Foto: Britta My Thomsen / Solidaritet.
5 min. læsetid

Lørdag 5. december gik omkring 1.500 mennesker i fakkeltog fra Boligministeriet til Christiansborg i protest mod Ghettoloven. Der var taler af bla. beboere fra de almene boligafdelinger, mens musikerne Raske Penge og Klumben, Isam B og Sanganee, sørgede for god stemning og skarpe tekster.


Tekst og fotos af Britta My Thomsen

Ghettoloven blev vedtaget af den daværende regering sammen med SF, Socialdemokraterne og DF i 2018. Konsekvenserne for beboere i de almene boligområder er mange.  Ikke mindst at op mod 11.000 mennesker bliver tvunget til at flytte fra deres boliger, der enten skal nedrives eller sælges til private investorer.

”Det handler ikke om, at det er synd for beboerne – det handler om solidaritet”, sagde Fatma Tounsi fra Almen Modstand i sin tale, hvor hun lagde vægt på, at det ikke kun går ud over beboerne i de ghettostemplede områder, men at hele den almene sektor er truet. ”Vi skal alle sammen måles og vejes” sagde hun med henvisning til ghettolisten, der udgives hvert år i starten af december.

Ifølge sociolog Aydin Soei bliver ghettolisten ændret, hver gang det går godt: ”Når kriminaliteten falder, sætter de kriteriet for antal kriminelle ned. Så tæller udenlandske uddannelser ikke med, hvilket betyder at beboere med etnisk minoritetsbaggrund tæller to gange i statistikken. Et af de områder, hvor der har været stor fremgang, er at mange flere unge tager en uddannelse. Men de unges uddannelse er heller ikke en del af ghettokriterierne”.

Søren-Emil Schütt fra Lundtoftegade kom ind på, at ghettoloven sætter skel mellem mennesker, hvor nogen – de fattige, de arbejdsløse, de uuddannede og de etniske minoriteter – ikke er gode nok. Samtidig handler kampen mod ghettoloven også om at kæmpe for en boligsektor, hvor det ikke kun handler om at tjene penge, men også om naboskabet og fællesskabet. Som han sagde: ”Fællesskabet er vores friværdi.”

I en brandtale af Per Aabel, fagforeningsmand fra 3F BJMF, slog han fast at: ”Kampen for billig boliger uden profit og spekulation. Kampen mod racisme og forskelsbehandling. Det er samme kamp. Det er klassekamp”. Samtidig pointerede han, at ghettoloven er et led i liberalisternes drøm om et ureguleret boligmarked.

Demonstrationen var arrangeret af beboerorganisationen Almen Modstand i samarbejde med Amnesty, Mellemfolkeligt Samvirke, Black Lives Matter m.fl.

Beboere fra de almene boligområder har stillet et borgerforslag om at ophæve ghettoloven. Det har nu fået over 37.000 underskrifter: https://www.borgerforslag.dk/se-og-stoet-forslag/?Id=FT-04982&fbclid=IwAR3kQsiJMI7hMsZ3IjUqj3WeghwOr7v7L5MStyMrhpOEYI1IJGdChTidMes