3 min. læsetid

Den første protestlejr af sin slags bliver nu oprettet ved det omstridte udrejsecenter i Nordsjælland. »Vi tror, der er rigtig mange kreative sjæle, kunstnere og unge mennesker, som er utilfredse med den måde vi behandler flygtninge på i Danmark – og som gerne vil bruge en weekend på den her måde,« lyder det fra aktivister.


Af Kim Kristensen

En gruppe aktivister opretter nu en protestlejr ved Udlændingecenter Ellebæk i et forsøg på med civil ulydighed at stoppe – eller i det mindste genere – driften af centret ved Sandholmlejren og Birkerød. Mens sådanne lejre længe har været kendt fra andre lande, er det første gang aktionsformen tages i brug herhjemme, når det kommer til udrejsecentre.

»Med protestlejren som aktionsform skaber vi en kreativ platform og tænketank for videre udvikling af aktivisme,« siger Alba Hansen, talsperson for Luk Ellebæk kampagnen. »Vi tror, der er rigtig mange kreative sjæle, kunstnere og unge mennesker der er utilfredse med den måde vi behandler flygtninge på i Danmark, som gerne vil bruge en weekend på den her måde«.

I første omgang bliver lejren oprettet i 48 timer i weekenden fra fredag 30. august – søndag 1. september. Ellebæk har tidligere været genstand for protestaktioner.

Udlændingecentret mellem Allerød og Birkerød er er etableret i bygninger, som tidligere har været en del af Sandholm Kaserne, og er nabo til Center Sandholm. Det er et såkaldt udrejsecenter for udlændinge, der ikke har gjort noget kriminelt, men som nægter at forlade Danmark. Udlændingene bliver frihedsberøvede, fordi myndighederne frygter, at de kan finde på at gå under jorden, inden udrejsepapirerne er klar. Modsat landets andre udrejsecentre, er de indsatte på Ellebæk frihedsberøvede under fængselslignende forhold. De er således låst inde på lange fængselsgange, og stedet er omringet af pigtråd og overvågningskameraer. De indsatte må ikke have mobiltelefoner, og de har kun ret til tre gårdture om dagen.

Forholdene i centret har længe været kritiseret af blandt andre FN’s torturrapportør og Amnesty International. Amnesty udgav i 2013 en rapport som påviste, at psykisk syge og torturofre sad indespærret.  Senest var Folketingets ombudsmand på besøg i februar 2019  og er efterfølgende kommet med en række anbefalinger, ligesom han for øjeblikket netop ser på centrets manglende screening af nyankomne for tortur og selvmordsrisiko.

»Vi vil lave larm, blokader og anden motivationsfremmende aktivisme ved fængslet hele weekenden,« fortæller en anden af kampagnens talspersoner, Julie Stokholm Daugaard. »Det giver de fængslede flygtninge håb, når vi markerer vores nærvær på den måde. Så sent som i juni begik en fange selvmord. Der er altså liv på spil, så vi gør alt hvad vi kan for at forsikre dem om, at de ikke er glemt«.

Der er altså liv på spil, så vi gør alt hvad vi kan for at forsikre dem om, at de ikke er glemt

Efter TV2 i marts som det første tv-hold fik adgang til udrejsecentret, sagde Socialdemokratiets daværende udlændingeordfører, nuværende integrationsminister Mattias Tesfaye, at forholdene umiddelbart så »meget kritiske ud«, og at det ikke så ud til at leve op til standarderne på danske institutioner.

Læs mere om protesterne mod Ellebæk-fængslet på Solidaritet.dk.


Kim Kristensen er journalist på Solidaritet. Han har tidligere arbejdet på Information og Ritzaus Bureau, og har bl.a. skrevet bogen “Bare kald mig Lene” om Lene Espersen.