Bestyrelsen består af syv personer. Bagerst fra venstre: Michael Schølardt (kasserer), Simon Østergaard Chievitz (netmediet), Anna Overlund (Radioaktiv), Christopher E.B. Ilfeldt. Forrest fra venstre: Anne Engedal (netmediet), Laura Kofod (organisationssekretær), Marta Helleskov (forlaget). Foto: Christine Vassaux Noe

Kontakt bestyrelsen her

Bestyrelsen for Mediehuset Solidaritet er valgt af foreningens generalforsamling. Bestyrelsen er sammensat af socialister, der alle bringer forskellige erfaringer ind i arbejdet for foreningen. Vi kommer fra forskellige steder i landet og er bosat i hhv. København, Rønne og Aarhus.

Det organisatoriske og økonomiske ansvar

Bestyrelsens opgave og ansvar er foreningens organisation. Det betyder, at bestyrelsens arbejdsopgaver spænder over mange forskellige områder. Én af de afgørende opgaver både nu og fremover er at sikre foreningens økonomiske fundament. Det betyder at sørge for, at medlemstilgangen følger de målsætninger vi har sat os. Samtidig er det bestyrelsen, som ansøger om mediestøtte og koordinerer anden fundraising – sammen med andre aktive i foreningen.

Bestyrelsen har ikke det redaktionelle ansvar – opgaven om at sikre kvaliteten og at det politiske indhold flugter med vores grundlag, ligger i de enkelte redaktioner og særligt i fællesredaktionen. Du kan læse om foreningens redaktioner her. Bestyrelsen er repræsenteret i fællesredaktionen, på samme måde har netmedie, forlag og Radioaktiv repræsentanter i bestyrelsen.  

Du kan finde foreningens vedtægter her. Vedtægterne udgør de overordnede regler for Mediehuset Solidaritet og klarlægger hvordan og hvem der kan vælges til forskellige poster, redaktioner mm.

Arbejdsgiver for vores ansatte

Det er bestyrelsen som er arbejdsgivere for foreningens ansatte. Vi har tegnet overenskomst og arbejder løbende med at sikre, at de ansattes arbejdsvilkår er ordentlige.

Det ansatte har til opgave – på forskellig vis – at understøtte de planer for mediet, som foreningen har vedtaget i fællesskab. Vi er et nyt netmedie og med dette følger også, at være ydmyg overfor at omprioritere arbejdsopgaver, fokusområder og sætte ind hvor tingene ”brænder på”. Vi er også en forening, som med en sparsom økonomi forsøger at bygge et meget ambitiøst medieprojekt op.

Derfor kan vi ikke alt på én gang. Vi har fra begyndelsen forsøgt at lære, dels af vores egne erfaringer fra politisk arbejde og dels har vi inddraget – og sparrer fortsat med – kammerater, som har erfaring fra andre/tidligere medieprojekter.

Frivillighedskultur – hvordan vi laver politisk arbejde sammen

Mediehuset Solidaritet vil nu og i fremtiden skulle rumme mange forskellige mennesker, som lægger fritid og kræfter i arbejdet for at skabe et ambitiøst netmedie. Det kræver, at vi har en sund kultur og nogle spilleregler for, hvordan vi er aktive sammen.

I Solidaritet elsker vi politisk uenighed og debat! Det skal der være plads til. Men man skal være venlig og grundlæggende opføre sig ordentligt. Det vil blandt andet sige, at man skal tage andre aktives reaktioner alvorligt. Vi skal kunne diskutere og være uenige – men en ordentlig politisk debat kræver, at vi grundlæggende er trygge ved hinanden. 

Det skal være meget tydeligt, at i Solidaritet ikke tolererer grænseoverskridende opførsel over for andre frivillige eller ansatte i vores organisation. Det indebærer racistiske, sexistiske, homofobiske, transfobiske udtalelser eller opførsel.

Bestyrelsen har konkrete planer for en frivillighedspolitik på tegnebrættet. Det betyder både, at vi skal vedtage en fælles frivillighedspolitik på generalforsamlingen i 2020. Men det indebærer også, at bestyrelsen lægger op til at vi arbejder aktivt med emnet i hele organisationen.

Et politisk vedtaget papir er vigtigt, men det ændrer ikke i sig selv kulturen til det bedre. Derfor arbejder vi på, at vi får klare rammer, fx hvor man kan gå hen, hvis man oplever noget grænseoverskridende og hvilke sanktioner der kan være. Vi skal som organisation være klædt på til dette – og det kræver at vi uddanner os selv og hinanden; at vi tager emnet alvorligt – og det gør vi!

Vi betragter ikke frivillighedspolitik som værende et internt anliggende, men ser det som en integreret del af vores politiske projekt. Derfor er det også noget vi arbejder med at praktisere i organisationen og politisere via vores medie.

Advisory Board: Kritisk input fra andre

På generalforsamlingen i 2019 har vi besluttet, at Mediehuset Solidaritet skal have et Advisory Board (vi forsøger at finde en bedre titel). Pointen er, at vi ønsker at sikre input fra folk ”udefra”. Både politiske kræfter, mediepersoner og fremtrædende debattører. Vi har allerede fået en række positive tilkendegivelser fra personer, som gerne vil deltage og vores plan er, at det første møde afholdes inden næste ordinære generalforsamling i foråret 2020.

Åbenhed om foreningens arbejde – nu og i fremtiden

Mediehuset Solidaritet går ind for åbenhed omkring vores arbejde, økonomi og organisation. Hvis du har spørgsmål eller input til hvordan vi kan gøre det bedre, så tag endelig kontakt.


Mediehuset Solidaritet har kontorer i Solidaritetshuset på Griffenfeldsgade på Nørrebro i København. Huset er sin egen selvstændige forening med en bestyrelse – hvor Mediehuset Solidaritet er repræsenteret sammen med de andre, som også har andel i huset.