Indkøbskurv: 0,00kr. Se indkøbskurv
Venstrefløjens medie
Generic filters
Menu
17. februar. 2021

Peter Westermann: Kampen mod skattely skal tages i både regionen, kommunen og boligforeningen

Når konservative mennesker elsker at hylde lov og orden, er det underligt, det altid er venstrefløjen der må tage sager om økonomisk kriminalitet i milliardklassen op. Der er brug for at bekæmpe skattely på alle planer, skriver Peter Westermann.

Luxembourg er et paradis midt i EU for skattesnydere. ‘OpenLux’-undersøgelsen, som er startet af den franske avis Le Monde, viser endnu en gang korruptionens omfang i det lille hertugdømme. Illustration: Kagan McLeod

Når nu konservative mennesker elsker at hylde lov og orden, er det da lidt underligt, at det er venstrefløjen der gang på gang må tage sager om økonomisk kriminalitet i milliardklassen op.


Af Peter Westermann

I denne uge er en ny skattely-lækage #OpenLux, kommet for en dag. Den er blot den seneste afsløring af den samfundsnedbrydende, aggressive skattespekulation, som mange firmaer og rigmænd begår.

Hvert år går den danske statskasse glip af 6,5 milliarder kroner, der forsvinder i skattely. Og problemet er endda relativt lille i Danmark sammenlignet med andre lande. Det er fx veldokumenteret, at der fosser langt flere penge ud af Afrika og til skattely, end kontinentet modtager i udviklingsstøtte.

Velfærd, og ikke mindst et sundhedsvæsen, koster skattekroner. At stoppe skattefusk burde være en sag, som 99 % af det politiske spektrum var enig om at sætte hårdt ind mod. Konservative kræfter hylder jo gerne devisen: ”Lov er lov, og lov skal holdes.” Alligevel er det gang på gang venstrefløjen, der må tage sagen om skattefusk og skattely op.

Regionskamp om bekæmpelse af skattely

Selv har jeg i regionsrådet i Region Hovedstaden stillet forslag om at regionen skulle tilslutte sig udviklingsorganisationen Oxfam Ibis’ charter om at blive skattelyfri og dermed i højere grad fravælge leverandører, der benytter sig af skattely. Dette indebærer at stille krav ved udbud og indkøb til at leverandører ikke forbryder sig mod skatteregler, juridiske såvel som etiske.

“Med en samlet årlig økonomi på over 100 mia. kroner, kan det rykke en hel del, hvis alle fem regioner fravælger leverandører, der sender penge i skattely. Det vil rykke endnu mere, hvis alle landets kommuner gør det samme.”

Med charteret forpligter man sig til: 1) At tilstræbe at tilvælge virksomheder, der udviser en ansvarlig skatteadfærd. 2) At bidrage til at udvikle og anvende metoder til inden for lovens rammer, at stille krav om gennemsigtighed og en fair beskatning af regionens leverandører

Et flertal i regionsrådet bestående af Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten Socialdemokratiet, Radikale og Alternativet vedtog i efteråret 2019 at tilslutte regionen det charter. Det krævede inden da en forlænget politisk afklaringsperiode, som flere partier mente at have brug for. Enstemmighed var der langt fra tale om, for højrefløjen slog sig i tøjret og stemte imod og udtalte: ”Vi stemte imod da vi har tiltro til de relevante myndigheder samt at vi mener at regionen skal bruge sin energi på sine kerneopgaver frem for alt muligt andet.”

Det er altså mystisk, hvordan de samme blå politikere igen og igen kan tale om kerneopgaver, hvor dette og hint område i sundhedsvæsenet skal styrkes ud fra en holdning om, at der skal være styr på økonomien. Men når det så gælder om at stoppe grådighedens hul i fælleskassen, så der kunne blive bedre råd til meget af dét, de godt kunne tænke sig, er det pludselig ikke så vigtigt.

Kommunalt finansieret skattely?

Bor du i en af de 84 danske kommuner, der endnu ikke har vedtaget at droppe handel med firmaer i skattely?

Oxfam Ibis har lavet en oversigt over hvilke kommuner, der har underskrevet charteret. Du kan også skrive til dine kommunlalpolitikere via Oxfam Ibis’ portal.

Læs mere på Oxfam Ibis’ hjemmeside her

+

Som konsekvens af det sidste punkt i charteret, har Region Hovedstaden netop – efter et års ventetid og en rykker fra undertegnede – bedt om at sagen behandles i bestyrelsen i regionernes paraplyorganisation, Danske Regioner, som derefter samlet vil kunne foreslå regeringen at gøre det lettere at undgå, at indkøbskroner smyger sig uden om statskassen. Der vil samtidig blive mulighed for en gennemgang af, hvordan de enkelte regioner bedre kan fravælge leverandører i skattely. Som reglerne er i dag, er det nemlig ikke så ligetil at stille det ellers rimelige krav, at de penge, vi køber ind for, ikke havner i skattely. Det bør ændres, næste gang udbudsloven skal ændres. Den ændring er desværre udskudt til 2022, med henvisning til corona.

Højre side svigter kampen

Selve charteret binder ikke mere end den politiske vilje, det er udtryk for. Og den vilje svinder for hvert mandat, man kigger til højre i salen. Selv blandt partierne til venstre for midten, lykkedes det ikke at skabe flertal for en frivillig liste over leverandørers skatteforhold. Jeg så ellers rigtig gerne, at vi tilbød alle regionens leverandører at gøre deres skatteforhold offentligt tilgængelige.

Regionen har et særligt ansvar for ikke at købe ind fra virksomheder, der bruger skattely. Vi har grund til at tro, at der er en stor del af regionens indkøb, som stadig ender i skattely. Det er ikke i orden. Vi har nemlig en lige så stor moralsk forpligtelse til ikke at lade borgernes penge ende i skattely, som til at der ikke bliver brugt sort arbejde på hospitalerne.

Senest har Socialistisk Folkepartis Tina Boel fået vedtaget et forslag om, at Region Sjælland også tilslutter sig charteret om at blive skattely-fri. Så er vi oppe på 2 ud af 5 regioner – og SF har også stillet forslaget i Region Syddanmark. Om en måned er vi derfor oppe på 3 af landets 5 regioner, forhåbentlig da. Med en samlet årlig økonomi på over 100 mia. kroner, kan det rykke en hel del, hvis alle fem regioner fravælger leverandører, der sender penge i skattely. Det vil rykke endnu mere, hvis alle landets kommuner gør det samme. I dag har 14 kommuner tilsluttet sig charteret.

Fra offentlig kamp til fælles indsats

Det er imidlertid ikke nok at sætte ind mod skattely i kommuner og regioner. Alle led skal tage del i kampen, også EU. Her er der modsatrettede bevægelser. På den ene side har EU i sin seneste sortliste over skattely undtaget EU’s egne skattely, såsom Luxembourg, som #OpenLux netop har vist er ekstremt aktiv i skattepirateri. 33,5 billioner kroner er gemt her. På den anden side har Europa-Parlamentet oprettet et udvalg, der skal lukke skattehullerne, og parlamentet presser på for en reel skattelyliste.

Socialistisk Folkepartis medlem af Europa-Parlamentet, Kira Marie Peter-Hansen stillede for nylig spørgsmål til Kommissionenom muligheden for, at medlemslandene inden for de gældende regler kan udelukke leverandører på baggrund af samfundsskadelig skattepraksis. Det mener danske juraeksperter godt man kan.

Kampen mod skattely er desværre kun ét frontafsnit i krigen mod skadelig spekulation. Jeg beskrev i maj 2019 kampen for en finansskat; en slags EU-bund under selskabsskatten og indsatsen for beskatning af tech-giganterne i klummen ”Progressive i alle lande, forén jer!”.

Den sluttede sådan her: ”I kampen for en fair beskatning af virksomheder, såvel som for klima og humanisme over for flygtninge, behøver vi løsninger, der dækker hele Europa. Det er grænseoverskridende problemer, der kræver grænseoverskridende løsninger.”

Kampen for fair skat skal ikke kende grænser. Hverken geografiske eller administrative. Derfor skal alle politiske led smedes sammen i kampen mod skattely. Alle medlemmer af organisationer og foreninger med penge i banken – og pensionkasse-medlemmer især! –  kan kræve, at deres egenkapital investeres på en måde, der ikke understøtter aggressiv skatteadfærd, fx ved indførelse af lignende krav til eksterne kapitalforvaltere, som 17 danske pensionskasser m.fl. er gået sammen om i det såkaldte ’skattekodeks’.

Kampen skal kæmpes både i det lokale foreningsliv, i ens egen kommune, i region, i staten og i EU. Når finansfuskeriet er globalt, bliver modstanden mod den nødt til både at foregå globalt, regionalt og lokalt.


Deltag i debatten og kommenter på artiklen (kun for medlemmer)

Om skribenten

Peter Westermann

Peter Westermann

Cand.scient.pol. Folketingskandidat for SF. Tidligere næstformand for partiet, og medlem af regionsrådet for SF i Region Hovedstaden. Har skrevet bogen Oprør for fremtiden sammen med Lisbeth Bech-Nielsen. Læs mere

Kære bruger – du er nu nået gennem et opslag i Solidaritet

Vi håber, at du fik stillet din nysgerrighed eller diskussionslyst.

Alt stof på Solidaritet er frit tilgængelig uden betalingsmur. Men det er ikke gratis at drive et website.

Solidaritet er organiseret som en demokratisk forening, hvis formål er at gøre Solidaritet til platform for venstrefløjens debat i Danmark. Du kan også blive medlem – hvis du ikke allerede er.

Du kan nemt, hurtigt og direkte lave en aftale med Mobilepay, Visa eller Mastercard – og den kan opsiges med øjeblikkelig virkning.

20 kr./md. 60 kr./md. 100 kr./md. 150 kr./md.

Foreningens indtægter er økonomisk rygrad i Mediehuset Solidaritets drift. Men foreningen er – ud over økonomisk fundament for drift – også et fællesskab, der sammen med ansatte og faste aktivister videreudvikler mediehusets aktiviteter. Læs mere om foreningen: HER