Indkøbskurv: 0,00kr. Se indkøbskurv
Venstrefløjens medie
Generic filters
Menu
26. maj. 2023

Hvad mener Enhedslisten om …?

Vi tror, mange vælgere er usikre på, hvad Enhedslisten (og nok også andre venstrefløjspartier) mener om en lang række emner. Måske rammes Enhedslisten endda ekstra hårdt af fordomme, som at Enhedslisten altid bare er imod, er sure og finder finansieringen på pengetræet, som står i baghaven

Debatindlæg er udtryk for skribentens egne holdninger. Kontakt os her, hvis du selv vil bidrage til debatten.

For at komme den slags vanetænkning til livs er det nødvendigt med konkret politik, der kan besvare vælgerspørgsmålet: Hvad mener Enhedslisten om de emner, som optager mig? Hvad mener Enhedslisten fx om landets daginstitutioner (ud over at normeringerne skal være bedre)? Hvad mener Enhedslisten om selvstyrende teams i ældreplejen, som dem man ser i Holland; og hvad mener Enhedslisten om bestyrelser på kommunale plejehjem?

Der mangler noget tydelighed omkring, hvad Enhedslisten mener. Der er (for) mange politiske emner, hvor Enhedslisten enten ikke har en konkret formuleret politik, eller hvor det tenderer til indforstået, hvad Enhedslisten mener om et givent emne.

Vi vil gerne vende den udvikling og finde nye måder, som kan sikre, at Enhedslisten kan behandle flere politiske emner og samtidig sikre et fortsat højt niveau af velkvalificeret og progressiv venstrefløjspolitik.

Derfor er vi glade for Enhedslistens Hovedbestyrelses forslag om at arbejde med udvalgenes rolle i den kommende hovedbestyrelsesperiode. Vi håber, at årsmødeforslaget ”revitalisering af udvalgene” kan blive starten på en proces, som kan styrke politikudviklingen i partiet ved at skabe struktur for politikudvikling i udvalgene. Vi tror, det kan blive startskuddet til en helt ny måde at tænke politikudvikling i Enhedslisten.

Vi tror, at det vil styrke Enhedslisten både ift. vælgerne – som tydeligere vil kunne aflæse Enhedslistens holdninger, også på mindre emner, og at det vil være en styrke for medlemmerne, når og hvis de ønsker at formidle Enhedslistens politik videre. 

Spildte muligheder for flere vælgere og politikudvikling

Der er overordnet to grunde til, at det er et problem, at Enhedslisten ikke er bedre til at fortælle om politikken på hjemmesiden.

Den første årsag er spildt potentiale. Hver vælger, som går forgæves på hjemmesiden og efterfølgende finder et hjem hos et andet parti, er en spildt chance for at øge Enhedslistens indflydelse.

Selvom mange vælgere først bestemmer sig i valgkampe, og orienterer sig politisk ved at tage valgtests og følge med i debatter, så er der også vælgere, som i og uden for valgkampe bliver nysgerrige på hvad Enhedslisten har skrevet om diverse politiske emner på partiets hjemmeside. Det er et ærgerligt tab af vælgere, hvis Enhedslisten mener det rigtige, men alligevel lader nogle gå forgæves i deres søgen efter partiets holdning til et konkret emne.

Selvfølgelig kan Enhedslisten ikke have konkret politik på alle tænkelige politiske områder. Det er en umulighed. Der opstår hele tiden nye politiske områder og slagmarker, og der finder hele tiden ændringer sted i samfundet. Men Enhedslisten bør stræbe efter at have så meget konkret politik så tilgængeligt som muligt.

Hvilket naturligt leder til spørgsmålet: Hvordan lykkes Enhedslisten med at skabe så meget kvalificeret konkret politik som muligt, og hvordan sikres det, at det sker i en så demokratisk og effektiv proces som muligt? Det vender vi tilbage til under diskussionen af løsninger.

Den manglende udformning af politikken på hjemmesiden udgør også en spildt chance for at gøre holdningerne konkrete og skarpe.

Selve formuleringsprocessen, skriveprocessen, politikudviklingen gør en klogere på detaljerne og finurlighederne i et emne. Samfundet og politik er meget mere end ”bedre og mere”. Ved at pege på konkrete forbedringsmuligheder, kan Enhedslisten vise, at partiet har sat sig ind i tingene.

Vi skribenter er ikke i tvivl om, at Enhedslisten har de rette holdninger. Ringer en journalist og spørger, om Enhedslisten vil støtte sygeplejerskerne eller regeringen ved næste fordeling af lønforhandlingspulje, så er der ikke megen tvivl.

Men spørges der til sundhedsvæsenet generelt, så bliver det lidt mere komplekst. Så er: ’Enhedslisten vil have et bedre sundhedsvæsen, hvor der er sat flere ressourcer af til driften’ et rigtigt svar, men det er samtidig et meget ukonkret svar.

Konkret politik hjælper

Politik bliver bedre af at skære og prioritere, hvilket lige præcis er det, man gør i en skriveproces. I stedet for mere og bedre kan man i stedet sige: ”Enhedslisten ønsker et sundhedsvæsen, hvor antallet af sygeplejersker afspejler en virkelighed med mere tid til den enkelte patient. Det mener vi i Enhedslisten vil være, når der er en sygeplejerske per fire patienter på operationsstuer, en sygeplejerske per fem patienter på fødeafdelinger og så videre og så videre. Det, mener vi, vil kræve 4.000 flere sygeplejersker. Vi ser samtidig en udvikling hvor der forsvinder sygeplejersker ud af sundhedsvæsenet. Vi i Enhedslisten mener, det skyldes, at sygeplejerskerne er underbetalt, at de er overbebyrdede, og at de godt er klar over det. Derfor vil vi i en samlet pakke sætte penge af til dels at ansætte 4.000 flere sygeplejersker, og hæve alle sygeplejerskers løn med 5.000 kr. om måneden. Det vil samlet set koste 4 mia., og de penge vil vi finde…”

Hvis vi var sygeplejersker og blev stillet over for valget mellem politikken beskrevet i afsnittet ovenfor, eller ”vi vil have et bedre sundhedsvæsen”, så er vi ikke i tvivl om, hvilken politik vi ville synes bedst om.

Lad udvalgene tage del i politikudviklingen

Heldigvis er der en løsning, der kan skabe mere politikudvikling og styrke formidlingen af Enhedslistens politik. Løsningen kan endda vise sig også at styrke partidemokrati og medlemsengagement.

Enhedslisten har en meget flad struktur, og der er i princippet ikke langt fra afdelinger og udvalg til ledelsen i partiet (hovedbestyrelsen), folketingsgruppen og de ansatte på Christiansborg.

De folkevalgte udvikler hele tiden politik, og de er dygtige til det. Ved også at lade udvalgene tage del i politikudviklingen kan mængden af områder, hvor Enhedslisten har stærk formuleret politik, øges. Det vil være en fordel for partiets repræsentanter og medlemmer samt for de vælgere, som leder efter holdninger til specifikke emner.

Vi oplever, at medlemmer finder stor mening ved at deltage i politikudvikling, og at det i høj grad motiverer medlemmer til deltagelse i udvalgsarbejde, afdelingsarbejde og parti-aktiviteter. Vi håber, at vi ved at gøre politikudviklingsprocessen klarere defineret og transparent, kan engagere endnu flere til at udvikle politik, til at deltage i udvalgene og til at gå med i aktivisme.

Om skribenten

Emil Ulrik Andersen

Emil Ulrik Andersen

Emil Ulrik Andersen er byrådsmedlem for Enhedslisten i Allerød og kontaktperson i Enhedslistens børnepolitiske udvalg. Læs mere

Om skribenten

Torben Conrad

Torben Conrad

Kontaktperson i Enhedslisten Røde Firkant. Medlem af Fagligt Landsudvalgs sekretariat og kontaktperson for Senior- og ældreudvalget. Læs mere

Kære bruger – du er nu nået gennem et opslag i Solidaritet

Vi håber, at du fik stillet din nysgerrighed eller diskussionslyst.

Alt stof på Solidaritet er frit tilgængelig uden betalingsmur. Men det er ikke gratis at drive et website.

Solidaritet er organiseret som en demokratisk forening, hvis formål er at gøre Solidaritet til platform for venstrefløjens debat i Danmark. Du kan også blive medlem – hvis du ikke allerede er.

Du kan nemt, hurtigt og direkte lave en aftale med Mobilepay, Visa eller Mastercard – og den kan opsiges med øjeblikkelig virkning.

20 kr./md. 60 kr./md. 100 kr./md. 150 kr./md.

Foreningens indtægter er økonomisk rygrad i Mediehuset Solidaritets drift. Men foreningen er – ud over økonomisk fundament for drift – også et fællesskab, der sammen med ansatte og faste aktivister videreudvikler mediehusets aktiviteter. Læs mere om foreningen: HER