Indkøbskurv: 0,00kr. Se indkøbskurv
Venstrefløjens medie
Generic filters
Menu
21. marts. 2022

Tidligere byrådsmedlem smidt ud af Enhedslisten

Det forhenværende budget-kritiske byrådsmedlem Viggo Jonasen er blevet ekskluderet af Enhedslisten. Beslutningen sker på baggrund af et stort – men ikke enstemmigt – flertal i partiets hovedbestyrelse. Jonasen mener selv beslutningen er politisk motiveret.

Viggo Jonasen, Enhedslisten. Privatfoto.

Det tidligere byrådsmedlem for Enhedslisten, Viggo Jonasen er blevet ekskluderet fra partiet. Det bekræfter den nu forhenværende byrådspolitiker for såvel Venstresocialisterne, SF og senest Enhedslisten over for Solidaritet. Ifølge interne kilder i Enhedslisten er begrundelsen for eksklusionen ‘chikane og sexisme’. Eksklusionen sker på baggrund af to dokumenter, som er blevet sendt til Enhedslistens hovedbestyrelse, og forfatteren til det ene dokument er ifølge Solidaritets oplysninger Jonasens tidligere byrådskollega, Lone Norlander.

I det andet af de to interne dokumenter, som Solidaritet er kommet i besiddelse af, fremgår det blandt andet, at Jonasen skulle have sagt til partiets spidskandidat, Laura Bryhl, at hendes høje stemmetal hang sammen med hendes udseende, og at han ved flere lejligheder har omtalt hende som ‘studine’. Jonasen skulle ifølge henvendelsen også have udvist ‘manglende respekt for Lauras viden’.

Viggo Jonasen har haft ry for at være en skarp kritiker i Aarhus Byråd, og har ikke altid været på lige god fod med det socialdemokratisk dominerede byråd. Han har tidligere måttet beklage over for resten af byrådet, at han kritiserede S og SF for at tillade den konservative spidskandidat Steen Stavnsbo (K) at overbygge i en lokalplansag.

Også forholdet til den tidligere partifælle, Lone Norlander har til tider været anstrengt, og op til kommunalvalget sidste år skændtes de to byrådskolleger om hvorvidt grønthøsterbeskæringer i det kommende budget betød forringelser. Det mente Viggo Jonasen og spidskandidat Laura Bryhl og kommunebestyrelsen. Norlander kritiserede efter Enhedslistens udtræden af budgetforhandlingerne beslutningen i skarpe vendinger. Hun havde i forvejen valgt ikke at genopstille for partiet ved valget i 2021.

‘Smædekampagne’

Til Solidaritet fortæller Jonasen, at han mener anklagen er politisk motiveret. Han afviser at have opført sig sexistisk over for nogle af sine kollegaer. “Nogle af de ting jeg skulle have sagt er korrekt gengivet – men taget fuldstændig ud af sammenhæng”, siger han.

“For en person, som i mange år har kæmpet for retssikkerhed, virker det her forløb dybt godnat”

Viggo Jonasen, fhv. byrådsmedlem (Ø)

Blandt anklagerne for ‘sexistisk adfærd’ skulle ifølge Jonasen være en udtalelse fra hans side om, at Enhedslistens spidskandidat ved kommunalvalget, Laura Bryhl, ikke burde blive indsat som formand for teknisk udvalg.

Den fremstilling mener Jonasen er karikeret. “Jeg har sagt, at det var værd at diskutere, om Laura skulle have den post”, siger Jonassen, der selv har siddet i teknisk udvalg i 12 år, heraf det seneste år som formand. “Men det handler om, at der ligger et enormt arbejdspres på den post, og at det kan være svært at løfte som nyvalgt byrådsmedlem. Det har intet at gøre med hendes køn eller alder”, siger han til Solidaritet.

Jonasen er ikke i tvivl om, at der er tale om en smædekampagne mod hans person, som skjuler den bagvedliggende politiske strid. “Jeg er normalt en lidt grovkornet type, så man kan sikkert sagtens finde udtalelser, som nogle ville udlægge som sexistiske, men det har aldrig været min hensigt”, siger han. “Jeg har tværtimod rost Laura for hendes principfasthed under sidste års budgetforhandlinger, hvor Enhedslisten endte med at træde ud af forliget.”

For Viggo Jonasen strider beslutningen om at ekskludere ham fra Enhedslisten voldsomt med hans egne retsprincipper. “Anklagerne bliver fremsendt til forretningsudvalget, uden at jeg er orienteret og uden at sagen har været rejst lokalt. Forretningsudvalget beslutter så at indstille mig til eksklusion uden at have spurgt ind til min version af sagen. Det er ellers foreskrevet i partivedtægterne”, siger han. ”FU har nægtet mig at se fremsendelsesskrivelsen, så jeg ved ikke, om det er de lokale, som har foreslået eksklusion, eller det er FU’s egen ‘konfliktløsningsteknik'”, forklarer han.

Og selv om Viggo Jonasen efterfølgende er blevet kontaktet af partiets hovedbestyrelse, mener han ikke forløbet har været rimeligt. “Det er som at blive dømt i byretten uden at have haft mulighed for at forsvare sig selv, for så at få at vide, at man jo kan tale sin sag i Landsretten”, siger han og understreger, at han ikke har haft mulighed for at få at vide, hvem der har indsendt anklagerne mod hans person. “For en person, som i mange år har kæmpet for retssikkerhed, virker det her forløb dybt godnat. Sagsforløbet burde være sendt direkte tilbage i hovedet på forretningsudvalget”, siger han. Ifølge Solidaritets oplysninger er klagepunkterne mod Viggo Jonasen ikke blevet behandlet lokalt i Aarhus inden de er sendt videre til partiets ledelse.

Stort flertal i hovedbestyrelsen bag udelukkelsen

Lisbeth Torfing fra Enhedslistens forretningsudvalg bekræfter over for Solidaritet, at Viggo Jonasen er blevet ekskluderet fra partiet søndag 20. marts. Eftersom beslutningen hviler på en personsag, ønsker hun ikke at kommentere på detaljerne i sagen. Hun afviser dog, at der skulle være en politisk motivation bag. “Vi har fulgt den procedure, som vi normalt følger i den type sager, og har foretaget en konkret vurdering. Vi har desuden sendt Viggo Jonasen klageskriftet inden vi har foretaget vores endelige vurdering, og har derefter fremsendt de samlede dokumenter til hovedbestyrelsen”, siger Lisbeth Torfing.

At partiet skulle have forbrudt sig på nogle retsprincipper afviser Lisbeth Torfing også. “Han har haft mulighed for at møde personligt op foran hovedbestyrelsen for at fremlægge sin sag”, siger hun til Solidaritet. Lisbeth Torfing oplyser også, at Viggo Jonasen er blevet oplyst om, hvem der har indsendt henvendelsen.

Ifølge oplysninger videresendt til Solidaritet, er Jonasen blevet ekskluderet fra partiet med et stort, men ikke enstemmigt flertal i partiets 25 personer store hovedbestyrelse, som udgør Enhedslistens formelle ledelse. Ifølge et internt dokument har 20 medlemmer af hovedbestyrelsen valgt at stemme for eksklusionen, mens 4 har stemt imod og én har stemt blankt. Ifølge partiets vedtægter træffes alle beslutninger om udelukkelse af Hovedbestyrelsen, der skal have 5/6 flertal, for at beslutningen kan træde i kraft.

Viggo Jonasen stillede op til kommunalvalget for Enhedslisten i 2021, hvor han fik 919 personlige stemmer, hvilket var tredjeflest blandt partiets kandidater. Eftersom Enhedslisten bruger partiliste-system, gik den tredje plads i byrådet imidlertid til Thure Hastrup, selv om han kun fik 544 stemmer.

Solidaritet har kontaktet Laura Bryhl med henblik på en kommentar, men er blevet oplyst om, at hun pt. er sygemeldt.


Om skribenten

Morten Hammeken

Morten Hammeken

Cand.mag. i idehistorie og Europastudier. Redaktør på Verdenspressen og tidligere ansvarshavende redaktør på Solidaritet (2019 - 2023). Læs mere

Kære bruger – du er nu nået gennem et opslag i Solidaritet

Vi håber, at du fik stillet din nysgerrighed eller diskussionslyst.

Alt stof på Solidaritet er frit tilgængelig uden betalingsmur. Men det er ikke gratis at drive et website.

Solidaritet er organiseret som en demokratisk forening, hvis formål er at gøre Solidaritet til platform for venstrefløjens debat i Danmark. Du kan også blive medlem – hvis du ikke allerede er.

Du kan nemt, hurtigt og direkte lave en aftale med Mobilepay, Visa eller Mastercard – og den kan opsiges med øjeblikkelig virkning.

20 kr./md. 60 kr./md. 100 kr./md. 150 kr./md.

Foreningens indtægter er økonomisk rygrad i Mediehuset Solidaritets drift. Men foreningen er – ud over økonomisk fundament for drift – også et fællesskab, der sammen med ansatte og faste aktivister videreudvikler mediehusets aktiviteter. Læs mere om foreningen: HER