Indkøbskurv: 0,00kr. Se indkøbskurv
Venstrefløjens medie
Generic filters
Menu
19. januar. 2020

Logik for amerikanske socialister

Ny amerikansk bog skal give den unge venstrefløj vejledning til at udstille højrefløjens argumenter for hvad de er: mangelfulde.

Man kan diskutere det rationelle og logiske i, at den højreorienterede radiovært Gavin McInnes her propper en dildo op i sin egen røv, efter eget udsagn for at “own the libs” i en diskussion om homoseksualitet. Alligevel fremstilles det ofte i den amerikanske debat som værende venstrefløjen, der mangler “logik og fakta” i sine argumenter. Det vil en ny bog nu gøre op med. Billede fra ‘The Gavin McInnes Show’.

Ny bog af amerikanske Ben Burgis skal give den unge venstrefløj vejledning til at udstille højrefløjens argumenter på nettet som det, de er: mangelfulde.


Af Simon Hjortdal

Inden for de seneste fire år er der i USA opstået en række libertarianske og konservative you-tube personligheder. Det er typer som den unge, identitetspolitiske debattør Ben Shapiro og den canadiske psykologiprofessor Jordan Peterson. De hører generelt til i the alt-light, som det hedder i USA. Det er en mildere version af den etno-nationalistiske højrefløj, the alt-right. De følges af deres youtube-fans i tykt og tyndt, også herhjemme, hvor den prominente Petersons foredrag i København blev udsolgt på nul komma fem.

Det er tanken, at disse nye, konservative online-personligheder bidrager med noget vigtigt i en verden, der er i moralsk opløsning. Ifølge den logik er der mangel på faderfigurer og ledere, særligt for unge mænd, som ikke kan se sig selv som en del af arbejderklassen, og som føler det socialistiske og feministiske projekt er for den slags mennesker, der hellere vil klynke end tage hånd om eget liv. Disse unge vælger i stedet at følge de konservative youtubere. De har i forlængelse af deres popularitet etableret et nyt forum, som er et debatsted, hvor videreudvikling af konservative og libertarianske idéer foregår.

Raceargumenter og politisk korrekthed

Forummet hedder The Intellectual Dark Web (IDW). Det ‘mørke’ i navnet henviser til de tabu-diskussioner, som forummet foretager i mørket – under radaren på de populære medier, som ifølge dem er inficeret af venstreorienterede journalister. Ifølge IDW er det ikke tilladt at have visse diskussioner i de elitære intellektuelle kredse, som er domineret af en såkaldt ”kulturel marxisme”.

De mener desuden, at den naturvidenskabelige viden bliver undertrykt af politisk korrekthed. Det er f.eks. diskussionen om race og IQ, som IDW mener bliver undermineret af frygten for at fornærme nogen. Den canadiske podcaster Stefan Molyneux taler f.eks. for, at man kan finde videnskabelig sammenhæng mellem race og IQ, hvor den biologiske komponent i hver race har stærk indflydelse på, hvordan IQ’en udvikler sig. Disse teorier er bare nogle af de eksempler på tankegods, der udbredes på IDW, hvor også argumenter for et minimalt reguleret marked og en tilbagevenden til traditionelle værdier er hyppige.

Virale IDW-videoer har skabt en ny, lidenskabelig opbakning til konservative og libertarianske idéer i USA. Et eksempel er med værdidebattøren Ben Shapiro, der i et viralt klip fortæller en universitetsstuderende på en meget hurtigtalende, selvsikker måde, at køn er lige så fast en kategori som alder, når det kommer til hvilket som helst menneskes identitet. Identitet må ifølge Shapiro nødvendigvis hænge sammen med en persons biologiske køn. Shapiro tilføjer, at det at være transkønnet svarer til at identificere sig som værende 60 år gammel, når man i virkeligheden er 29.

Dette er af mange blevet opfattet som sær snak fra en selverklæret libertarianer. Normalt har sådanne jo et problem med at fortælle folk, hvad de skal tænke, og mange debatmodstandere af Shapiro har understreget, at hvis det objektive i køn skal bestemme ens selvforståelse, så udvisker det jo den libertarianske idé om selvbestemmelse og uafhængighed i egen tankegang og adfærd.

The Intellectual Dark Web har skabt en karikatur af venstreorienterede. Disse Social Justice Warriors opfattes af IDW’s fanbase som en samling af alt for empatiske, føjelige kvinder. De bakkes op af en skare af ‘beta’-hanner, som er frustrerede over ikke at kunne komme op på det dominerende ‘alfa’-niveau, som skal til for at vinde et argument med logik og fakta.

Modsvar fra venstre

De seneste par år er der som modsvar opstået en samling unge amerikanske youtubere, der ligger markant til venstre for mainstreamen. På kanaler som “The Rational National“, The Michael Brooks Show og Secular Talk argumenteres der for et mere eller mindre socialistisk og/eller socialdemokratisk USA. Fremgangsmåden er en blanding af saglig, balanceret argumentation og latterliggørelse af modstanderens dumhed, når det er berettiget. De giver svar på den tiltale, der kommer fra den unge, liberalt-konservative del af USA og internetkulturen.

I juni 2019 udgav en ung post-doc fra Miami Universitet så en bog, der skal fungere som en guide til logisk tænkning og argumentation. Den skal bruges af venstrefløjen til at tage kampen op mod de såkaldte ‘logikere og faktaforsvarere’ som udgør IDW. Forfatterens navn er Ben Burgis, og navnet på bogen er ‘Give Them An Argument: Logic For The Left‘. På forsiden kan man se en tegning af den engelske oplysningsfilosof David Hume, som roligt tysser en vred Ben Shapiro på munden, idet han afbryder ham i hans ordskvalder: ”Facts don’t care about you f…”.

Burgis har valgt Hume på sin forside, fordi han var en af de helt centrale grundlæggere af den naturvidenskabelige metode og nogle af logikkens love. Hume var også blandt de første til at formulere ’empiricismen’, som er en af grundstenene i teorien bag den moderne naturvidenskabelige metode.

Ifølge Burgis er en af Humes grundliggende filosofiske teser et helt centralt og overset perspektiv i debatterne mellem højre- og venstrefløjen. Burgis leder i bogen opmærksomheden hen på ‘Humes Lov’, som understreger, at man ikke nødvendigvis kan drage en konklusion om, hvad man burde, ud fra noget som er. Det betyder, at man ikke nødvendigvis kan nå frem til en løsning på et moralsk dilemma ved hjælp af viden om det, som findes.

F.eks. kan fakta om beboere i en boligblok ikke alene afgøre, om der findes et samfundsproblem, der hedder ‘ghetto’ eller ej. Fakta om boligblok-beboere kan f.eks. være, hvor mange der er i arbejde, hvilken alder de har, hvor høje de er, deres yndlingsfarve, om de kan lide tomater, eller måske hvilken farve deres hud har. Disse fakta kan ikke i sig selv afgøre, om der er et problem eller ej.

Problemet opstår sammen med de politiske principper, man bærer med sig, når man fortolker fakta – og dertil med overlæg vælger en brøkdel af de fakta ud, som beboerne i boligblokken udgør. Det kan være et princip som: Arbejde er lig med danske værdier, derfor giver flere i arbejde flere danskere. Eller: Høj koncentration af arbejdsløse med anden etnisk herkomst er lig med integrationssvigt eller et symptom på marginalisering af danskere. Disse principper er meninger, der er dannet med en følelsesmæssig investering i samfundet.

IDW-kendisserne Dave Rubin og Ben Shapiro bliver udstillet i ‘The Michael Brooks Show’. Blandt de venstreorienterede youtube-kanaler, som er opstået i de seneste år, er opskriften ofte den samme: En blanding af saglig, balanceret argumentation og latterliggørelse af modstanderens dumhed, når det har sin berettigelse.

Moralsk naturalisme

Neurologen Sam Harris – som også betragtes som en del af The Intellectual Dark Web – mener, vi sagtens kan finde løsninger på moralske spørgsmål, hvis vi udelukkende bruger naturvidenskabelige beviser. Det kan f.eks. være, at vi kan udlede det mest hensigtsmæssige politiske system og de mest hensigtsmæssige værdier for et samfund ved at se på MRI-skanninger af menneskehjerner. Han er kort sagt fortaler for dét, man kalder ‘moralsk naturalisme’.

Burgis argumenterer i bogen for, at moralsk naturalisme er en uberettiget påstand. Så snart man nedbryder moralske argumenter, så kun præmisserne står tilbage, kan præmissernes essens ikke være andet end værdiladede fortolkninger af virkeligheden. Det vil sige, at kun principper (og ikke fakta), kan være dét, som er politiske argumenters drivkraft.

At insistere på fakta kan derfor overtale dem som allerede tror, at de rigtige politiske værdier kan afgøres uden følelser, og at man i indretningen af et retfærdigt samfund udelukkende skal basere det på fakta. Men det er tydeligt at se på youtubes højrefløj, at de er i deres følelsers vold, når de taler for deres politiske standpunkter om f.eks. islamisk erobring af Vesten eller mandekønnets naturlige tilstand.

Tingenes faktuelle tilstand kan kun fortælle os hvad der er, ikke hvorfor. De kan måske fortælle os hvor effektiv en strategi er til at løse et politisk problem, men ikke hvad målet med at løse problemet er. Hvad målet med et velfungerende samfund er, kan ikke afgøres med fakta, men med værdier, der er værd at kæmpe for: Menneskelig anstændighed, lighed for loven eller medfølelse på tværs af identitet og klasse, eksempelvis.

Når det ‘naturlige’ bliver fakta

Psykologi-professor Jordan Peterson, som også er del af IDW, advokerer for, at ur-hierarkier er naturlige, og at de derfor skal afspejles i samfundet, hvis man vil undgå kaos og samfundsmæssig splittelse. Ifølge Peterson er naturlige, menneskelige hierarkier det samme som de traditionelle, historisk betingede hierarkier. Han italesætter hierarkier, som de er i dag – og som de er opstået historisk – som et objektivt fænomen. Et fænomen, han mener via psykologien at kunne fastslå som sand, fordi mennesker altid har været opdelt i herre og slave, alfa og beta-individer. Fordi det er menneskets natur, og det er fakta.

Hvad målet med et velfungerende samfund er, kan ikke afgøres med fakta, men med værdier, der er værd at kæmpe for: Menneskelig anstændighed, lighed for loven eller medfølelse på tværs af identitet og klasse, eksempelvis.

Petersons konklusion om den menneskelige natur, mener han skal realiseres i kulturen for at opretholde orden, og er selve grunden til, at de som har magten i dag, måske har deres position – fordi det er det naturlige. Man må så formode, at han dermed også mener, at den ene procent i toppen af det globale erhvervsliv, som ejer og administrerer den rungende størstedel af velstanden på det globale plan, har fortjent sit herredømme.

Burgis argumenterer for, at selv hvis det faktisk forholder sig sådan, kan dette ‘faktum’ i sig selv ikke være tilstrækkeligt til at afgøre, hvordan et menneskeligt hierarki skal formes efter politiske mål.

Hvis bønderne i det feudale Frankrig ikke havde luftet idéen om et alternativt hierarki til det enevældige kongedømme – fordi de ikke satte spørgsmålstegn ved det naturlige i et kongedømme – havde den forestilling om frihed og lighed, som i dag er dominerende i det vestlige samfund, ikke kunnet materialisere sig i den historiske virkelighed.

Hvis grådighed og hensynsløs akkumulering af velstand på bekostning af flertallet er et faktuelt forhold, kan den moralske naturalisme nemt foranledige én til at tro, at det måske er for det bedste. Det må jo i så fald være naturligt – og ulighed måske et politisk mål i sig selv?

Burgis mener, at denne opfattelse er dybt forfejlet. Vi kan ikke afgøre, hvad et retfærdigt samfund er, udelukkende med fakta om det som er. Det ville være det samme som at sige, at vi skal finansiere et brandvæsen udelukkende for at slukke ilden, men ikke forhindre tab af borgeres ejendom og ødelagte liv. Hans nye bog punkterer på den måde en række af online-højrefløjens selvbillede af at være rationelle og logisk tænkende.

Ben Burgis: Give Them An Argument: Logic For The Left (2019). Forlaget Zero Books, 128 sider. Kan blandt andet købes via Saxo i Danmark.


Simon Hjortdal er bachelor i idehistorie og retorik ved Aarhus Universitet, og beskæftiger sig med vestlig psykologi, politisk filosofi samt etik- og moralfilosofi.


Kære bruger – du er nu nået gennem et opslag i Solidaritet

Vi håber, at du fik stillet din nysgerrighed eller diskussionslyst.

Alt stof på Solidaritet er frit tilgængelig uden betalingsmur. Men det er ikke gratis at drive et website.

Solidaritet er organiseret som en demokratisk forening, hvis formål er at gøre Solidaritet til platform for venstrefløjens debat i Danmark. Du kan også blive medlem – hvis du ikke allerede er.

Du kan nemt, hurtigt og direkte lave en aftale med Mobilepay, Visa eller Mastercard – og den kan opsiges med øjeblikkelig virkning.

20 kr./md. 60 kr./md. 100 kr./md. 150 kr./md.

Foreningens indtægter er økonomisk rygrad i Mediehuset Solidaritets drift. Men foreningen er – ud over økonomisk fundament for drift – også et fællesskab, der sammen med ansatte og faste aktivister videreudvikler mediehusets aktiviteter. Læs mere om foreningen: HER