Indkøbskurv: 0,00kr. Se indkøbskurv
Venstrefløjens medie
Generic filters
Menu
21. september. 2020

SF-gruppeformand: København skal stormflodsikres

Lynetteholmen kan indfri både boligbehov og grønne områder, men det kræver at venstrefløjen deltager i byudviklingen, skriver SF København.

Giovanni Schranz: Storm over Malta (1850).

Debatindlæg er udtryk for skribentens egne holdninger. Kontakt os her, hvis du selv vil bidrage til debatten.


Københavns Kommune skal i lighed med alle hovedstadskommuner dække behovet for boliger og grønne områder for almindelige mennesker. Lynetteholmen kan indfri begge krav, men det kræver at venstrefløjen deltager i byudviklingen.

Debatindlæg er udtryk for skribentens egne holdninger.

Har du lyst til at besvare dette eller et andet indlæg bragt på siden? Så skriv en Replik til Solidaritet


Af Klaus Mygind, gruppeformand for SF i Københavns Borgerrepræsentation

I SF mener vi, at det er en god idé at kombinere stormflodssikring med byudvikling. Det har længe ligget fast, at den bedste måde at stormflodsikre København er at bygge diger rundt om byen og derved sikre, at der ikke kommer store vandstands-stigninger ind i havnen, som vil oversvømme Christianshavn, Indre By, Islands Brygge og Sundby. Beregninger siger, at vandstanden stiger 1,3 meter frem mod 2100 – og at der vil komme flere storme med ekstraordinære vandstigninger. I København har vi historisk bygget øer og holme, så Lynetteholmen er ikke noget fremmed for København. 

Værdi for København

De flere borgere i byen skyldes to ting – der fødes flere børn, og  der flytter flere fra udlandet til København, end der er københavnere, som  flytter ud. Københavns vækst skyldes ikke, at der flytter flere fra resten af Danmark til København, end der flytter ud i resten af landet.

“I København skal kollektiv transport og cykling være de dominerende transportformer. Biltrafik i byen er til erhvervs- og vare-transport, og til mennesker med særlige behov. Derfor skal infrastrukturen tænkes helt forfra, og det skal være visionært.”

+

Kommunerne uden om København står i samme situation. Lige nu er Ishøj Kommune f.eks. den kommune, der har den største befolkningsvækst. Det skaber stigende priser på andels- og ejer-boligmarkedet og på grunde, der kan bebygges. Det skaber pres på byens friarealer og formindsker muligheden for at lave flere grønne områder i den eksisterende by. Hvilket der er brug for. SF ønsker, at alle boliger i København har et grønt område inden for 300 meter.  

Det er ud fra disse intentioner, at SF er med i aftalen om at bygge Lynetteholmen, som netop er indgået. Vi mener, at Lynetteholmen kan give værdi for både nuværende københavnere og for fremtidens københavnere. 

Bilfri og bæredygtig bydel

Hvordan skal Lynetteholmen opbygges og forbindes med den øvrige by trafikalt?  Her har vi fra SF rejst ønsket om, at Lynetteholmen bliver en hel eller delvis bilfri bydel, og vi har fået udarbejdet analyser af dette. 

Med Lynetteholmen skal vi udvikle og bygge en bæredygtig bydel fra grunden. Det er aldrig sket før. Lynetteholmen skal være færdig i 2070. Derfor skal det være et krav fra start, at Lynetteholmen udvikles, så den løbende kan implementere nye bæredygtigheds-principper for byggeri, f.eks. CO2 neutrale byggematerialer, recycling, begrønning, ingen affald og en infrastruktur, der understøtter dette. Kravene til disse ting vil stige under hele tilblivelsesprocessen, og Lynetteholmen skal være en tidssvarende bydel i 2070 med den fremtids krav.

Lynetteholmen skal blive til et rekreativt område med plads, og give udfoldelsesmuligheder for alle københavnere. Det skabes ved, at dige-arealerne gøres meget brede med en meget lille stigning. Dige-arealerne vil udgøre 60 hektar svarende til lidt mere end Fælledparken.

Lynetteholmen skal have en blandet befolkningssammensætning. Vi bygger ikke for de rige. Lynetteholmen skal finansieres på en måde, så en væsentlig del af de bæredygtige boliger kan betales af borgere med almindelige og lave indtægter. Vi skal kæmpe for mindst 25 % almene boliger, at der kommer sociale boliger for udsatte borgere, samt bofællesskaber og andre eksperimenterende boligformer.  

Den nye bydel i København, Lynetteholmen, skal efter planen implementere nye bæredygtigheds-principper for byggeri, og skal leve op til de krav, der stilles i fremtiden til nye byggerier. Det kræver opbakning fra venstrefløjen i Borgerrepræsentationen, skriver gruppeformand for SF, Klaus Mygind. PR-foto fra projektet.

Lynetteholmen kan realisere de grønne ambitioner

I København skal maksimalt 25 % af alle ture være med privatpersonbil i 2025, og i 2030 skal det ned på 15 %. Lynetteholmen skal ikke øge biltrafikken, og derved trængslen i byen. I København skal kollektiv transport og cykling være de dominerende transportformer. Biltrafik i byen er til erhvervs- og vare-transport og til mennesker med særlige behov. Derfor skal infrastrukturen tænkes helt forfra, og det skal være visionært. Her er vores bud: Cykelforbindelser med broer over havnen, metro, el-busser i egne vejbaner og plads til erhvervstrafik drevet på el. 

På nuværende tidspunkt er Lynetteholm-projektet åbent, og der ligger en lang proces foran om at fastlægge, hvordan den skal indrettes, som det er vigtigt, at SF får indflydelse på. 

Der er indgået en principaftale mellem alle partier i Borgerrepræsentationen – undtagen Enhedslisten – for to år siden om anlæg af Lynetteholmen og igangsættelse af en VVM-undersøgelse, der skal afklare, hvordan Lynetteholmen vil indvirke på havmiljøet i Øresund. Den afventer vi resultatet af.

Den 3. september har alle partier i Borgerrepræsentationen undtagen Enhedslisten og Alternativet indgået en aftale om trafikforbindelserne til Lynetteholmen. Her er det aftalt, at Lynetteholmen skal betjenes af en metro og en østlig ringvej fra Nordhavn til Lynetteholmen og videre til lufthavnen. Vejen skal ligge ude i Øresund.

Derfor er SF med i projektet

Hvorfor er SF gået med til dette? Der er en række grunde:

 • Trafikanalyserne viser, at en østlig ringvej vil resultere i mindre trafik i København. 
 • Trafikanalyserne siger, at vejen samlet set er neutral for hovedstadsområdet – en stigning på omkring 1 %. 
 • Lynetteholmen skal have en vejforbindelse under alle omstændigheder.
 • Der skal samtidig laves trafiksaneringer i København, herunder at tung trafik ledes udenom byen. 

Det er meget vigtigt, at vi nu sætter omfattende trafiksaneringer og roadpricing i gang. Derved kan vi omlægge vejareal til grønt og rekreativt areal i den eksisterende by. Vi skal sætte en prop i den gennemkørende trafik i København. 

Det er aftalt, at der skal være Metro til Lynetteholmen. Her er det helt afgørende, at Metrolinjen også løser andre trafikproblemer i København. Den skal sikre, at mange flere kan komme fra Amager til Sjælland. Den skal dække Rigshospitalet og Nørrebro og Sundby.

Skaber det bedre livskvalitet for almindelige mennesker? Mit svar er ja. Som socialistisk parti er det vores pligt at sikre boliger til byens befolkning og til de mennesker, der kommer udefra, og som skal bo i København. På grund af klimaudviklingen i verden vil der komme mennesker fra syd, der bliver nødt til at bosætte sig i de store nordeuropæiske byer. Disse mennesker skal der gøres plads til. København skal ikke blive en lukket klub for danske velhavere.

Enhedslisten og Alternativet har meldt sig ud af aftalen. Det betyder, at de ikke er med til at udvikle Lynetteholmen i en grøn og rød retning. Der er tusind beslutninger, som de holder sig ude af. Det er jeg meget ked af.


Deltag i debatten og kommenter på artiklen (kun for medlemmer)

 • […] udvikling er et varmt emne. I Danmark har planerne om en ny ø ud for København skabt stor uenighed og debat. Pandemien vil utvivlsomt sætte sit aftryk på verdens byer, men krisen vil […]

 • Om skribenten

  Klaus Mygind

  Klaus Mygind

  Tidligere skoleleder på Blågård Skole 1998 - 2012. Gruppeformand for SF København i Borgerrepræsentationen, og medlem af Teknik- og Miljøudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget.  Læs mere

  Kære bruger – du er nu nået gennem et opslag i Solidaritet

  Vi håber, at du fik stillet din nysgerrighed eller diskussionslyst.

  Alt stof på Solidaritet er frit tilgængelig uden betalingsmur. Men det er ikke gratis at drive et website.

  Solidaritet er organiseret som en demokratisk forening, hvis formål er at gøre Solidaritet til platform for venstrefløjens debat i Danmark. Du kan også blive medlem – hvis du ikke allerede er.

  Du kan nemt, hurtigt og direkte lave en aftale med Mobilepay, Visa eller Mastercard – og den kan opsiges med øjeblikkelig virkning.

  20 kr./md. 60 kr./md. 100 kr./md. 150 kr./md.

  Foreningens indtægter er økonomisk rygrad i Mediehuset Solidaritets drift. Men foreningen er – ud over økonomisk fundament for drift – også et fællesskab, der sammen med ansatte og faste aktivister videreudvikler mediehusets aktiviteter. Læs mere om foreningen: HER