Indkøbskurv: 0,00kr. Se indkøbskurv
Venstrefløjens medie
Generic filters
Menu
8. april. 2019

Det nationale: demokratiets forudsætning

Danskhed er også socialisme siger Claus Pedersen i sit modsvar til Klaus Wilmann. Han mener det meste af Danmarkskanonen “kunne være taget direkte ud af partiprogrammet for et socialistisk parti”

Foto: privat

Debatindlæg er udtryk for skribentens egne holdninger. Kontakt os her, hvis du selv vil bidrage til debatten.


Dette er en replik – et svar på et tidligere debatindlæg bragt på Solidaritet. Læs det oprindelige indlæg her


Af Claus Pedersen

Brugen af begrebet ‘dansker’ eller ‘danskerne’ har ifølge Klaus Wilmann oplevet en opblomstring de seneste 25 år. Denne opblomstring er sket som del af en højreorienteret strategi om bl.a. at skabe tvivl om Danmarks tilslutning til internationale samarbejder, og begrebet (det ”danske”) bruges som redskab til at skabe splid og had i befolkningen.

Det er jeg enig i. Klaus Wilmann beskriver rigtigt fint hvordan et begreb kan misbruges af ondsindede kræfter. Man kunne sige, at det samme er sket for ”socialismen” hvor Stalin og Pol Pot er symboler på de værste ugerninger begået i ”socialismens” navn.

Når Klaus Wilmann ikke protesterer imod at Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti fortsat kalder sig socialistiske, har det rod i en statisk samfundsforståelse, hvor begreber er entydige. Med andre ord: Højrefløjen bruger begrebet ”danskhed” på den eneste korrekte måde, hvor Stalin og Pol Pot misbrugte begrebet ”socialisme”.

Det er en begrebsforståelse som er let at genkende for os som socialister, da den lægger sig tæt op af vores selvforståelse som progressive, men den er forfejlet.

Begreber skifter mening over tid, og begrebers mening er hele tiden til politisk forhandling. Begrebet ”dansker” har potentialet til at definere den demokratiske enhed ”Danmark”, og det vil være en stor fejl, hvis ikke vi som socialister kan byde ind med en konstruktiv fortolkning af danskheden. Heldigvis er der flere og flere fremtrædende venstrefløjs-aktivister som har indset dette, men vi har behov for at forklare og overtale folk som Klaus Wilmann om at komme med på vognen.

Det er veldokumenteret, at de nye borgere i Danmark har svært ved at identificere sig som danskere. Det er der både gode og dårlige grunde til, men en af konsekvenserne er entydigt at vores demokrati svækkes. Det handler om hvor du får dine nyheder fra, hvilket fodboldhold du holder med, hvilket sprog du taler, om du deltager i foreningslivet, hvilken autoritet du vælger til at løse konflikter mv.

Medborgerskab

Som socialister må vi stille krav til os selv og andre om et medborgerskab. Indtil du har et alternativ til det danske Folketing og den politiske, geografiske enhed Danmark er det demokratiske medborgerskab defineret som ”dansk”. Det kan vi ikke komme udenom, og det er en god løsning. Derfor bør vi som socialister have en klar strategi om retorisk og i praksis at stille krav til alle borgere i samfundet om at deltage i det danske samfund, det danske demokrati og det danske foreningsliv. Hver eneste borger i vores samfund, som går højere op i det tyrkiske valg end det danske, er et problem. Vi har brug for at vores naboer er med til at opbygge det samfund vi lever i.

Danskhed er også socialisme siger Claus Pedersen i sit modsvar til Klaus Wilmann. Han mener det meste af Danmarkskanonen “kunne være taget direkte ud af partiprogrammet for et socialistisk parti”

Når vi stiller dette krav til alle borgere, så siger vi samtidigt at de naturligvis er velkomne som danskere på lige fod med os andre. Hvis vi accepterer højrefløjens udlægning af ”danskhed”, så accepterer vi samtidigt at en person med mørk hud eller muslimsk baggrund aldrig kan blive danske. Så accepterer vi en samfundsforståelse, hvor en persons tilknytning bestemmes ud fra kultur fremfor demokratiske medborgerskab.

Venstrefløjens ”kompromis” er pt. en forsigtig konstatering af, at hvis man er dansk statsborger, så er man ”dansk”. Det er et uholdbart kompromis. Dermed siger vi nemlig også, at hvis man ikke har dansk statsborgerskab, så kan man frit smides ud af landet. Venstrefløjen har brug for en stærk fortælling om hvad ‘danskhed’ er.


Danskhed

Danskhed er demokratisk deltagelse i samfundet. Danskhed er at tale dansk, så man kan tale politik med sine skolekammerater og kollegaer. Danskhed er at se dansk tv, så man har noget at tale sammen om. Højrefløjen har indledt verdens største hykleri, ved at tale om danskhed som ligestilling og respekt for mangfoldighed som danske værdier. Faktisk er Danmarkskanonen som højrefløjen lancerede i december 2016 en lang liste over hykleri. 10 punkter, hvoraf 9 kunne være taget direkte ud af partiprogrammet for et socialistisk parti. Alligevel valgte venstrefløjen en larmende tavshed som reaktion. Jeg vil gerne tilføje disse 9 punkter til listen over en socialistisk udgave af danskhed: Frisind, kønsligestilling, velfærdssamfund, tillid, det danske sprog, foreningsliv og frivillighed, hygge, frihed, lighed for loven.

Ja – der er borgere i samfundet som vil føler sig udstødt, når venstrefløjen går aktivt ud og kræver denne form for danskhed. Godt for det. Det betyder ikke, at du er et dårligt menneske, hvis du ikke deler disse værdier. Det betyder bare, at du ikke en det af det Danmark, vi arbejder på at opbygge. Du kan sagtens føle dig dansk, og ikke være en del af vores danskhed. Du kan sagtens føle dig arabisk, og samtidigt være en del af vores danskhed.

Danmark er et ord som dækker en demokratisk, geografisk enhed. Vi skylder hele befolkning at tage hånd om alle der er en del af dette demokrati, og dem kalder vi danskerne. Vi skylder alle danskerne at fortælle vores vision for fremtidens samfund, og det kalder vi danskhed.