Indkøbskurv: 0,00kr. Se indkøbskurv
Venstrefløjens medie
Generic filters
Menu
18. oktober. 2019

Arbejdsgruppe mod menneskehandel ender uden resultat

»Skandaløst« lyder det fra 3F efter afsløringen af, at der ikke er kommet »noget konkret« ud af den tidligere Løkke-regerings arbejdsgruppe, som skulle bekæmpe menneskehandel.

Foto: VIRIN / USAF

»Skandaløst« lyder det fra 3F efter afsløringen af, at der ikke er kommet »noget konkret« ud af den tidligere Løkke-regerings arbejdsgruppe, som skulle bekæmpe menneskehandel. Beskæftigelsesminister vil nu forsøge sig med »et nyt og mere ambitiøst oplæg« for at komme problemet til livs


Af Kim Kristensen

Intet.

Sådan lyder beskæftigelsesminister Peter Hummelgaards (S) svar på, hvad der er kommet ud af den tidligere Løkke-regerings beslutning om at nedsætte en arbejdsgruppe, som skulle analysere problemet med udnyttelse af udlændinge på det danske arbejdsmarked. Gruppen skulle ikke mindst komme med forslag til løsninger på, hvordan man tackler problemet.

»Mig bekendt er der ikke kommet noget konkret ud af den tidligere regerings nedsættelse af en arbejdsgruppe,« skriver Peter Hummelgaard således til Folketingets beskæftigelsesudvalg, som har spurgt til »status« for gruppens arbejde. Denne skulle have afleveret sin rapport i maj.

Daværende beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) og justitsminister Søren Pape Poulsen (K) var ellers i marts – på et åbent samråd i Folketingets beskæftigelsesudvalg – optagede af, at nu skulle der netop ske noget. Fagbladet 3F og DR havde måneden forinden afsløret, at tre rumænere og tre pakistanere ifølge Socialstyrelsens Center mod Menneskehandel havde været udsat for menneskehandel til tvangsarbejde på byggepladser i Holbæk, og arbejdsgruppen skulle forhindre en gentagelse.

»Én sag om tvangsarbejde og menneskehandel er generelt én for meget,« lød det fra Troels Lund Poulsen. »Det er ulykkeligt og tragisk og nogle ubærlige skæbner, vi ser. Derfor skal vi også sikre, at bagmændene bliver afsløret og straffet«.

Ny arbejdsgruppe

I dag understreger Peter Hummelgaard, at de mange sager om udnyttelse af sårbare arbejdstagere afslører »en skyggeside af vores arbejdsmarked, som denne regering ikke ønsker at sidde overhørigt«

»Vi må og skal se på, hvordan vi kommer sådanne sager til livs,« skriver beskæftigelsesministeren. Peter Hummelgaard har derfor, sammen med justitsminister Nick Hækkerup (S) og ligestillingsminister Mogens Jensen (S) drøftet »et fælles ønske om et nyt og mere ambitiøst oplæg for et tværministerielt arbejde mod udnyttelse af sårbare arbejdstagere«. Drøftelser som endnu ikke er færdige.

Ifølge Center mod Menneskehandel har 74 personer været ofre for menneskehandel til tvangsarbejde siden 2009. To gange har myndighederne forsøgt at få bagmændene dømt, men begge gange er det mislykkedes. Samtidig viser tal paradoksalt, at langt færre personer bliver sigtet for menneskehandel i Danmark end tidligere. Siden 2014 er 51 personer blevet sigtet for menneskehandel. Men blot 12 af de 51 er blevet sigtet i perioden fra 2016 og frem. I 2018 sigtede dansk politi kun én person for menneskehandel.

Tvangsarbejde
• Tidligere indgik tvangsarbejde i europæisk lovgivning som straf, der blev udstået i særlige arbejdsanstalter, oftest i tilknytning til fattighuse og anvendt over for betlere og løsgængere.

• I Danmark anvendtes tvangsarbejde fx på Bremerholm og i forbindelse med kongelige anlægsarbejder, især fæstningsbyggeri. Tvangsarbejde indgik i dansk lovgivning indtil vedtagelsen af Straffeloven af 1930. I tyske og andre koncentrationslejre anvendtes ligeledes tvangsarbejde.

• Brug af fanger som arbejdskraft bruges i dag i bl.a. Myanmar og Kina.

Kilde: Den Store Danske, Gyldendal.

Straffeloven definerer en menneskehandler som den, der »rekrutterer, transporterer, overfører, huser eller efterfølgende modtager en person, hvor der anvendes eller har været anvendt« ulovlig tvang, frihedsberøvelse, trusler, retsstridig fremkaldelse, bestyrkelse eller udnyttelse af en vildfarelse eller anden utilbørlig fremgangsmåde. På baggrund af politiets efterforskning er det op til den statslige anklagemyndighed – som fører retssager på vegne af samfundet – at afgøre, om der skal rejses tiltale for menneskehandel i sagerne.

Ifølge eksperter er det især kriteriet om tvang over for ofrene, som gør det svært at føre sagerne. Det skyldes svage formuleringer i loven, og at det kan være svært at påvise i sagerne.

Ifølge Center mod Menneskehandel har 74 personer været ofre for menneskehandel til tvangsarbejde siden 2009. To gange har myndighederne forsøgt at få bagmændene dømt, men begge gange er det mislykkedes.

Lim på fingrene

SF’s beskæftigelsesordfører, Karsten Hønge, kræver derfor, at beskæftigelsesministeren kommer med forslag til, hvordan denne lovgivning kan forbedres. Og hurtigt.

»Det overrasker mig ikke, at de borgerlige har lim på fingrene og stolen, når det handler om at forbedre forholdene for almindelige arbejdere,« siger Karsten Hønge. »Men omvendt forventer jeg så, at den nye regering netop ser at få det gjort. Jeg kan godt acceptere, at der nu kommer endnu en arbejdsgruppe. Men der skal for det første sættes en klar deadline for dens arbejde. Og for det andet skal gruppen have et klart kommissorium om, at det skal munde ud i en ændring af loven. Det skal ikke ende med et udvalg, som om lang tid afleverer en rapport om på den ene side og på den anden… Og man kunne jo også mene! Ellers giver det ikke mening at nedsætte arbejdsgruppen«.

SF’s beskæftigelsesordfører har tidligere opfordret til at følge Belgiens eksempel. I Belgien er det nemmere at få bagmænd dømt for menneskehandel til tvangsarbejde. For her er uanstændige menneskelige vilkår lig med menneskehandel. Det betyder, at domme for menneskehandel til tvangsarbejde i Belgien ofte ikke vil blive opfattet som tvangsarbejde i en dansk sammenhæng.

SF’s beskæftigelsesordfører Karsten Hønge er ikke overrasket over, at de borgerlige regeringspartier har haft “lim på fingrene” når det kommer til at bekæmpe menneskehandel mere effektivt. Ordføreren forventer, at der kommer en mere klar deadline hvis en ny arbejdsgruppe skal nedsættes. Foto: William Vest-Lillesøe

»Skandaløst«

Fagforeningen 3F mener også, at menneskehandlere, der lader udlændinge arbejde i Danmark under kummerlige bo- og arbejdsforhold, slipper for billigt. Center mod Menneskehandel har identificeret ofre for menneskehandel til tvangsarbejde inden for blandt andet byggebranchen, transportsektoren og restaurationsbranchen.

»Det er skandaløst, at den tidligere regering har syltet arbejdet med den ændring af straffeloven, der skulle gøre det lettere at sigte og dømme kynikere for menneskehandel til tvangsarbejde, som SF foreslog i februar måned,« siger Henning Overgaard, forbundssekretær i 3F.

Henning Overgaard støtter derfor kravet om, at den ny arbejdsgruppe får til opgave at ændre loven, og at den bliver så hurtigt færdig, at Folketinget kan nå at færdigbehandle et lovforslag inden sommerferien. Det må ikke blive en »syltekrukke«, lyder det.

»Nu er det snart et år siden, at 26 chauffører blev vurderet menneskehandlet til tvangsarbejde af Center Mod Menneskehandel, og vi ved stadig ikke, om politiet vil rejse sigtelse,« siger forbundssekretæren med henvisning til sagen om de 22 filippinere og fire srilankanere, der har arbejdet for et datterselskab til det sønderjyske vognmandsvirksomhed Kurt Beier Transport A/S. »Det samme gør sig gældende med seks bygningsarbejdere i Holbæksagen. Siden 2015 har centret i alt vurderet 50 mennesker handlet til tvangsarbejde, men ingen er blevet sigtet og tiltalt. Det kan skyldes, at politiet har alt for få ressourcer i den slags sager. Vi er dog ikke i tvivl om, at den nuværende lov i praksis gør det umuligt at retsforfølge kynikerne. Derfor skal loven ændres«.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Venstres beskæftigelsesordfører, Hans Andersen, til kritikken. 


Kim Kristensen er journalist på Solidaritet. Han har tidligere arbejdet på Information og Ritzaus Bureau, og har senest skrevet bogen Det Hærdede Stål, om Enhedslistens første 25 år i Folketinget.


Deltag i debatten og kommenter på artiklen (kun for medlemmer)

Kære bruger – du er nu nået gennem et opslag i Solidaritet

Vi håber, at du fik stillet din nysgerrighed eller diskussionslyst.

Alt stof på Solidaritet er frit tilgængelig uden betalingsmur. Men det er ikke gratis at drive et website.

Solidaritet er organiseret som en demokratisk forening, hvis formål er at gøre Solidaritet til platform for venstrefløjens debat i Danmark. Du kan også blive medlem – hvis du ikke allerede er.

Du kan nemt, hurtigt og direkte lave en aftale med Mobilepay, Visa eller Mastercard – og den kan opsiges med øjeblikkelig virkning.

20 kr./md. 60 kr./md. 100 kr./md. 150 kr./md.

Foreningens indtægter er økonomisk rygrad i Mediehuset Solidaritets drift. Men foreningen er – ud over økonomisk fundament for drift – også et fællesskab, der sammen med ansatte og faste aktivister videreudvikler mediehusets aktiviteter. Læs mere om foreningen: HER