Indkøbskurv: 0,00kr. Se indkøbskurv
Venstrefløjens medie
Generic filters
Menu
25. september. 2020

Baltic Pipe gasser op – men det gør modstanden også

Aktivist Charlotte Valløe forklarer, hvorfor Baltic Pipe Nej Tak kæmper mod den store gasledning gennem Danmark.

Debatindlæg er udtryk for skribentens egne holdninger. Kontakt os her, hvis du selv vil bidrage til debatten.

Netværket ‘Baltic Pipe Nej Tak’ er ny klummeskribent på Solidaritet. Aktivist Charlotte Valløe indleder med, hvorfor de kæmper mod den store gasledning gennem Danmark.Af Charlotte Valløe, Baltic Pipe Nej Tak

FN’s klimapanel har slået fast, at 80 % af alle de fossile brændstoffer skal forblive i undergrunden, hvis vi skal klare os under en global opvarmning på 1,5 grader. Alligevel har EU bundet medlemslandene til en liste over ”Projekter af fælles interesse”, som skal styrke infrastrukturen, herunder et fælles forsyningsnet. På denne liste står Baltic Pipe.

Den store gasledning skal fragte norsk naturgas via Danmark til Polen. Officielt hedder det, at Polen herved kan udfase sit CO2-tunge forbrug af kul. ”Baltic Pipe vil bidrage positivt til den grønne omstilling, ikke kun i Polen, men også i Danmark”, sagde den polske ambassadør i 2018.

Metangas – en klimadræber

En beregning siger, at afbrænding af metangas er en smule mindre CO2-tungt end kul. Men medregner man det tab, der er undervejs i ledningen – og at metan er 80 gange så potent en klimagas som CO2 – bliver der langt fra tale om, at gasledningen bidrager til  grøn omstilling i Polen.

Polen er meget afhængig af sin kulproduktion, og har for et år siden åbnet en ny kulmine. Det peger på, at Baltic Pipe kun kommer til at erstatte russisk gas med norsk gas, altså ingen klimagevinst dér. Faktisk har Polen slet ikke lovet at omstille sit kulforbrug i forbindelse med Baltic Pipe. Tværtimod agter Polen at videreeksportere gassen til Ukraine, Tjekkiet og Tyskland.

“De danske Baltic Pipe modstandere er en broget skare lige fra Bedsteforældrenes Klimaaktion, lodsejeres stævning af staten på grund af uretmæssig ekspropriation, et Borgerforslag og til det engelsk-inspirerede Extinction Rebellions civile ulydighed”

+

I januar 2019 udtalte Nick Hækkerup: ”Det er godt for Polen, for det giver mulighed for at udskifte kul med naturgas, og det er et vigtigt skridt i retning af, at Polen kan blive energimæssigt uafhængig af Rusland. Det er sådan set også godt geopolitisk for Danmark og resten af Europa, fordi sådan en ledning kan være med til at sænke vores afhængighed af russisk gas.”

Baltic Pipe binder således Polen og Danmark til afbrænding af fossil gas i de 50 år, som er ledningens beregnede levetid. Så det er mildest talt uklogt, at den danske stat investerer mange milliarder i projektet.

Det er ikke for sent at stoppe gasledningen

Det er endnu ikke for sent at stoppe Baltic Pipe: Frankrig og Spanien stoppede arbejdet med deres gasledning MidCat, mens anlægsarbejdet var i gang i januar 2019. Og i oktober formåede svenske aktivister at stoppe Sveriges regering projektet med en naturgas-terminal i Göteborg. Begge var på samme PCI-liste hos EU som Baltic Pipe.

Modstanden mod gasledningen er stigende. De danske modstandere er en broget skare lige fra Bedsteforældrenes Klimaaktion, lodsejeres stævning af staten på grund af uretmæssig ekspropriation, et Borgerforslag og til det engelsk-inspirerede Extinction Rebellions civile ulydighed. Alle midler tages i brug, og alle er ikkevoldelige. Vi har jævnligt nationale, virtuelle møder, hvor vi udveksler erfaringer med aktører ved andre protester i ind- og udland, og vi har lokal- og emnegrupper, der stille og roligt vokser og bliver dygtigere. Der er en hjemmeside, en Facebook-side og en FB-gruppe.

Alle er velkommen til at deltage og bidrage med dét, de har lyst og er gode til. De kommende uger vil vi på skift her i Solidaritet skrive fra forskellige hjørner af modstanden.


Om skribenten

Baltic Pipe Nej Tak

Baltic Pipe Nej Tak

Aktivistisk netværk, der kæmper mod opførslen af rørledningen 'Baltic Pipe' i Danmark. Læs mere på bevægelsens hjemmeside. Læs mere

Kære bruger – du er nu nået gennem et opslag i Solidaritet

Vi håber, at du fik stillet din nysgerrighed eller diskussionslyst.

Alt stof på Solidaritet er frit tilgængelig uden betalingsmur. Men det er ikke gratis at drive et website.

Solidaritet er organiseret som en demokratisk forening, hvis formål er at gøre Solidaritet til platform for venstrefløjens debat i Danmark. Du kan også blive medlem – hvis du ikke allerede er.

Du kan nemt, hurtigt og direkte lave en aftale med Mobilepay, Visa eller Mastercard – og den kan opsiges med øjeblikkelig virkning.

20 kr./md. 60 kr./md. 100 kr./md. 150 kr./md.

Foreningens indtægter er økonomisk rygrad i Mediehuset Solidaritets drift. Men foreningen er – ud over økonomisk fundament for drift – også et fællesskab, der sammen med ansatte og faste aktivister videreudvikler mediehusets aktiviteter. Læs mere om foreningen: HER