Indkøbskurv: 0,00kr. Se indkøbskurv
Venstrefløjens medie
Generic filters
Menu
24. august. 2022

Viggo Jonasen: Min eksklusion udstiller lukkethed og demokratisk underskud i Enhedslisten

Enhedslisten bryster sig af at være et parti med åbenhed i højsædet. Men i sagen om at udelukke det tidligere byrådsmedlem Viggo Jonasen, har partiet handlet alt andet end åbent, skriver den tidligere byrådspolitiker.

Viggo Jonasen blev i foråret ekskluderet af Enhedslisten efter beskyldninger om sexisme. Privatfoto.

Debatindlæg er udtryk for skribentens egne holdninger. Kontakt os her, hvis du selv vil bidrage til debatten.

Enhedslisten kæmper stålsat mod sexisme både internt i partiet og i den brede offentlighed. Det skete for eksempel, da man valgte at ekskludere mig på baggrund af ”sexistisk chikane” – ”systematisk adfærd gennem længere tid.”

Enhedslisten kæmper også for åbenhed i de politiske beslutningsprocesser. Det hænger bare dårligt sammen med måden, man har ført eksklusionssagen på. En hemmelig eksklusionsproces, uden nogen debat i partiorganisationen – og uden forudgående høring af den anklagede.

“En fremtrædende mandschauvinist”

I enhver god krimi må der lægges vægt på kronologien, rækkefølgen i personernes handlinger. Derfor skjuler gerningsmanden også gerne tidsfølgen!

I en e-mail til undertegnede fra 15. marts kl 20.54 stod der: ”Enhedslistens forretningsudvalg har besluttet at indstille dig til udelukkelse grundet chikanerende og sexistisk adfærd, som skader partiet såvel internt som eksternt. Indstillingen vil blive behandlet på et hovedbestyrelsesmøde søndag d. 20. marts, forventeligt kl. 18. Mødet vil foregå virtuelt.  Sagens bilag er vedhæftet. Hvis du ønsker at kommentere sagen skriftligt, skal jeg bede dig sende dine kommentarer senest fredag d. 18. Du har også mulighed for at ytre dig mundtligt på hovedbestyrelsesmødet, inden hovedbestyrelsen træffer beslutning.”

“Nogen må have aftalt noget om ”at fælde en fremtrædende mandschauvinist 20. marts”. Men hvem er disse nogen, de sammensvorne? Det ved partimedlemmerne ikke.”

Forretningsudvalgets (FU) beslutning var truffet, uden at man havde forelagt mig sagen, som vedtægterne foreskriver. Og uden at nogen med en stavelse har henvendt sig til mig om et problem – trods påstanden om længere varighed!

FU gav mig altså en svarfrist på knap tre dage. 20. marts traf Hovedbestyrelsen beslutningen om at ekskludere mig.

Hvornår har hvem startet sagen? Efter forlydende har byrådsmedlem Laura Bryhl i januar henvendt sig  til bestyrelsen i Århus v. bestyrelsesmedlem Marie Lassen om problemer i relation til mig. Hverken Laura eller Marie eller andre fra bestyrelsen har nævnt et ord om det til mig.

Derefter er der med ord fra min forhenværende byrådskollega, Lone Norlander startet ”en proces”, hvor ”nogen” har bedt Lone kommentere sagen, antagelig ”anklageskriftet”.

Sagens bilag var:

  • ”anklageskriftet” – er et udateret og usigneret PDF dokument benævnt ”Henvendelse 1” med referat af udtalelser fra byrådsmedlemmer Katrine Vinther Nielsen og Laura Bryhl om påståede meninger og handlinger fra min side
  • En udateret redegørelse fra min tidl. Byrådskollega Lone Norlander om min chikanerende adfærd (som mestendels har handlet om politisk uenighed om hvorvidt Lones budgetpolitik var i strid med partiets vedtagelser, og om hvorvidt ”grønthøsterbesparelser” medførte nedskæringer)
  • En skrivelse 4. marts fra mig til byrådsgruppen om et samarbejdsproblem i relation til sag om boligpolitisk redegørelse, hvor EL-Århus v. Thure Hastrup forresten endte med at bakke om en bolig-udbygningspoitik med hovedvægt på villaudbygning!
  • Et referat fra kommunebestyrelsesmøde 9. marts 2022 med heftige ord om min adfærd.

Hemmelighedskræmmeri og indirekte anklager

De tre af sagens fire bilag blev siden af partiets forretningsudvalg erklæret ”ikke relevante for afgørelsen”. Kun udsagnene i ”Henvendelse 1” ligger efter det oplyste til grund som anklageskrift.

Ordet ”jeg” forekommer ikke i dokumentet – det er ”Katrine udtaler” og ”Laura udtaler”. Sekretærens navn oplyses ikke. Ordene ”sexisme”, ”chikane” og ”udelukkelse” forekommer ikke.

Har Laura ønsket mig ekskluderet grundet chikane? Jeg har grund til at tro, at svaret er NEJ. Et sådant ønske findes i hvert fald ikke i ”Henvendelse 1”..

Har andre ønsket mig ekskluderet af andre grunde? Nogen må jo have stillet forslaget om eksklusion. Hvem? Medlemmer fra Århus-bestyrelsen? Det vides ikke! Hvem har tilrettelagt koreografien for eksklusionssagen, med hemmelighed og meget kort svartid? Også her blæser svaret i vinden.

“Sandhedsværdien af hovedbestyrelsens udhængning af mig som sexistisk chikanør må afprøves i den kommende injuriesag.”

Har andres brug af Lauras udsagn i eksklusionssagen været en stressfaktor for Laura? Såre troligt.

Jeg bad om aktindsigt – især om fremsendelsesskrivelser for bilagene. Det blev mig nægtet. Hvornår hvem fra Århus-bestyrelsen har været i kontakt med FU – må jeg og partimedlemmerne ikke få at vide. Strafafsonere har bedre ret til aktindsigt!

Enhedslistens erklærede ønske om åbenhed i de politiske beslutninger er en god politik. Men når partiet samtidig har en hemmelig praksis i en eksklusionssag som min, er det stærkt utroværdighedsskabende.

Som nævnt: Hovedbestyrelsen besluttede at udelukke mig ”for sexistisk og chikanerende adfærd”… ”systematisk adfærd gennem længere tid”. Baggrundsmaterialet, ‘Henvendelse 1’ og mine kommentarer dertil kan læses på min hjemmeside, hvor jeg har skrevet om det i opslaget her. Her ses let, at de udsagn, som ikke er dementeret, handler uendelig lidt om sexisme, intet om ”systematik” i adfærd og intet om ”længere tid”.  Sandhedsværdien af hovedbestyrelsens udhængning af mig som sexistisk chikanør må afprøves i den kommende injuriesag.

Er man en gammel gris, når man udøver ”sexistisk chikane”? Nejda. Men ordet kan let forveksles med ”sexchikane” –  hør f.eks. Lone Norlander i TV2OJ, 10. august. Tilsigtet? Who knows.

Et enkelt udsagn er delvist sandt: at jeg en enkelt gang har brugt ordet ”studine” om Laura – har jeg erkendt og beklaget. Deri lå der ingen ringeagt.

At jeg har ytret betænkelighed ved, at Laura fik mange og store byrådsposter, er sandt. I forbindelse med sin seneste udtræden har Laura næsten ord til andet forklaret stresspåvirkningen med de  ord, som dengang indgik i min betænkeligheds-ytring. Den kom af arbejdsmiljø-indsigt, ikke af sexisme.

Det ses også let, at der slet ikke forekommer oplysninger, som kan begrunde en ”personsags-hemmeligholdelse”.

Politisk motiveret udelukkelse

Min kritik af højredrejningen i Enhedslisten og følgagtigheden over for borgmesteren i budgetsagerne har voldsomt irriteret flere af mine tidligere partifæller. Med ”pilen dyppet i me-too-gift” kunne den trænge igennem den gamle hanelefants skind, som Stiften skrev.

“Hovedbestyrelsen forholdt sig til mit høringssvar, lige som Jacob Bundsgaard forholdt sig til høringssvarene i lokalplansagerne: Med tavshed.”

Hovedbestyrelsen forholdt sig til mit høringssvar, lige som Jacob Bundsgaard forholdt sig til høringssvarene i lokalplansagerne: Med tavshed.

Retten til forudgående at blive hørt i en eksklusionssag er desuden klart og tydeligt fastlagt i Enhedslistens vedtægter, men forretningsudvalget sprang den detalje over. Hovedbestyrelsen forholdt sig til mit høringssvar, lige som Jacob Bundsgaard forholdt sig til høringssvarene i lokalplansagerne: Med tavshed.

Retssikkerhed, retten til forudgående at blive hørt i en eksklusionssag er klart og tydeligt fastlagt i Enhedslistens vedtægter, men Forretningsudvalget sprang den detalje over.

Hvorfor dog interessere sig for Enhedslistens demokratiske underskud, når jeg alligevel er blevet ekskluderet? Såmænd fordi den politiske interesse for venstrefløjens troværdighed i værdierne Demokrati og Retssikkerhed – herunder også for medlemmernes mulighed for at vide, hvem der reelt forbereder og træffer beslutningerne – ikke har forladt mig. Heller ikke selv om jeg er blevet ekskluderet.


Om skribenten

Viggo Jonasen

Viggo Jonasen

Cand.scient.pol og forhenværende lektor. Tidligere medlem af Aarhus Byråd for Venstresocialisterne (1974-1978), Socialistisk Folkeparti (1986-1993) og Enhedslisten (1993, 2021) . Læs mere

Kære bruger – du er nu nået gennem et opslag i Solidaritet

Vi håber, at du fik stillet din nysgerrighed eller diskussionslyst.

Alt stof på Solidaritet er frit tilgængelig uden betalingsmur. Men det er ikke gratis at drive et website.

Solidaritet er organiseret som en demokratisk forening, hvis formål er at gøre Solidaritet til platform for venstrefløjens debat i Danmark. Du kan også blive medlem – hvis du ikke allerede er.

Du kan nemt, hurtigt og direkte lave en aftale med Mobilepay, Visa eller Mastercard – og den kan opsiges med øjeblikkelig virkning.

20 kr./md. 60 kr./md. 100 kr./md. 150 kr./md.

Foreningens indtægter er økonomisk rygrad i Mediehuset Solidaritets drift. Men foreningen er – ud over økonomisk fundament for drift – også et fællesskab, der sammen med ansatte og faste aktivister videreudvikler mediehusets aktiviteter. Læs mere om foreningen: HER