaktør på Gnist. Han har skrevet en række artikler på Leksikon.org om bl.a. liberalisme og kolonialisme.