Indkøbskurv: 0,00kr. Se indkøbskurv
Venstrefløjens medie
Generic filters
Menu
23. oktober. 2021

Rapport: Tvangshjemsendte flygtninge udsættes for grove overgreb, tortur og drab i Syrien

Menneskerettighedsorganisationen Human Rights Watch dokumenterer i ny rapport de usikre forhold, hjemvendte syrere står over for. Også Danmark kritiseres i skarpe vendinger for at have “skabt en farlig præcedens.”

Usikker fremtid. Syriske flygtninge risikerer at vende tilbage til forfølgelse, viser ny rapport. Illustration: Shutterstock.

Syriske flygtninge, som er vendt tilbage til deres krigshærgede land, er blevet udsat for tortur, vilkårlige anholdelser og drab. Det konkluderer en 72 siders rapport fra Human Rights Watch, der blev offentliggjort onsdag. Rapporten bekræfter tidligere rapporter fra blandt andet Amnesty International i, at Syrien ikke er et sikkert land at vende tilbage til.

I rapporten Syrian Refugee Returns from Lebanon and Jordan  med titlen ”Our Lives Are Like Death” – ”Vores liv er som døden” beretter 65 flygtninge, der er vendt hjem fra Libanon og Jordan, om grove overgreb begået af de syriske regeringsstyrker mod de hjemvendte syrere og deres familiemedlemmer mellem 2017 og 2021.

Efter en ti år lang borgerkrig er de syriske flygtninge globalt den største flygtningegruppe spredt over 127 lande. Det største antal i absolutte tal er i Tyrkiet, mens Libanon og Jordan er værter for det højeste antal i forhold til deres egen befolkning.

Blandt de 65 hjemvendte syrere blev 21 udsat for vilkårlige tilbageholdelse og anholdelser, 13 berettede, at de blev udsat for tortur og fem blev dræbt. Derudover indeholder rapporten beretninger om 17 forsvindinger, tre bortførelser og et tilfælde af seksuel vold.

Størstedelen af de tilbagevendte flygtninge, der er blevet interviewet af Human Rights Watch, har også måtte kæmpe for at overleve og for få opfyldt de mest grundlæggende behov i et land præget af omfattende ødelæggelser og fortsat konflikt. Syriens økonomi og infrastruktur er blevet ødelagt af ti års konflikt. Verdensbanken anslår, at Syriens økonomi er skrumpet med mere end 60 procent siden 2010.

Særligt flygtninge i Libanon og Jordan har været under et stigende pres – både direkte og indirekte – for at vende tilbage til Syrien. Det er ifølge Human Rights Watch i strid med princippet i internationale konventioner om ”non-refoulement”. Princippet tilsiger, at asylansøgere og flygtninge ikke må sendes tilbage til et land, hvor de risikerer forfølgelse, tortur eller at komme i livsfare.

Skarp kritik af Danmark

Rapporten kritiserer tillige markant og eksplicit den danske regerings aktuelle flygtningepolitik med hjemsendelser af syriske flygtninge. Det hedder i rapporten, at Danmark har skabt en farlig præcedens i EU ved at fjerne den ”midlertidige beskyttelse” for personer fra Damaskus og Damaskus’ omegn. Ved at fratage den midlertidige beskyttelse har Danmark fjernet syrernes ret til at opholde sig i Danmark og tvunget dem til at bo i tilbagesendelsescentre eller ”frivilligt” vende tilbage til Syrien.

Human Rights Watch mener, at Danmark bør ophæve beslutningen om at fratage de syriske flygtninge midlertidig beskyttelse og opfordrer til, at andre EU-medlemslande ikke indfører lignende lovgivning.

Rapporten fra Human Rights Watch lægger sig tæt op af en tilsvarende rapport fra Amnesty International i begyndelsen af september, hvor Amnesty International opfordrede de europæiske regeringer samt Tyrkiet, Jordan og Libanon til at stoppe enhver praksis, som tvinger flygtninge til at vende tilbage til Syrien.  Hjemvendte flygtninge tortureres, voldtages og forsvinder i Syrien

Også Europarådet og Europa-parlamentet har erklæret, at der er ikke er forudsætninger tilstede for en sikker og frivillig tilbagevenden af syriske flygtninge. På samme måde har FN’s flygtningeorganisation UNHCR opfordret til, at ingen lande tvangshjemsender syrere til nogen del af Syrien, heller ikke de regeringskontrollerede områder omkring hovedstaden Damaskus.

I Danmark lykkedes det tidligere på ugen efter en rekordagtig slutspurt ikke alene at sikre de nødvendige 50.000 – men at nå over 55.000 underskrifter på et borgerforslaget “Stop tilbagesendelsen af syriske flygtninge til farlige og usikre forhold”  om at ophæve loven om tvangshjemsendelse af afviste syriske asylansøgere. Foreløbig har Enhedslisten bebudet, at man vil støtte og bakke borgerforslaget op.

Op til kommunalvalget har en række organisationer, blandt dem Mellemfolkeligt Samvirke, bebudet at gøre lørdag den 13. november til en landsdækkende aktionsdag mod tvangshjemsendelse af afviste syriske asylansøgere. 

Indlægget har tidligere været bragt på Globalnyt.dk 21. oktober.


Deltag i debatten og kommenter på artiklen (kun for medlemmer)

 • […] dom drejer sig om forbrydelser, som Anwar Raslan begik for ti år siden. Men rapporter fra 2021 fra både Human Rights Watch og Amnesty International dokumenterer, at hjemvendte syriske flygtninge fortsat udsættes for […]

 • Om skribenten

  Tue Magnussen

  Tue Magnussen

  Cand.mag., aktivist og skribent for bl.a. Globalnyt.dk
  Læs mere

  Kære bruger – du er nu nået gennem et opslag i Solidaritet

  Vi håber, at du fik stillet din nysgerrighed eller diskussionslyst.

  Alt stof på Solidaritet er frit tilgængelig uden betalingsmur. Men det er ikke gratis at drive et website.

  Solidaritet er organiseret som en demokratisk forening, hvis formål er at gøre Solidaritet til platform for venstrefløjens debat i Danmark. Du kan også blive medlem – hvis du ikke allerede er.

  Du kan nemt, hurtigt og direkte lave en aftale med Mobilepay, Visa eller Mastercard – og den kan opsiges med øjeblikkelig virkning.

  20 kr./md. 60 kr./md. 100 kr./md. 150 kr./md.

  Foreningens indtægter er økonomisk rygrad i Mediehuset Solidaritets drift. Men foreningen er – ud over økonomisk fundament for drift – også et fællesskab, der sammen med ansatte og faste aktivister videreudvikler mediehusets aktiviteter. Læs mere om foreningen: HER