Indkøbskurv: 0,00kr. Se indkøbskurv
Venstrefløjens medie
Generic filters
Menu
13. december. 2022

En hjælpende hånd til Mette & Jakob: 35 forslag til et grønt regeringsprogram

Der skal lægges et grønt grundlag for den næste regering. Derfor har Den Grønne Ungdomsbevægelse lavet dette bud på et grønt regeringsgrundlag, som vil være i overensstemmelse med klimavidenskabens krav.

Grønt Christiansborg? Ill. Solidaritet.

Det nye Folketing kommer til at have magten i de nu afgørende år for kloden. De år, hvor vi stadig kan nå at sikre os en fremtid med et stabilt klima og en natur i trivsel. De år, hvor klimavidenskaben siger, at vores udledninger må og skal falde DRASTISK.

FN’s klimapanel har i år slået fast, at der skal ske markante reduktioner over de næste få år i alle sektorer. Hvis vi skal overholde 1,5-graders målet, skal vi se markant klimahandling og markante reduktioner inden 2025.

Det er vi og Danmark ikke på vej til i dag. Vi har de seneste tre år fået meget ny klimapolitik – men den har haft begrænset effekt på den korte bane. Vi er ikke på vej til at opfylde 2025-målet, de mest forurenede sektorers udledninger er ikke faldet, og vores klimamål er utilstrækkelige.

Så det er nu, der skal lægges et grønt grundlag for den næste regering. Derfor har vi lavet vores bud på et grønt regeringsgrundlag, som vil være i overensstemmelse med klimavidenskabens krav.

Opgavelisten er lang. Men tre hovedprioriteter for den nye regering stikker ud:

1. EN AKUTPAKKE FOR KLIMAET. Store reduktioner er nødvendige de næste år. Det kræver en akutpakke, der leverer reduktioner her-og-nu. Akutpakken skal sikre reduktioner i landbruget, som alene skal bringe os i mål med en reduktion på minimum 54 % i 2025. Derudover skal den blandt andet stoppe nysalg af fossile biler senest i 2025, stoppe ny fossil infrastruktur, hæve afgiften på CO2 og sænke hastighedsgrænserne på vejene.

2. NYE KLIMAMÅL. De rigtige mål skal guide de politiske aftaler. Danmark skal opdatere vores klimamål, så de er i tråd med klimavidenskabens anbefalinger. Det vil kræve mindst 54 % i 2025, 80 % i 2030 og netto-nul før 2040. Og så er der behov for at Danmark fastsætter et forbrugsbaseret klimamål.

3. ET LANDBRUG FOR FREMTIDEN. Ud over at levere hurtige reduktioner inden 2025, skal dansk landbrug gennemgå en grundlæggende og lidt mere langsigtet omlægning. En langt mindre dyreproduktion er uomgængelig og vil være det nok vigtigste skridt overhovedet for klima og natur.

De 35 punkter

Akutpakke

– 40 % reduktion fra landbruget i 2025, som minimum halvering af animalsk produktion i 2030.

– Stop for salg af fossilbiler senest i 2025.

– Finanssektoren skal have bindende klimaplaner og stoppe lån til kul, olie og gas senest i 2025.

– Skat på energisektorens overnormale profitter på 100 % fra i år, til at kompensere de hårdest ramte borgere i Danmark og til klimabistand.

– Stop for ny fossil infrastruktur inklusiv motorveje.

– Accelereret udrulning af fjernvarme og varmepumper.

– Fremrykning /hurtigere indfasning af ensartet CO2-afgift for industrien.

– Højere benzin- og diesel-afgifter, kombineret med støtte til el-cykler, udbygning i den kollektive transport m.v.

– Lavere hastighedsgrænser på vejene.

Nye klimamål

– Netto nul fremrykkes til før 2040.

– 70 % reduktion i 2030 opdateres til mindst 80 % reduktion i 2030.

– 2025-mål skal nås med minimum 54 %, og CO2-budgettet skal guide alle klimamål.

– Der skal fastsættes 2030-reduktionsmål for Danmarks forbrugsaftryk uden for landets grænser.

– Udfasningsplan for og afgift på biomasse til energiproduktion: Udfasningsplan, der udfaser hovedparten af biomassen i energiforsyningen inden 2030.

En grønnere transport

– Passagerafgift på flyrejser minimum på niveau med vores nabolande.

– Stop for kortdistance-ruter (destinationer, der kan nås på under 6 timer med offentlig transport); mens den kollektive transport, nattog m.v. mellem landene forbedres.

– Øjeblikkeligt stop for vækst i bilparken.

– Ret til lokalt at indføre bilfrie bymidter & zoner i alle storbyerne.

– Indførsel af landsdækkende roadpricing.

Landbrug og natur: Stop investeringer i fossile brændstoffer

– Stop for import af soja til foder – Danmark skal være selvforsynende med foder.

– Naturlov med et mål om 30 % beskyttet natur og 10 % strengt beskyttet natur i 2030 – til lands og til vands.

– Danmark skal leve op til Global Methane Pledge ved at levere 45 % indenland-ske reduktioner af metan-udslip i 2030 ift. 2020 – og samtidig arbejde for at hæve den globale målsætning.

– Ny og yderligere klimabistand på 5 mia. kr. årligt ud over bistand på 0,7 % af BNP.

Loss & Damage: Regeringen skal arbejde for, at der udvikles nye innovative finansieringskilder, og at tab og skader indgår i det mål, som skal gælde for international klimafinansiering efter 2025 (NCQG).

– Krav til alle større virksomheder, banker og pensionsselskaber om klimaplaner, der medfører omgående reduktioner og er kompatible med Parisaftalens 1,5- graders mål.

– Muligheden for minirunder og naboblok-tilladelser i Nordsøen fjernes fra Undergrundsloven, mens slutdatoen for produktion fremrykkes (Nordsøaftalens “smuthuller”).

– Reklamer for klimabelastende fossile og animalske produkter og selskaber forbydes på linje med tobaksreklamer.

– Stop alle offentlige subsidier til voldsomt klimaskadelige aktiviteter (som fossile brændsler og animalsk produktion).

– CO2-afgift hæves til 1200 kr./ton i 2025 og til min. 1500 kr./ton i 2030, og alle afgiftsrabatter annulleres.  

– Bæredygtighed skal indskrives i uddannelsernes formål og indgå i al undervisning.

– Man skal sikre lokalt medejerskab over vedvarende energi.

– Nedsætte et nationalt borgerting med et dagsorden-sættende mandat.

– Det skal gøres mere attraktivt at genbruge og reparere – herunder så lav moms som muligt på reparationer og genbrug samt et skattefradrag for reparationer.

– Ønsker man økonomisk vækst, skal det kortlægges, hvordan man vil opnå denne vækst uden et stigende energi- og ressource-forbrug; men et forbrug, der ligger inden for de planetære grænser.


Om skribenten

Den Grønne Ungdomsbevægelse

Den Grønne Ungdomsbevægelse

Aktivistisk ungdomsbevægelse. Kæmper for 'Danmarks Første Green New Deal. Læs mere på bevægelsens hjemmeside. Følg DGUB på Twitter her. Læs mere

Kære bruger – du er nu nået gennem et opslag i Solidaritet

Vi håber, at du fik stillet din nysgerrighed eller diskussionslyst.

Alt stof på Solidaritet er frit tilgængelig uden betalingsmur. Men det er ikke gratis at drive et website.

Solidaritet er organiseret som en demokratisk forening, hvis formål er at gøre Solidaritet til platform for venstrefløjens debat i Danmark. Du kan også blive medlem – hvis du ikke allerede er.

Du kan nemt, hurtigt og direkte lave en aftale med Mobilepay, Visa eller Mastercard – og den kan opsiges med øjeblikkelig virkning.

20 kr./md. 60 kr./md. 100 kr./md. 150 kr./md.

Foreningens indtægter er økonomisk rygrad i Mediehuset Solidaritets drift. Men foreningen er – ud over økonomisk fundament for drift – også et fællesskab, der sammen med ansatte og faste aktivister videreudvikler mediehusets aktiviteter. Læs mere om foreningen: HER