Indkøbskurv: 0,00kr. Se indkøbskurv
Venstrefløjens medie
Generic filters
Menu
10. april. 2020

Abya Yala står ved en skillevej!

En sammenslutning af oprindelige folk, afrikanske efterkommere og bevægelser opfordrer befolkningerne til at stille en række regeringskrav.

Illustration: CADTM.org

Debatindlæg er udtryk for skribentens egne holdninger. Kontakt os her, hvis du selv vil bidrage til debatten.

En sammenslutning af oprindelige folk, afrikanske efterkommere og folkelige bevægelser opfordrer indbyggerne på de amerikanske kontinenter til at stille en række regeringskrav.

Oversat af Valentina Chavez


Debatindlæg er udtryk for skribentens egne holdninger.

Har du lyst til at besvare dette eller et andet indlæg bragt på siden? Så skriv en Replik til Solidaritet


Af Committee for the Abolition of Illegitimate Debt – Abya Yala Nuestra América

Den krise, COVID-19 har forårsaget globalt, markerer en korsvej for befolkningen i Abya Yala (de oprindelige folks betegnelse for Latinamerika, red.) – Latinamerika. Folkelige organisationer er i front, når det gælder modstanden mod de værste udtryk for et system i forfald:

Livstruende krise

Vi er på vej gennem en omfattende krise, der truer livet i alle dets former. COVID-19 er blevet en pandemi i en tid, hvor den kapitalistiske krise intensiveres – og den økonomiske magt gentagne gange har forsøgt at få arbejderklassen til på ny at øge virksomhedernes profitrate.

Det falder sammen med, at ​​sundhedssystemerne er blevet svækket, levevilkårene forringet, og den offentlige sektor er blevet beskåret som følge af det neoliberale styre. Det kvælertag, som den eksterne gæld, de internationale organisationer og den permanente imperialistiske undertrykkelse af vores suverænitet udsætter os for, peger frem mod et scenarie med alvorlige konsekvenser.

I et Amerika, hvor vi nægter at acceptere strukturelle tilpasninger og indførelse af nye imperialistiske politikker – og hvor vores folk de seneste måneder har gjort førstehånds erfaringer i vigtige folkelige opstande – er pandemien blevet en undskyldning for at retfærdiggøre tilstedeværelsen af ​​væbnede styrker i vores territorier og gennemføre justerende foranstaltninger og forringelser af ​​arbejderklassens levevilkår. Desuden har denne krise endnu en gang øget den brutale ​​patriarkalske vold mod kvinder og andre køn, ligesom der foregår en historisk eksklusion af oprindelige folk og efterkommere efter afrikanske slaver, der skal konfrontere pandemien under ekstremt sårbare betingelser.

Som det er vores folks bedste tradition, er vi organisationer for folket, arbejderne, bønderne, oprindelige folk, feminister, afro-efterkommere, piqueteras og naboer, der sætter kroppen, hovedet og hjertet til at udvikle øjeblikkelige svar, men også for at berede en vej ud af denne krise, der ikke er en tilbagevenden til kapitalistisk normalitet, men en vej mod et bedre samfund. Det vil være muligt, hvis vi gør vores bedste som folk. Vores evne til at pleje vores bånd i fællesskaber i samfundet, kvarterer og nærområder, vil være en del af det stof, der danner visionerne om forandringerne i Abya Yala.

Solidaritet er svaret

I mangel af boliger besætter vi områder og bygger huse. I mangel af arbejde organiserer vi kooperativer, overtager vi fabrikker og aflyser fyringer og nedlukninger. I lyset af ejernes angreb kæmper vi for bedre arbejdsvilkår. I fravær af uddannelse danner vi skoler. I lyset af undertrykkelse af kvinder og LGBT+ opbygger vi folkelig feminisme. I lyset af udbytning opbygger vi græsrodsfagforeninger og kæmper imod usikre ansættelser og for anstændige lønninger. Mod sult bygger vi suppekøkkener og picnicområder. I lyset af klimakrisen udvider vi økologisk jordbrug. I lyset af monokultur og fødevaremonopol udvider vi bøndernes fødevare-arealer for at garantere fødevare-suverænitet og autonomi. I lyset af militarisering, paramilitær og narkohandel erstatter vi afgrøder og kæmper for fred.

Over for den politik, der foreslås ovenfra, med lukkede grænser og fragmentering, fremmedhad og neo-fascisme, er vores svar kontinental solidaritet og folkelig enhed.

Overfor kapitalisternes politik, der vil udnytte krisen som tilpasning i det skjulte, lad os da uddybe og revurdere vores historiske kampe for forsvaret af territorierne, livet og omfordeling af ​​velstanden, opbygge folkemagt og samfundsmagt.

Protestaktion mod stormine-drift i San Luis, Peru. En sammenslutning af oprindelige folk i Abya Yala (Latinamerika) kalder til kamp mod kapitalistisk udnyttelse af jorden – også under dække af coronakrisen. Billede: Radio La Bulla / Flickr.

9 krav til regeringerne

1. Prioriter livet frem for gælden.

Nej til betaling af den eksterne gæld, grundig undersøgelse og annullering af gæld til udlandet. Det er kriminelt, at midler, der kunne bruges på sundhed og rettigheder, bruges til at betale forpligtelserne til IMF (Den Internationale Valutafond, red.) og andre kreditorer. Sundheds- og socialsikring til behandling af pandemien skal prioriteres. Vi er nødt til at genrejse vores strategiske velstand og forvaltningen af ​​vores banker og udenrigshandel, en permanent kilde til de økonomiske blødninger i Latinamerikanske lande. Kun en økonomisk suverænitetspolitik, der har rod i den øgede folkemagt, kan lindre den økonomiske og globale krise, vi er begyndt at opleve.

2. Bekæmp uligheder

Ekstraordinær skat på såvel de velhavende, på overskud fra banker som på store virksomheder og dem, der har organiseret kapitalflugt. Regeringerne må påtage sig ansvaret for at eliminere de uligheder, som markedet fremmer, så de nødvendige investeringer i nødpolitikker finansieres ved at tage fra koncentrationen af ​​velstand og ikke ved at sænke lønningerne. Ændring af store virksomheders produktionslinjer til produktion af forsyninger beregnet på at bekæmpe coronavirus såvel som sygdomme, der ikke får den store opmærksomhed, såsom underernæring, dengue, chagas (sovesyge) og tuberkulose.

3. Øjeblikkelig styrkelse af det offentlige sundhedssystem

Presserende og prioriterede investeringer i det offentlige sundhedssystem, nationalisering af det private sundhedssystem og styrkelse af staternes pandemi-beredskab. Pandemien bekræfter behovet for, at alle skal have ret til universel sundhedspleje, hvilket igen peger på, at det offentlige sundhedssystem skal styrkes.

“Karantæne kan kun gennemføres med tag over hovedet, og hvis folk er garanteret de basale serviceydelser i sunde boligområder. Det er nødvendigt at suspendere udsmidninger, husleje og servicebetalinger.”

Staterne skal overtage kontrollen med produktion og administration af ​​alt, der er nødvendigt under krisen, og arbejderne skal deltage i og kontrollere samme produktion og administration. Patentsystemet for medicin skal elimineres for at udvikle videnskabelig forskning og implementering af løsning af menneskelige problemer. Original og traditionel medicin skal anerkendes.

4. Arbejde skal indebære, at man har rettigheder

Garanteret universel indkomst for alle, forbud mod fyringer og suspension. Det er vigtigt at anerkende arbejdstagernes ret til at leve et værdigt liv under karantænen. Denne nødsituation skal ikke være en undskyldning for en fortsat udvidelse af usikre og prekære ansættelser. Nej til lukning af virksomheder. Staten må støtte beslaglæggelse af virksomheder og arbejdernes fortsatte bedring.

5. Boliger og anstændige levesteder er en social ret

Karantæne kan kun gennemføres med tag over hovedet, og hvis folk er garanteret de basale serviceydelser i sunde boligområder. Det er nødvendigt at suspendere udsmidninger, husleje og servicebetalinger. Boligpolitikken bør sigte mod en omfattende by-reform, der garanterer adgang til boliger i anstændige kvarterer for alle arbejdende familier. Universel adgang til vand, el og gas og renovering af traditionelle arbejderkvarterer: Pandemien kan ikke bekæmpes, hvis alle ikke har adgang til rent vand, gas og elektricitet i hjemmet, kvarteret eller boligområdet. Vi vil hverken se huse uden mennesker eller mennesker uden huse. Tomme ejendomme skal stilles til rådighed for husvilde, hjemløse og krisecentre for folket.

Vi må imødegå sult med en garanti for adgang til fødevarer, hvor vi prioriterer levering af råvarer fra økologiske småbrug og -kooperativer til befolkningen, kantiner, picnic-områder og folkekøkkener: Det er nødvendigt at udvide adgang til mad, som en måde at styrke økonomien og ikke forårsage en forsyningskrise. Garanter skattefri basisvarer med regulerede priser. Kræv straf for prisspekulation og monopolisering af supermarkeder og mellemhandlere. Annuller bondegæld, omfordel produktionsjord og indfør økologiske dyrkningssystemer og øko-klynger med statsfinansiering.

I kampen mod kommercialisering af naturen er vi nødt til at fastholde suverænitet over vores fælles goder som vand, gas, olie, jord. Det er en strategisk rigdom, der udsuges af økonomiske vampyrer med lokale regeringers og forretningsfolks vidende. Fuld respekt for folkenes territorier og genovervejelse af den økonomiske model, der er baseret på udvinding. Udnyttelsen af ​​naturressourcer skal respektere Moder Jord, såvel som de befolkninger, der bebor den.

Kommercialiseringen af naturen har gjort basale ressourcer som drikkevand til en mangelvare i store dele af verden. Dokumentaren ‘Living Without Water’ fortæller om problemerne med vandmangel i Perus hovedstad, Lima.

6. Styrk forebyggende sundhed og humanitær bistand

Det omfatter garanti til territoriers suverænitet for oprindelige folk og afro-nationaliteter, især for dem, hvis levesteder er i vitale økosystemer som Amazonas – og for hvem truslen om epidemi kan betyde etnisk udryddelse. Styrkelse af urbefolkningers og afro-efterkommeres autonomi og selvstyre for territorial og kulturel overlevelse. Forbud mod tvangsflytninger og handlinger, der krænker oprindelige folks suverænitet.

Reel politik for at imødegå mænds vold: Med den sociale isolation er der risiko for, at vold i hjemmet og andre former for vold mod kvinder øges. For kvinder, såvel cis- som transkvinder, er en udvidelse af ​​teknologiske platforme ikke nok til at forhindre og eliminere volden. Budget til at forhindre vold mod kvinder og andre køn. Krisecentre for mennesker udsat for vold med særlig økonomisk hjælp til de overlevende. Beskæftigelses- og uddannelsesplaner rettet mod kvinder og LGBT+.

7. Mere forebyggelse – ikke undertrykkelse

Coronavirus er blevet brugt af mange regeringer til at øge undertrykkelse og overvågning samt til at øge fængslingen af ​​de fattigste, samfundsledere, menneskerettigheds- og miljøforkæmpere. Tiden er inde til at reducere antallet af fængslede for at øge folkesundheden. Det er også nødvendigt at revurdere egne myndigheder og samfundsvogtere, der tager sig af forfædrenes territorier, og som er et effektivt samfundsorgan, der kan beskytte liv.

8. Nej til imperialistisk politisk, økonomisk og militær indblanding

Vi afviser kategorisk Yankee-imperialismen og dens partneres misbrug af ​​krisen som en undskyldning for militær indblanding i Venezuela, de fortsatte mord på oprindelige og folkelige ledere i Colombia, den voldsomme undertrykkelse af kup-regimet i Bolivia, Honduras og Piñeras anti-folkelige regering i Chile, samt udvidelsen af ​​udvindings-projekter i oprindelige folks og småbønders territorier. Vi kræver, at blokaderne mod Cuba og Venezuela ophæves.

9. Internationalistisk humanitær bistand

Vi kræver, at regeringerne anmoder om humanitær hjælp fra Cuba og andre lande, der har udviklet teknisk ekspertise til at håndtere pandemien, og som kan hjælpe med at begrænse Covid-19-udbruddet i byer, hvor pandemien har spredt sig mest, såsom Guayaquil og San Pablo.

Mod rigdom for de få – for folkets suverænitet. For livet og et nej til IMF!

Sådan kæmper latinamerikanske folk med mantraet: Internationalistisk solidaritet!

Første gang bragt på CADTM: Call of the indigenous peoples, afro-descendants and peoples’ organizations of Latin America. Se også den fulde liste af medunderskrivere her.


Læs mere om Committee for the Abolition of Illegitimate Debt her

Kære bruger – du er nu nået gennem et opslag i Solidaritet

Vi håber, at du fik stillet din nysgerrighed eller diskussionslyst.

Alt stof på Solidaritet er frit tilgængelig uden betalingsmur. Men det er ikke gratis at drive et website.

Solidaritet er organiseret som en demokratisk forening, hvis formål er at gøre Solidaritet til platform for venstrefløjens debat i Danmark. Du kan også blive medlem – hvis du ikke allerede er.

Du kan nemt, hurtigt og direkte lave en aftale med Mobilepay, Visa eller Mastercard – og den kan opsiges med øjeblikkelig virkning.

20 kr./md. 60 kr./md. 100 kr./md. 150 kr./md.

Foreningens indtægter er økonomisk rygrad i Mediehuset Solidaritets drift. Men foreningen er – ud over økonomisk fundament for drift – også et fællesskab, der sammen med ansatte og faste aktivister videreudvikler mediehusets aktiviteter. Læs mere om foreningen: HER