Indkøbskurv: 0,00kr. Se indkøbskurv
Venstrefløjens medie
Generic filters
Menu
17. november. 2020

Rosa Lund: Vi kommer ikke uden om politiuddannelsen i forhandlingerne om nyt politiforlig

Den nuværende politiuddannelse afspejler langt fra den voksende opgaveportefølje hos politiet. Derfor skal uddannelse af betjente på dagsordenen.

Der skal investeres flere penge i politiuddannelsen efter mange års nedskæringer. Det mener Enhedslistens retordfører, Rosa Lund. Foto: Anton Moss

Debatindlæg er udtryk for skribentens egne holdninger. Kontakt os her, hvis du selv vil bidrage til debatten.


Den nuværende politiuddannelse afspejler langt fra den voksende opgaveportefølje hos politiet. De skal ikke bare tage sig af hårdkogte kriminelle og komplekse økonomiske sager, men også lave kriminalpræventiv indsats og snakke med ofrene for forbrydelser.

Debatindlæg er udtryk for skribentens egne holdninger.

Har du lyst til at besvare dette eller et andet indlæg bragt på siden? Så skriv en Replik til Solidaritet


Af Rosa Lund, retsordfører (Ø) og Anne Nørgaard Christensen, retspolitisk rådgiver i Enhedslisten

Siden 2015 er politiets uddannelse blevet udvandet. Selvom politiet i dag står over for et voksende antal komplekse opgaver, besluttede forligskredsen bag politiforliget i 2015 at forkorte politiuddannelsen fra tre år til to år og fire måneder. Særligt den del af uddannelsen, der klæder betjentene på til efterforskning, blev der skruet ned for – og samtidig overtog politikadetter, med kun seks måneders uddannelse, en række af politiets opgaver i 2017.

Dengang sagde Jørgen Jensen, tillidsmanden for de ansatte ved Københavns Vestegns politi: ”Jeg håber, at det her er midlertidigt”.  Flere af hans kollegaer stemte i og problematiserede forligskredsens beslutning om at forkorte politiuddannelsen, for som Jørgen Jensen påpegede: ”Kriminaliteten i Danmark bliver jo ikke mindre kompliceret, men derimod mere kompliceret. I det lys nytter det ikke noget, at vi går den anden vej, når det kommer til uddannelsen af vores betjente”.

Imidlertid tyder intet i regeringens udspil til nyt politiforlig på, at politiets uddannelse skal tilbage til et højere niveau. Det er problematisk, for det er ikke kun med til at udvande betjentenes faglighed, det er også med til at underminere borgernes retssikkerhed – og opklaringen af kriminaliteten, når betjentenes kompetencer ikke står mål med deres opgaver.

Et spørgsmål om retssikkerhed

Politiets opgaver stiger over en bred kam i både mængde og kompleksitet.  Politibetjente skal kunne håndtere alt fra digitale krænkelser og voldtægtsofre til psykisk ustabile mennesker og bandekriminelle. Alt det kan man ikke lære med så kort en politiuddannelse, som vi har i dag. Derfor er det et kæmpe fejlskud, at regeringen ikke har tænkt politiets uddannelse ind i forhandlingerne om en ny flerårsaftale for politiet.

I Enhedslisten mener vi, at politiets faglighed er alfa og omega for, at betjentene kan sikre tryghed og sikkerhed i samfundet. Den uddannelse, vi tilbyder vores betjente, spiller ganske enkelt en afgørende rolle for danskernes retssikkerhed. Derfor mener vi, at vi bør tilbyde landets betjente en 3,5 år lang professionbachelor, der kan klæde dem på til de mangeartede og komplekse opgaver, politiet i dag skal løse. En lang række af velfærdsstatens nøglepersoner, som lærere og sygeplejersker, får en 3,5 år lang uddannelse – men politiet må slå sig til tåls med kun to år og fire måneder på skolebænken, før de trækker i uniformen.

“Når man som offer for en forbrydelse henvender sig til politiet, er det fuldstændigt afgørende, at man bliver taget alvorligt og ikke eksempelvis skal redegøre for, hvad man havde på i gerningsøjeblikket.”

Der er bred politisk enighed om, at netop politiet spiller en central rolle for at sikre et trygt samfund, og derfor kan man undre sig over, at politiuddannelsen igen bliver underprioriteret i regeringens udspil. I Enhedslisten vil vi prioritere politiets uddannelse. Politibetjente er nøglepersoner i vores samfund, og derfor skal de, ligesom sygeplejersker, pædagoger, lærere og andre faggrupper – der varetager meget vigtige funktioner i samfundet – have en uddannelse, som klæder dem på til de vigtige opgaver, de skal løse.

Den manglende prioritering af uddannelse hos politiet bliver desto mere paradoksal af, at regeringen har valgt at finde de 550 millioner til finansiering af politiforliget ved besparelser på netop uddannelsesområdet over de næste fire år. Ifølge uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen skal pengene findes i uddannelsesinstitutionernes markedsføringsbudget. Problemet er bare, at de penge regeringen vil tage fra uddannelsesområdet ikke er øremærket til markedsføring. Der er altså tale om en de facto nedskæring på uddannelsesområdet, som har fået kritik fra både Dansk Industri og Danske Studerendes Fællesråd. I Enhedslisten mener vi ikke, at der skal spares på uddannelse – heller ikke på politiuddannelsen, for et veluddannet politi er afgørende for danskernes retssikkerhed.

Nye opgaver kræver nye kompetencer

Vi skal ikke kun kigge på længden af politiuddannelsen, men også på dens indhold. Som betjent skal man uddannes til at håndtere den stadigt voksende opgave-portefølje, men i 2015 blev meget af undervisningen i efterforskning væsentligt forringet, mens mange efterforskningsopgaver blev syltet til fordel for grænsekontrol og døgnbemanding på Christiania. Men at være betjent kræver ikke blot viden om klassiske politiopgaver. Det kræver også viden om samfundsforhold, demokrati, sociale forhold, forebyggelse og psykiatri.

Politiet skal rustes til at håndtere psykisk sårbare, kriminalitetstruede børn og unge og ofre for forbrydelser. I 2019 pegede en rapport fra Amnesty International på, at frygten for at blive bebrejdet og udskammet af politiet var en af de primære årsager til, at kun et fåtal af de voldtægter, der bliver begået, meldes til politiet. Når man som offer for en forbrydelse henvender sig til politiet, er det fuldstændigt afgørende, at man bliver taget alvorligt og ikke eksempelvis skal redegøre for, hvad man havde på i gerningsøjeblikket. Med Amnestys rapport står det klart, at det er politiets påklædning, vi skal fokusere på, de skal nemlig klædes bedre på til at håndtere voldtægtsofre og andre mennesker i en udsat position.

Derfor mener Enhedslisten, at en politiuddannelse på 3,5 år skal styrke politiets viden om sociale forhold, demokrati, kriminalpræventive indsatser, relationsarbejde og seksuelle krænkelser og forbrydelser. I Enhedslisten vil vi kæmpe for, at politiuddannelsen får fokus på netop disse temaer for danskernes, politistyrkens og retssikkerhedens skyld.


Deltag i debatten og kommenter på artiklen (kun for medlemmer)

Om skribenten

Rosa Lund

Rosa Lund

Demokratiordfører, integrationsordfører, retsordfører og udlændingeordfører for Enhedslisten. Læs mere

Om skribenten

Anne Nørgaard Christensen

Anne Nørgaard Christensen

Retspolitisk rådgiver i Enhedslisten Læs mere

Kære bruger – du er nu nået gennem et opslag i Solidaritet

Vi håber, at du fik stillet din nysgerrighed eller diskussionslyst.

Alt stof på Solidaritet er frit tilgængelig uden betalingsmur. Men det er ikke gratis at drive et website.

Solidaritet er organiseret som en demokratisk forening, hvis formål er at gøre Solidaritet til platform for venstrefløjens debat i Danmark. Du kan også blive medlem – hvis du ikke allerede er.

Du kan nemt, hurtigt og direkte lave en aftale med Mobilepay, Visa eller Mastercard – og den kan opsiges med øjeblikkelig virkning.

20 kr./md. 60 kr./md. 100 kr./md. 150 kr./md.

Foreningens indtægter er økonomisk rygrad i Mediehuset Solidaritets drift. Men foreningen er – ud over økonomisk fundament for drift – også et fællesskab, der sammen med ansatte og faste aktivister videreudvikler mediehusets aktiviteter. Læs mere om foreningen: HER