Indkøbskurv: 0,00kr. Se indkøbskurv
Venstrefløjens medie
Generic filters
Menu
16. oktober. 2023

Niels Finn Christiansen var en pioner for arbejderhistorie i Danmark

Socialist, historiker og medstifter af Selskabet for Arbejderhistorie Niels Finn Christiansen (22. juli 1937 – 9. oktober 2023) var tillidsvækkende, grundig og udogmatisk. Mindeord fra bestyrelsen i Selskabet for Arbejderhistorie

Niels Finn Christiansen klar til at holde oplæg i 3F Kastrup, november 2021. Privatfoto.

Ved sin nylige død efterlader historikeren Niels Finn Christiansen et tomrum. Både som menneske og som historiker. De, der har mødt Niels Finn som underviser, politisk aktivist eller samarbejdspartner, vil mindes et gennemført tillidsvækkende menneske. Ifølge Hans Hertel med et temperament og engagement holdt i ave af en ubestikkelig faglig nøgternhed. 

Med hans død har arbejder- og velfærdshistorien mistet en betydningsfuld forsker og dygtig formidler. 

Pioner for arbejderhistorie

Han var en af pionererne, der fik sat den ellers noget upåagtede arbejderklasse og -bevægelse på historieforskningens dagsorden. Ligesom han blev en nøglefigur i dette fagområdes videre udvikling. 

Som tegn på en spirende interesse for arbejderhistorie skrev Niels Finn Christiansen, Claus Bryld og Lise Togeby i 1965 tre guldmedaljeafhandlinger om Socialdemokratiets idéhistoriske udvikling fra 1890’erne til 1930’erne. 

I 1969, blev Niels Finn ansat ved Historisk Institut. Så da interessen for arbejderklassen og -bevægelsen i 1970’erne for alvor eksploderede på universiteterne, var de første trædesten allerede lagt.

Selskabet til Forskning i Arbejderhistorie

I 1970 var han med til at stifte Selskabet til Forskning i Arbejderbevægelsens Historie (SFAH) og var dirigent ved det stiftende møde. Han var aktivt medlem af SFAH frem til sin død. 

Til selskabets 50-års fødselsdag (afholdt i 2021 pga. corona) optrådte han atter i rollen som ”mødets” dirigent, imens han tørt-muntert aflagde ”beretning” om den noget stormfulde stiftende generalforsamling. Beretningen blev naturligvis vedtaget med applaus.

Akademisk karriere

Fra 1992-2007 var Niels Finn Christiansen ansat på Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab. Fra 2010 adjungeret professor ved Syddansk Universitet, Center for Velfærdsstatsforskning. Her var han med til at redigere og skrive storværket “Dansk Velfærdshistorie”, bind I-VI. I 1999 blev han dr.phil. i historie på en disputats om den socialdemokratiske filolog og politiker Hartvig Frisch.

Da Københavns Universitet i 1982 oprettede Center for Arbejderkulturstudier, blev Niels Finn Christiansen dets naturlige leder. Centeret anlagde et bredt perspektiv, så forskningen både omfattede arbejderklassens kultur, levevis og dens organisationer. Ligesom man arbejdede for en styrkelse af en tværfaglig tilgang til arbejderkulturen. 

At arbejderhistorieforskningen i 1990’erne var blevet så solidt funderet, at den efterhånden også blev indarbejdet i den bredere historieskrivning, kan vi bl.a. takke Niels Finn Christiansen for.

Socialist

Siden sin studietid, hvor Niels Finn Christiansen bl.a. var aktiv i Studentersamfundet – socialistiske studenter og Vietnambevægelsen, lagde han sine kræfter i bl.a. Politisk Revy, det tværsocialistiske tidsskrift Giraffen og Kritiske Historikere, foruden at være foredragsholder i SFAH-regi. Hans politiske praksis og det fagkritiske arbejde var for ham to sider af samme sag. Og i begge tilfælde kendetegnet ved en stor faglig- og saglighed.

Med sin faglige grundighed og udogmatiske tilgang satte Niels Finn Christiansen med sit arbejde en standard, som både gjorde os andre klogere og inspirerede til selv at opdyrke arbejderhistorien – i bred forstand.

Kenn Schoop og Mads Bruun Pedersen har skrevet mindeordene på vegne af bestyrelsen i Selskabet for Arbejderhistorie

Om skribenten

Kenn Schoop og Mads Bruun Pedersen

Kenn Schoop og Mads Bruun Pedersen

Læs mere

Kære bruger – du er nu nået gennem et opslag i Solidaritet

Vi håber, at du fik stillet din nysgerrighed eller diskussionslyst.

Alt stof på Solidaritet er frit tilgængelig uden betalingsmur. Men det er ikke gratis at drive et website.

Solidaritet er organiseret som en demokratisk forening, hvis formål er at gøre Solidaritet til platform for venstrefløjens debat i Danmark. Du kan også blive medlem – hvis du ikke allerede er.

Du kan nemt, hurtigt og direkte lave en aftale med Mobilepay, Visa eller Mastercard – og den kan opsiges med øjeblikkelig virkning.

20 kr./md. 60 kr./md. 100 kr./md. 150 kr./md.

Foreningens indtægter er økonomisk rygrad i Mediehuset Solidaritets drift. Men foreningen er – ud over økonomisk fundament for drift – også et fællesskab, der sammen med ansatte og faste aktivister videreudvikler mediehusets aktiviteter. Læs mere om foreningen: HER