Indkøbskurv: 0,00kr. Se indkøbskurv
Venstrefløjens medie
Generic filters
Menu
22. februar. 2024

Har SF en selvstændig udenrigspolitik

Hvorfor tøver SF om våbenhvile i Gaza – og kan man regne med SF’s modstand mod amerikanske baser? spørger Helge Bo Jensen og Lars Hansen fra den ny organisation ”Venstrefløjen”

Meget er sket for SF’s udenrigspolitik siden Aksel Larsens tid. Foto: Folketinget og SF

Debatindlæg er udtryk for skribentens egne holdninger. Kontakt os her, hvis du selv vil bidrage til debatten.

For få måneder siden behandlede Folketinget et borgerforslag – der på få dage nåede de krævede 50.000 underskrifter – om at kræve øjeblikkelig våbenhvile i Gaza, fordømme israelske krigsforbrydelser, øge dansk bistand til Palæstina og arbejde for en politisk løsning på konflikten. SF undlod at stemme!

Israelske krigsforbrydelser?

SF sagde og siger ganske vist, at de støtter kravet om våbenhvile, men som Pia Olsen Dyhr svarede på Instagram, undlod SF, “Fordi der står i beslutningsforslaget, at der er tale om krigsforbrydelser – og det er Amnesty lige nu i gang med at undersøge, så vi vil gerne gøre tingene i den rigtige rækkefølge, men ellers enig og derfor stemte vi blank.”

Hvordan nogen kan være i tvivl om, at Israel begår krigsforbrydelser, er en gåde. Angreb på hospitaler, FN-skoler, flygtningelejre, drab på journalister, brug af ulovlige våbentyper. Civile der fordrives til såkaldt “sikre områder”, hvorefter de bombes. 

Vi havde ellers håbet og forventet, at SF ville stemme for ethvert forslag om øjeblikkelig våbenhvile. Og vi håber stadig, at SF går ind for, at Danmark skulle tiltræde Sydafrikas sagsanlæg mod Israel for at begå folkedrab og for at få stoppet uhyrlighederne. Kan vi regne med det – eller har SF andre forslag til, hvad Danmark bør gøre?

For eller imod folkeafstemning om amerikanske baser i Danmark

Lige før jul offentliggjorde regeringen en aftale med USA om amerikanske tropper i Danmark, som man har forhandlet i dybeste hemmelighed i næsten to år. Der er ingen tvivl om, at aftalen indebærer tab af dansk suverænitet – og planerne vil på ingen måde øge Danmarks sikkerhed. Tvært imod vil den gøre os til bombemål for USA’s fjender.

Aftalen skal godkendes af Folketinget – og her er spørgsmålet så, hvordan SF stiller sig? Det kan nemlig blive afgørende.

Regeringen prøver tilsyneladende at påstå, at der ikke er tale om suverænitetsafgivelse, men det bliver svært at fastholde. Og så kræver det fem sjettedeles flertal i Folketinget for at få den famøse aftale vedtaget.

Det kræver derfor 30 mandater at blokere for aftalen – og fremtvinge en folkeafstemning om spørgsmålet. Og det er netop, hvad Enhedslisten, SF og Alternativet samt Theresa Scavenius har tilsammen: 30 mandater.

Har SF på to år skiftet holdning til amerikanske baser?

Da SF for knap to år siden udtalte sig om planerne om en aftale med USA om amerikanske baser i Danmark, var meldingen måske ikke så principiel, men dog meget klar: Karsten Hønge skrev fx på Twitter 10/2-22 “Tak, men nej tak til amerikanske ønsker om tropper og materiel i Danmark. NATO-landene spilles ud mod hinanden, og dansk suverænitet presses.”

Der var to betingelser, som skulle opfyldes: Dansk lov skulle gælde også for de amerikanske tropper, og det måtte ikke betyde atomvåben på dansk jord.

Nu er der klare svar på begge spørgsmål. SF’s betingelser bliver ikke opfyldt. Amerikanske soldater er som udgangspunkt underlagt amerikansk lov og evt. retsforfølgelse. Og kravet, om at der ikke må medbringes atomvåben, bliver det ikke muligt for Danmark at sikre. Begge dele er helt traditionelle amerikanske standpunkter, så det er ikke specielt overraskende.

Senere har meldingerne fra SF desværre været langt mere uldne. Fx refereres Karsten Hønge i Politiken (20/6-22) omkring SFs holdning til base-aftalen: “SF er på vej mod deltagelse i det kommende forsvarsforlig, og Karsten Hønge siger, at partiet som udgangspunkt vil ”være imødekommende over for USA”.

 Men SF forventer en grundig redegørelse for, om aftalen holder sig inden for grundlovens bestemmelser. ”Vi skal kende det præcise grundlag, før Folketinget tager stilling. Vi kunne aldrig finde på at bøje hverken demokratiet eller grundlov til fordel for kortsigtede politiske interesser.”

Og lige før jul lød det, som refereret i Kristeligt Dagblad (19/12-23): “SF’s udenrigsordfører, Karsten Hønge, fortæller, at partiet er åben over for, at USA får adgang til at indsætte tropper på dansk jord. ’- Hertil har vi nogle spørgsmål til jurisdiktion, som vi ønsker at få afklaret frem mod lovarbejdet’, siger Kasten Hønge i en skriftlig kommentar”.

Hvad vil SF med sin udenrigspolitik?

Spørgsmålet er, om SF har en reelt eksisterende udenrigspolitik, eller om ønsket om regeringsdeltagelse trumfer alt? Om forholdet til Socialdemokratiet er vigtigere end kravet om våbenhvile i Gaza?

Og om SFs deltagelse i kampagnen mod de amerikanske baser bliver deponeret på forsædet af eller i håbet om en ministerbil. Svar udbedes!

Helge Bo Jensen og Lars Hansen er medlemmer af Enhedslisten og den nye organisation “Venstrefløjen”.

Om skribenten

Helge Bo Jensen

Helge Bo Jensen

Medlem af Enhedslistens hovedbestyrelse. Sidder i Albertslund Byråd for partiet. Læs mere

Om skribenten

Lars Hansen

Lars Hansen

Medlem af Enhedslisten Indre Nørrebro den Røde Firkant. Aktiv i partiets græsrodsnetværk.

Læs mere

Kære bruger – du er nu nået gennem et opslag i Solidaritet

Vi håber, at du fik stillet din nysgerrighed eller diskussionslyst.

Alt stof på Solidaritet er frit tilgængelig uden betalingsmur. Men det er ikke gratis at drive et website.

Solidaritet er organiseret som en demokratisk forening, hvis formål er at gøre Solidaritet til platform for venstrefløjens debat i Danmark. Du kan også blive medlem – hvis du ikke allerede er.

Du kan nemt, hurtigt og direkte lave en aftale med Mobilepay, Visa eller Mastercard – og den kan opsiges med øjeblikkelig virkning.

20 kr./md. 60 kr./md. 100 kr./md. 150 kr./md.

Foreningens indtægter er økonomisk rygrad i Mediehuset Solidaritets drift. Men foreningen er – ud over økonomisk fundament for drift – også et fællesskab, der sammen med ansatte og faste aktivister videreudvikler mediehusets aktiviteter. Læs mere om foreningen: HER