Indkøbskurv: 0,00kr. Se indkøbskurv
Venstrefløjens medie
Generic filters
Menu
13. april. 2019

Klimaministerens mand sad med i Klimarådets ansættelsesudvalg

En embedsmand fra Klima- og Energiministeriet sad med i ansættelsesudvalget, da det uafhængige Klimaråd skulle udpege sin nye sekretariatschef. »Pinligt,« lyder det fra Enhedslisten som mener, at det stiller spørgsmål ved rådets uafhængighed.


En embedsmand fra Klima- og Energiministeriet sad med i ansættelsesudvalget, da det uafhængige Klimaråd skulle udpege sin nye sekretariatschef. »Pinligt,« lyder det fra Enhedslisten som mener, at det stiller spørgsmål ved rådets uafhængighed.


Af Kim Kristensen

En embedsmand fra Klima- og Energiministeriet sad med i ansættelsesudvalget, da det uafhængige Klimaråd fornylig skulle udpege sin nye sekretariatschef. Det selv om, at sekretariatschefen, ifølge loven, udnævnes af klima- og energiministeren »efter indstilling fra« Klimarådets formand.

»I forbindelse med ansættelsesproceduren blev der efter aftale med Klimarådets formand nedsat et ansættelsesudvalg bestående af klimarådets formand, et rådsmedlem, en medarbejderrepræsentant samt departementets HR-chef, som har bistået med HR- og personalejuridisk ekspertise,« skriver Christian Lilleholt således i et kortfattet svar til Folketingets klima- og energiudvalg.

Den nye sekretariatschef, Jacob Krog Søbygaard afløser Eva Jensen, der forlod posten ved udgangen af februar for at starte i Det Europæiske Miljøagentur.

Oplysningerne om ansættelsesproceduren kommer, efter at Lars Christian Lilleholt tidligere er blevet kritiseret for at ville lukke munden på det uafhængige ekspertorgan, der rådgiver regeringen omstillingen til et lavemissionssamfund, og Enhedslisten klimaordfører, Søren Egge Rasmussen, er derfor overrasket.

»Hvis det er sandt, at ministeriet har krævet at sidde med ved ansættelsen af sekretariatslederen i Klimarådet, er det virkelig pinligt,« siger klimaordføreren.

»Der er i forvejen stor grund til at sætte spørgsmålstegn ved regeringens opførsel ved afskedigelsen af den tidligere formand og de burde blande sige helt uden om administrative ansættelser i uafhængige råd. Klimarådet er alt, alt for vigtige til, at der skal kunne stilles spørgsmålstegn ved deres troværdighed«.

“Klimaminister” Lars Chr. Lilleholt valgte at erstatte Klimarådets formand Peter Birch Sørensen, efter at denne havde været ude med en hård kritik i en rapport. Hans efterfølger blev ansat af bl.a. en af Lilleholts egne embedsmænd. Foto: FT

Birch-exit

Kritikken kommer efter Lars Christian Lilleholt sidste år besluttede ikke at genudnævne Klimarådets formand, Peter Birch Sørensen, på trods af, at denne havde ønsket at fortsætte i stillingen.

Forinden havde de to været i et offentligt skænderi om Klimarådets seneste rapport, der kritiserede regeringens klimapolitik. Peter Birch Sørensen kaldte regeringens klimapolitik »uambitiøs«, og klima- og energiministeren svarede igen ved at kalde kritikken »forvrøvlet« og »volapyk«. Lars Christian Lilleholt fik dog det sidste ord, for fire dage senere meddelte han, at professor Peter Mølgaard fra det hollandske Maastricht University School of Business and Economics ville blive Klimarådets nye formand.

Selv om forløbet har fået oppositionen til at beskylde regeringen for at ville lukke munden på Peter Birch Sørensen, har såvel klimaministeren som statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) afvist, at der var tale om en politisk fyring. Ifølge Peter Birch startede uenigheden mellem ham og Lars Christian Lilleholt dog allerede, da Klimarådet fremlagde sin første klimarapport tilbage i 2015. Klimarådet forholdt sig nemlig til, at Danmark skulle reducere CO2-udledningen med 40 procent i 2020 i forhold til 1990, hvilket den da nytiltrådte energi-, forsynings- og klimaminister ikke var enig i. Lars Christian Lilleholt mente ikke, at det var den nye regerings mål, og at Klimarådet netop skulle – og skal – rådgive regeringen i forhold dennes egne mål.

Begrænsede ressourcer

Jacob Krog Søbygaard kommer fra en stilling som kontorchef i Energistyrelsen og Klimarådets formand, Peter Møllgaard, har i en pressemeddelelse fremhævet, at han har »bred erfaring med udarbejdelse af samfundsanalyser på klima- og energiområdet, og så er han (Jacob Krog Søbygaard, red.) en fagligt stærk og engageret leder, der kan understøtte sekretariatets gode arbejde«.

I dag skriver Peter Møllgaard i en kortfattet kommentar, at Lars Christian Lilleholts embedsmand har siddet med i ansættelsesudvalget for at hjælpe:

»Klimarådet er en lille organisation med begrænsede ressourcer, og Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet har udelukkende bistået med HR- og personalejuridiske kompetencer i forhold til den kontraktuelle del af ansættelsen,« skriver Peter Møllgaard.

Den nye sekretariatschef tiltræder sin stilling den 15. april.

Klimarådet
• Oprettet i 2015. I loven om Klimarådet står der, at rådet er nedsat som »et uafhængigt rådgivende ekspertorgan«, og at det skal bidrage med »uafhængig rådgivning« om omstillingen til et lav-emissionssamfund

• Klimarådet består af en formand og seks øvrige medlemmer. Formanden udpeges af klima-, energi- og bygningsministeren, og de øvrige medlemmer udpeges af selvsamme efter høring i relevante ministerier.

• Rådet bistås af et sekretariat, der ledes af en sekretariatschef, som udnævnes af klima-, energi- og bygningsministeren »efter indstilling fra Klimarådets formand«.

Deltag i debatten og kommenter på artiklen (kun for medlemmer)