Indkøbskurv: 0,00kr. Se indkøbskurv
Venstrefløjens medie
Generic filters
Menu
28. juni. 2020

Til forsvar for det brasilianske folks liv: Nødplan fra de jordløse bønder!

Det er nødvendigt at få demokratisk adgang til jord, omfordele rigdom og forsvare landbefolkningens rettigheder, skriver brasilianske MST.

Repræsentanter for MST med tidl. præsident Luiz Inácio ‘Lula’ da Silva. De jordløse bønder kræver jordreformer af det kapitalistiske landbrug i Brasilien. Foto: Brasil 247

Debatindlæg er udtryk for skribentens egne holdninger. Kontakt os her, hvis du selv vil bidrage til debatten.


Coronapandemien og dens effekter på arbejdere og fattige uddyber den kapitalistiske krises påvirkning af økonomi, samfund og natur. – Det er nødvendigt at få demokratisk adgang til jord, omfordele rigdom og forsvare landbefolkningens rettigheder.

Oversat af Valentina Chavez

Debatindlæg er udtryk for skribentens egen holdning. Læs mere om Solidaritets principper for debat her, og kontakt os hvis du selv har noget på hjerte.


Af De jordløse landarbejderes bevægelse i Brasilien – Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST)

Vi præsenterer her en række samfundsmål, der meget hurtigt ville kunne skabe tusinder af arbejdspladser, producere mad til alle, forbedre handelen, garantere indkomst og værdige livsbetingelser.

Land og Arbejde

 1. (Gen)husning af tusinder af familier, der lever i lejre som arbejdsløse og i udkanten af byerne.
 2. Ekspropriation af uproduktive firmaer og arealer tæt på byer for at fremme produktion og (gen)husning af familier fra udkanten af byerne.
 3. Omkostningsfrit at fratage 729 virksomheder/familier 6 mio. hektarer. De skylder den føderale regering mere en R$ 200 mia. (=254 mia. kroner).
 4. Omfordele eksisterende offentligt ejet jord og ledigt land til nødbebyggelser.
 5. Veksle gæld fra store jordbesiddere til offentlige jord-banker.
 6. Suspender alle tvangsauktioner og udsmidninger.
 7. Legaliser alle quilombola (afro-brasilianske bosættelser oprindeligt dannet af flygtede slaver, red.) bosættelsesområder og områder med oprindelige folk og folk i naturområder.
 8. For suverænitet og bevarelse af oprindelige folks reservater og miljøområder, udvisning af indtrængende bosættere, skovhuggere og ulovlige minearbejdere, der udnytter og ødelægger disse områder.
 9. Suspender subsidier og skattefritagelser for pesticidfirmaer – og overfør midlerne til en fond, der kommer jordreformen til gode.

Produktion af sunde fødevarer

 1. Tilfør de nødvendige ressourcer til at udvikle Programa de Aquisição de Alimentos, PAA (Et omfattende brasiliansk fødevareprogram, hvis formål er at nedbringe sult ved bl.a. at købe ind hos mindre, lokale familiebrug, red.), der sikrer arbejde og fødevarer til alle.
 2. Sikring af, at det nationale skolemadsprogram overholdes, så afstandskrav under pandemien sikres – og med sund mad til børn og deres familier.
 3. Finansiering og formidling af landbrugsmaskiner til familie- og bondebrug.
 4. Implementere den nationale, økologiske landbrugsplan for at sikre sunde fødevarer.
 5. Organiser økologiske byhaver for at give beskæftigelse for til alle, der ønsker at arbejde i dem og producere fødevarer.
 6. Skab særlige kreditordninger fra offentlige banker for at finansiere kooperative landbrugsbedrifter til fødevareproduktion, frigive nødfinansiering til bosættelser og stimulere produktionen.

MST – de jordløse bønders talerør

• Organisation til kamp for fattige og jordløse bønders rettigheder i Brasilien. Blev stiftet i 1984 på et marxistisk grundlag.

• Er blandt de største bondeorganisationer i Latinamerika, med et anslået medlemstal omkring 1,5 millioner.

• NGO’en Global Witness anslog, at der fra 2003 – 2013 blev slået 448 ledere af MST ihjel. MST hævder selv, at de brasilianske jordejere har en dødsliste med forpersoner i MST.

+

Beskyt natur, vand og biodiversitet

 1. Vi skal alle beskytte kilder og andre drikkevandsressourcer, skovområder og biodiversiteten i alle sammenhænge.
 2. Støt en udvidelse af plantning af hjemmehørende træer og frugttræer i hele landet, i overensstemmelse med deres naturlige levesteder.
 3. Tilfør de nødvendige ressourcer til at opføre drikkevandsreservoirer og produktion i alle halvtørre og trængende regioner.
 4. Forebyg brug af pesticider, som forurener vand og mad og ødelægger biodiversitet.
 5. Organiser produktionen af ​​økologiske frø i alle lokalområder.
 6. Stimuler skovlandbrug som en måde at sikre mangfoldighed og overflod af mad, kombineret med øget skovareal.

Værdige levevilkår for alle mennesker i landdistrikterne

 1. Sikre alle familiers adgang til programmet “Minha Casa, Minha Vida” (Boligprogram fra 2009, som skal sikre lavindkomstfamilier tag over hovedet, ofte med bæredygtige løsninger vedr. konstruktion, vand- og energi-forsyning, red.), samt til renovering og opførelse af boliger i landdistrikter.
 2. Før en politik der gør det muligt for unge, som bliver boende på landet, fortsat at sikre dem arbejde, indkomst og uddannelse.
 3. Sikre at ingen skoler i landdistrikter lukkes.
 4. Styrke fonden til udvikling af grunduddannelse i kommunerne og udvide det nationale program for uddannelse i områder berørt af jordreformen, så alle småbønders og landarbejderes børn er sikret uddannelse på alle niveauer.
 5. Forebygge vold i hjemmet i landdistrikterne, som rammer kvinder, børn, unge, ældre og LGBT-personer, og som øges med den sociale distance (under pandemien).
 6. Udvid og styrk sundhedssystemet i hele landet og i landdistrikterne.

Retfærdighed kræver jordreformer

Dette nødprogram kræver øjeblikkelige foranstaltninger og regeringernes politiske vilje for at løse problemerne med beskæftigelse, indkomst og mad for alle mennesker. Det er derfor, alle skal bidrage på alle regeringsniveauer: føderalt, statsligt og lokalt. Dette er et nødprogram, der øjeblikkeligt konfronterer problemerne.

Folkets jordreform er presserende og nødvendig for at imødekomme behovene for jordløse landarbejdere, for at levere mad til byerne, især byens udkanter, og for at garantere et afbalanceret forhold mellem mennesker og natur.

Læs også: Oprindelige folk fra Brasilien opfordrer til boykot

Vi opfordrer samfundet, folkelige bevægelser, fagforeninger, vores tilhængere, kirker og demokratisk engagerede sektorer ​​til at forsvare den presserende jordreform for folket og et land, der er retfærdigt uden klasseprivilegier og sociale uligheder.

Vil du vide mere om MST? Onsdag 1. juli arrangeres et webinar om kravene og situationen i Brasilien. Læs mere på Democracy Brazil.


Læs mere om MST på ‘Friends of the MST‘ (engelsk) eller bevægelsens egen hjemmeside (portugisisk).

Kære bruger – du er nu nået gennem et opslag i Solidaritet

Vi håber, at du fik stillet din nysgerrighed eller diskussionslyst.

Alt stof på Solidaritet er frit tilgængelig uden betalingsmur. Men det er ikke gratis at drive et website.

Solidaritet er organiseret som en demokratisk forening, hvis formål er at gøre Solidaritet til platform for venstrefløjens debat i Danmark. Du kan også blive medlem – hvis du ikke allerede er.

Du kan nemt, hurtigt og direkte lave en aftale med Mobilepay, Visa eller Mastercard – og den kan opsiges med øjeblikkelig virkning.

20 kr./md. 60 kr./md. 100 kr./md. 150 kr./md.

Foreningens indtægter er økonomisk rygrad i Mediehuset Solidaritets drift. Men foreningen er – ud over økonomisk fundament for drift – også et fællesskab, der sammen med ansatte og faste aktivister videreudvikler mediehusets aktiviteter. Læs mere om foreningen: HER