Indkøbskurv: 0,00kr. Se indkøbskurv
Venstrefløjens medie
Generic filters
Menu
20. marts. 2020

Unge antænder magtkamp i Enhedslisten

Kampen om, hvilken retning Enhedslisten skal bevæge sig i, er blevet til en “stedfortræderkrig” mellem partiets unge, mener to udtrådte medlemmer af partiets Forretningsudvalg.

Splittelsen blandt Enhedslistens unge splitter nu også de gamle, eller i hvert fald ældre, medlemmer af partiet. To medlemmer af Enhedslistens forretningsudvalg har således valgt at træde ud af den syv personer store, daglige ledelse af partiet i protest mod, at forretningsudvalget afviser at tage afstand fra den nye ungdomsorganisation Rød-Grøn Ungdom (RGU). I forvejen har Enhedslisten nemlig allerede en uofficiel ungdomsorganisation, Socialistisk Ungdomsfront (SUF).

De to udtrådte medlemmer, Anne Hegelund og Sinem Demir, forklarer i en fælles kommentar, at de er »utilfredse med den måde, arbejdet i forretningsudvalget kører på lige nu«. Og at forløbet omkring dannelsen af RGU blev dråben, der fik bægeret til at flyde over for dem.

»Som udgangspunkt synes vi da, at det er superfedt, hvis flere unge vil være politisk aktive,« skriver Anne Hegelund og Sinem Demir. »For vi har selvfølgelig et kæmpe ønske om, at venstrefløjen styrkes – også ungdommen. Men vi kan altså ikke bare affinde os med, at nogle unge medlemmer af Enhedslisten arrangerer hemmelige møder, som de ikke indkalder åbent til – men kun prikker til dem de allerede er enige med og får dem til at dukke op«.

Grænsen er nået

RGU havde således ikke alene fravalgt nogle på forhånd ved kun at invitere indbudte til den stiftende generalforsamling den 1. marts. Ungdomsorganisationen har efterfølgende fravalgte andre, fordi den ikke tillader dobbeltmedlemskab af SUF.  

»Det mener vi slet ikke er i orden,« skriver de to nu tidligere medlemmer af forretningsudvalget. »Hvis det er sådan, de vil organisere de unge og lære dem, at det er den måde, man laver politik, så er det klart, at Enhedslisten ikke kan have et samarbejde med dem. Det ville vi gerne have forretningsudvalget til at slå fast og på den måde sige fra over for den slags metoder, som ikke er i overensstemmelse med Enhedslistens demokratiske principper. Samtidig ønskede vi, at forretningsudvalget skulle udtrykke respekt for Enhedslistens årsmødevedtagelser – som fastslår, at partiets ungdomsarbejde foregår i SUF, og for den samarbejdsaftale, som Enhedslisten og SUF har indgået«.

Det er en henvisning til en udtalelse, som Enhedslistens årsmøde vedtog i 2012, hvor partiet afviste »enhver tanke om at nedtone samarbejdet med SUF, eller at der skal opbygges alternativer til SUF«. Udtalelsen kom dengang efter en gruppe var brudt ud af SUF, og havde dannet Enhedslistens Ungdomsnetværk (EUN).

Sinem Demir (tv., fotograf: Asim Iqbal) og Anne Hegelund (fotograf: Karina Tengberg) er trådt ud af Enhedslistens forretningsudvalg (FU) på grund af utilfredshed med arbejdsklimaet.

Faldende medlemstal

Bag RGU står en række tidligere medlemmer af SUF, samt andre unge som ikke førhen har været organiseret, der er – og har været – frustrerede over Enhedslistens uofficielle ungdomsorganisation.

SUF havde på sit højeste 1.521 medlemmer (2013), men siden er tallet faldet og nåede sidste år ned på 635. Til sammenligning havde SF Ungdom (SFU) sidste år 1.044 medlemmer og Radikal Ungdom (RU) 1.067.

SUF har ikke formået at nå bredt ud blandt unge på venstrefløjen, og organisationen har været plaget af indbyrdes politiske og personlige uenigheder, har kritikken lydt – og også fra flere i Enhedslisten. I praksis betyder SUF’s tilknytning til Enhedslisten, at partiet hidtil har opfordret medlemmer under 30 år til også at melde sig ind i ungdomsorganisationen. De kan blive dobbeltmedlem af både Enhedslisten og SUF – uden at det koster ekstra.

Mens flere i Enhedslisten har været kritiske over for SUF, har ungdomsorganisationen til gengæld kritiseret »moderpartiet« for at være for pragmatisk og for optaget af arbejdet i Folketinget. Symbolsk boykottede SUF sidste år folkemødet på Bornholm – og opfordrede forgæves Enhedslisten til at følge trop – med henvisning til, at det »er en elitær fest forbeholdt de meget få, der har tid til, råd til og mulighed for at tage fri fra arbejde eller uddannelse og rejse hele vejen til Bornholm for at deltage i det«.

Hovedbestyrelsen er »lort«

Et referat fra SUF’s møde søndag 1. marts – altså samme dag som dannelsen af RGU – afslører, at ungdomsorganisationen mistænker ansatte i Enhedslisten samt medlemmer af hovedbestyrelsen og folketingsgruppen for at have hjulpet til med dannelsen. 

I referatet hedder det blandt andet, at »der tegner sig et billede af, at der er nogle meget prominente mennesker i Ø, der har hjulpet dem«: »Den HB (hovedbestyrelse, red.) der sidder nu er lort,« lyder det. »De er vores modstandere. Det kan vi godt være helt sikre på«.

“Jeg sidder selv i den nuværende hovedbestyrelse (HB) og jeg må være ærlig og sige til jer, at min opfattelse er, at det nuværende HB er lort”

Astrid Vang Hansen, medlem af Enhedslistens Hobevdbestyrelse

Ifølge referatet får RGU således støtte fra Enhedslistens såkaldte modernister eller højrefløj, som de senere år har vundet vigtige afstemninger i partiet – blandt andet ved valgene til hovedbestyrelsen. Hovedbestyrelsesmedlemmet Astrid Vang Hansen fra Socialistisk Arbejderpolitik (SAP), der traditionelt har tilhørt Enhedslistens venstrefløj, var med på »en lytter« ved føromtalte SUF-møde, og har også efterfølgende taget æren for i referatet at have kaldt hovedbestyrelsen for »lort«. Astrid Vang Hansen mindes til gengæld ikke at have kaldt kollegaerne i hovedbestyrelsen for »modstandere«, og tilskriver dette referentens fortolkning af hendes ord. Som Astrid Vang Hansen selv husker det, sagde hun noget i retning af:

»Jeg sidder selv i den nuværende hovedbestyrelse (HB) og jeg må være ærlig og sige til jer, at min opfattelse er, at det nuværende HB er lort,« skriver hovedbestyrelsesmedlemmet på Facebook-gruppen »Stol på det røde Ø«, der er for medlemmer af Enhedslisten og SUF. »Jeg tror ikke, at de kommer til at behandle jer fair. Jeg tror, flere af dem er jeres modstandere og er involveret i det angreb, I oplever. Jeg tror ikke engang, de kommer til at respektere Enhedslistens egne årsmødebeslutninger. Det vil jeg gerne sige ærligt til jer, så det ikke kommer som et chok. Til gengæld tror jeg, at det er anderledes ude blandt Enhedslistens almindelige medlemmer. De fleste af dem vil bare gerne have nogle unge aktive dér, hvor de er, og er ligeglade med, om det er jer eller RGU. Derfor tror jeg, at det er vigtigt, at I kommer og taler med dem og forklarer, hvad der er op og ned«. 

»Forundrede og bekymrede«

I dag henviser SUF til, at ungdomsorganisationen i en udtalelse har slået fast, at de er »forundrede og bekymrede over den måde, medlemmer af Enhedslisten har valgt at søsætte et projekt på, som vi ser som værende i direkte modstrid med Enhedslistens egne årsmødevedtagelser«.

»Uenigheder skal der være plads til, men én af grundtankerne bag Enhedslisten og SUF er, at vi står stærkere, når vi favner vores uenigheder i en samlet organisation, frem for at dele os op,« hedder det i udtalelsen.

“Jeg tror, at kampen om ungdomsarbejdet skal ses som en slags stedfortræderkrig om, hvilken retning Enhedslisten som parti skal bevæge sig i. Samtidig synes jeg, det er en skam hvor hurtigt mange tillidspersoner i partiet er ude at bakke op om et alternativ til SUF, når vores partis årsmøde utvetydigt har vedtaget at vi som parti ønsker det modsatte.”

Gustav Nielsen, SUF’s ledelse

Gustav Nielsen fra SUF’s landsledelse understreger dog, at han personligt godt kan forstå Anne Hegelund og Sinem Demirs beslutning. Landsledelsesmedlemmet, som ikke selv deltog i mødet den 1. marts, beskriver referatet som et »øjebliksbillede af en stemning« på en dag, hvor mange af deltagerne havde brugt for at få luft for deres frustrationer over dannelsen af RGU – og modtagelsen hos mange i Enhedslisten.

»Jeg tror, at kampen om ungdomsarbejdet skal ses som en slags stedfortræderkrig om, hvilken retning Enhedslisten som parti skal bevæge sig i,« siger Gustav Nielsen. »Mange prominente folk over 30 var enormt hurtigt ude og melde deres opbakning til RGU, og man kan på organisationens vedtagne politik se, hvordan de adskiller sig fra SUF’s vedtagne politik på en række områder. Mest grundlæggende i hvor stor en grad, man prioriterer græsrodsarbejdet i forhold til parlamentarismen. Hvor vi i SUF gør en indsats ud af at gå på to ben, har RGU vedtaget en strategi der næsten ensidigt fokuserer på det parlamentariske arbejde, med kun et par linjer om bevægelsesarbejde. Samtidig synes jeg det er en skam, hvor hurtigt mange tillidspersoner i partiet er ude at bakke op om et alternativ til SUF, når vores partis årsmøde utvetydigt har vedtaget at vi som parti ønsker det modsatte«.

Landsledelsesmedlemmet efterlyser også, at RGU eksplicit skriver i sin såkaldt politiske platform, at ungdomsorganisationen vil afskaffe kapitalismen. »Kapitalismen skaber forhindringer for frihed,« hedder det nu.

»Det kan ikke undervurderes, hvor essentielt et politisk spørgsmål vi i Enhedslisten som parti står over for lige nu, og vil stå overfor til årsmødet,« siger Gustav Nielsen. »Det gælder grundlæggende set, hvilken retning vi som parti ønsker at bevæge os i, når vi vælger, hvem vi vil samarbejde med på ungdomsområdet. Hvad der er ungdommen i dag, vil være de voksne i morgen«.  

Kupplaner

125 unge var mødt op til RGU’s stiftende generalforsamling i København, og Frederik Julius Dahler fra ungdomsorganisationens forretningsudvalg forklarer, at når de gik stille med dørene, skyldtes det frygten – og den fortsatte frygt – for et »kup«: At medlemmer af SUF vil forsøge at overtage ledelsen af RGU ved at melde sig ind i den nye ungdomsorganisation. En frygt Frederik Julius Dahler mener bekræftes af referatet fra SUF’s møde den 1. marts. Her bruges der udtryk som, at »jeg synes, vi skal lukke dem (RGU, red.) ned« og – hvis det ikke lykkes – »så må vi anerkende, at det er os, der må lukke vores projekt og organisere os i bunden, så vi hen af vejen kan tage magten«.

»Vi skal selvfølgelig kun holde et fusionsmøde med dem, hvis det er til vores fordel,« hedder det i referatet. »Man kan først skifte deres ledelse ud om et år. Det er en taktisk vurdering, om man vil tage den her kamp i to organisationer eller i den samme. Jo længere tid der går, jo sværere bliver det at ændre på det«.

Forretningsudvalg

· De 25 medlemmer af Enhedslistens hovedbestyrelse vælger et såkaldt forretningsudvalg (FU) på max. 1/3 af sine medlemmer, der kan fungere og udtale sig på partiets vegne mellem hovedbestyrelsesmøderne.

· FU skal løbende følge den aktuelle politiske situation og sikre koordinering mellem de forskellige dele af partiet. Samtidig skal forretningsudvalget mellem møderne i hovedbestyrelsen sikre, at der planlægges langsigtet, og at vedtagne beslutninger og strategier føres ud i livet.

· Efter Anne Hegelund og Sinem Demir er trådt ud, består forretningsudvalget af Benny Dall, Bruno Jerup, Finn Sørensen, Maja Albrechtsen og Peder Hvelplund.

+

I stedet håber RGU at organisere de mange unge, der i dag stemmer på og sympatiserer med Enhedslisten, men som ikke er aktive i partiet eller SUF. RGU har allerede fået 230 medlemmer.

»Det rum, vi har skabt, har tydeligvis været efterspurgt,« siger Frederik Julius Dahler. »Nu skal vi i gang med at gøre ord til handling og bygge kampagner, der rykker. Og vi vil hjertens gerne samarbejde med SUF og alle andre gode kræfter på venstrefløjen de steder, hvor det giver mening. For os ligger det fuldstændigt implicit i det at være socialister – og det slår den politiske platform fast, at vi er – at man ønsker at afskaffe kapitalismen. Vores politiske platform er kort, og det er helt bevidst. På vores første landsmøde skal vi på baggrund af en inddragende og demokratisk proces vedtage et socialistisk principprogram, der er moderne, grønt og engagerende«.

FU anbefaler samarbejde med RGU

Finn Sørensen, som udtaler sig på forretningsudvalgets vegne, stiller sig uforstående over for kritikken af arbejdet i udvalget. Det tidligere mangeårige folketingsmedlem henviser til, at hvis Anne Hegelund og Sinem Demir i længere tid har været utilfredse med noget, så har de i hvert fald ikke taget initiativ til at få sat det på dagsordenen for forretningsudvalget, inden de valgte at trække sig.

Hvad forholdet til RGU angår, afviser Finn Sørensen også kritikken. Forretningsudvalget har således i enighed konstateret, at der ikke kan være noget formaliseret samarbejde med RGU, med mindre Enhedslistens årsmøde vedtager det. Det har forretningsudvalget ikke kompetence til at stemme om, hvilket er blevet meddelt både RGU og SUF. Han afviser at kommentere »spekulationer« om en stedfortræderkrig i partiet.

»Der er en ny situation,« siger Finn Sørensen. »Der er nu to ungdomsorganisationer, der meget gerne vil samarbejde med Enhedslisten. Det er det, årsmødet skal forholde sig til. Og det er forretningsudvalgets indstilling, at Enhedslisten skal samarbejde med begge ungdomsorganisationer«.

Så du kan ikke se nogen politiske forskelle mellem RGU og SUF?

»Det kan da godt være, at jeg kan finde nogen. Jeg er ret god til at finde politiske forskelle, så det kan jeg sikkert godt, hvis jeg sætter mig ned og bruger kræfter på det. Det er bare ikke det afgørende i den her situation. Årsmødet skal tage stilling til, om de politiske holdninger og signaler, der kommer fra de to ungdomsorganisationer, er nogle, som kan rummes inden for Enhedslistens skive. Det er forretningsudvalgets holdning, at det kan det«.


Deltag i debatten og kommenter på artiklen (kun for medlemmer)

Om skribenten

Kim Kristensen

Kim Kristensen

Tidligere journalist på Solidaritet. Ansat som journalist på det socialdemokratiske nyhedsmedie Pio. Læs mere