Indkøbskurv: 0,00kr. Se indkøbskurv
Venstrefløjens medie
Generic filters
Menu
6. juli. 2023

Rapport tegner dystert billede: Fik Europa-Parlamentet misvisende oplysninger om Ukraine før afstemning?

Da Ukraine ansøgte om visum-frihed til EU i 2017, opfyldte landet ikke EU’s krav til bekæmpelse af korruption. Men den oplysning fik Europa-Parlamentet ikke, før de stemte forslaget igennem, vurderer rapport. Rapportens konklusioner bekymrer flere, fordi Ukraine er på vej til EU

В отчете за 2021 год говорится о том, что существовал риск того, что деньги ЕС попадут к украинским олигархам, и что Европейскому парламенту была предоставлена слишком позитивная информация об этой стране перед ключевым голосованием по визам. Иллюстрация Максима Филипенко / @MaksymDraws

Der var inviteret fine gæster, da Udenrigsministeriet den 28. juni i år afholdt et stort jubilæum for de såkaldte Københavnerkriterier. Det er de grundlæggende vilkår, som alle lande skal følge, hvis de vil optages i EU.

Tidligere statsminister Poul Nyrup Rasmussen (S) sad med i et panel sammen med tidligere udenrigsminister Per Stig Møller (K). Senere på dagen ankom udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M) og holdt en tale, som blev efterfulgt af en tale fra den ukrainske vicepremierminister for europæisk og euro-atlantisk integration, Olha Stefanishyna.

Der var en optimistisk ånd i salen, og der blev flere gange talt om nødvendigheden i at udvide EU med flere lande – ikke mindst Ukraine.

“Jeg er beæret over at være vært for denne konference, der bringer succeshistorierne fra de baltiske stater sammen med vores nye venner fra Vestbalkan og den østlige del af Europa, som bør slutte sig til vores familie så hurtigt som muligt,” sagde Lars Løkke Rasmussen fra talerstolen til de mange fremmødte.

Ingen i salen var efter talen i tvivl om, at den danske udenrigsminister ønsker at optage flere lande i EU indenfor en kortere årrække.

Rapport med hård kritik

For at blive optaget i EU skal et land have stabile institutioner, der sikrer demokrati, retsstat, menneskerettigheder og beskyttelse af minoriteter.

Det er afgørende, at de opfylder kriterierne, da alle lande i EU indgår i et økonomisk og juridisk kredsløb, hvor lovgivning vedtages i fællesskab og både mennesker og kapital kan flyde frit mellem landenes grænser.

Københavnerkriterierne er også en af grundene til, at EU i årevis har tilført milliarder til Ukraine på den betingelse, at landet bekæmpede korruption og gennemførte retsreformer. Uden reformer, intet EU-medlemskab.

Set i det lys, er det derfor interessant at læse flere af de revionsrapporter fra Ukraine, som EU’s revisionsenhed udgav før krigen – senest i 2021. Revisionsenheden undersøger løbende, om EU-borgernes skattepenge bliver brugt forsvarligt. Og det er netop relevant, fordi Ukraine fra 2007-2021 blev tildelt 137 milliarder kroner i støtte fra EU.

I alt har EU’s revisionsenhed udgivet rapporter om EU’s indsats i Ukraine i 2008, 2016 og 2021. Et gennemgående tema i rapporterne er, at EU ofte donerer penge til projekter, hvor det ikke er klart defineret, hvad projekterne skal opnå. Ved at anvende denne strategi, gør man det svært at finde ud af, om projekterne er lykkedes med fx at bekæmpe korruption, konkluderer rapporten fra 2021.

“EU har et system til at overvåge og evaluere sine projekter. Det er imidlertid vanskeligt at vurdere for halvdelen af de reviderede projekter, i hvor høj grad projekterne hjalp med at bekæmpe nogen form for korruption, da resultaterne ikke er målbare (fordi der mangler rammer, mål og relevante indikatorer),” skriver revionsenheden.

I rapporten fra 2021 så revisionsenheden nærmere på, hvordan over 100 milliarder kroner var blevet forvaltet fra 2014-2021. I en indledende rapport til undersøgelsen understregede revisorerne, at korruptionen i Ukraine af EU-Kommissionen blev anset for at være den største trussel mod landet – før truslen fra krig og fattigdom.

Den vurdering har siden vist sig at være forkert. Men den viser meget tydeligt, hvor stort et problem korruption har været i Ukraine. Man kan derfor undre sig over, at Kommissionen i halvdelen af projekterne ikke undersøgte, om projekterne havde en effekt. Det gør professor og centerleder på Institut for Statskundskab, Marlene Wind også, da Solidaritet viser hende rapporterne.

”Jeg er meget bekymret, og jeg synes, at det er utrolig vigtigt at få det her frem,” siger Marlene Wind til Solidaritet og fortsætter:

”Det er interessant, at EU overhovedet ikke har sat nogen mål for, hvad de forlanger. Hvis man ikke sætter nogle mål, er det lige før, jeg vil konkludere, at man har gjort det helt bevidst. Det kan have haft en politisk signalværdi, at man har sendt de her penge. Men man har så ikke troet på, at de reformer, man egentlig gerne ville have, reelt kunne realiseres. Og så har man bare ladet pengestrømmen flyde.”

Risiko for at EU har finansieret oligarker

Et stort problem ved at lade pengestrømmene flyde er, at de potentielt kan være endt i de forkerte hænder. Revisorerne advarer derfor Kommissionen om, at den bør sikre sig, at man ikke støtter de virksomheder, der er under oligarkisk indflydelse.

Det helt store kritikpunkt i rapporten er, at de EU-finansierede projekter ikke har været i stand til at bekæmpe storkorruption i Ukraine. Revisionsenheden skriver, at oligarker med politisk indflydelse har påvirket lovgivningen i Ukraine på en måde, så de selv kunne opnå fordele fra staten ved hjælp af datterselskabers samarbejde med statsejede virksomheder.

Oven i dette havde den tidligere regering i Ukraine indført lovgivning, som reelt forhindrede, at oligarkerne kunne retsforfølges.  

“Kommissionen sørgede for kapacitetsopbygning, men det var aldrig en betingelse, at Ukraine fjernede denne type lovgivning,” står der i rapporten, som konkluderer at lovgivningen fremmede tilfangetagelse af staten (state capture) og korruption.

State capture dækker ifølge Transparency International over en slags systemisk korruption, hvor private virksomheder eller individer i høj grad har overtaget statsapparatet.

Læs mere om, hvordan state capture foregår i Georgien.

Europa-Parlamentet fik skønmaleri

Solidaritet har forsøgt at få en kommentar til rapporten fra EU’s revisionsenhed – og fra den danske revisor Bettina Jakobsen, der leder den enhed, som stod bag rapporten. Hun ønsker dog ikke at udtale sig, og en medarbejder fra kommunikationsafdelingen skriver i stedet:

”Jeg er bange for, at vi ikke har mere at sige om det på nuværende tidspunkt. Som sagt vil vi på et tidspunkt helt sikkert iværksætte en opfølgende revision. På det tidspunkt vil vi sørge for at give dig besked.”

Solidaritet ville ellers gerne have spurgt ind til revisionsenhedens markante kritik af Kommissionen. Da Kommissionen i 2016 konstaterede, at den Ukrainske regering ikke levede op til EU’s krav, stoppede den udbetaling af 600 mio. euro (4 mia. kr.). Kort efter udbetalte man så alligevel 500 mio. euro (3,4 mia. kr.), står der i rapporten.

Dernæst vurderer Kommissionen, at Ukraine er kommet så langt med reformer, at man kan anbefale at give de 41,5 mio. borgere i Ukraine frihed til at rejse ind og ud af EU. En vurdering, som revisionen kritiserer.

“Kommissionen kunne kun foreslå Europa-Parlamentet og Rådet, at visumpligten skulle ophæves, når den vurderede, at alle benchmark var blevet opfyldt. Ikke desto mindre fortolkede Kommissionen sine betingelser med skøn, hvilket førte til en alt for positiv vurdering. Vores analyse viste, at selvom et af de tre anti-korruptionsbenchmark for handlingsplanen for visumliberalisering blev nået, blev de to andre kun delvist opnået.”

I rapporten konstateres det også, at det var godt nok for Kommissionen, at der blot blev oprettet anti-korruptions-institutioner. Revisionsenheden har dog forstået kravene således, at institutionerne både skulle være uafhængige og funktionsdygtige, hvilket ikke var tilfældet.

Kan man stole på Kommissionen?

Solidaritet har set det grundlag, som EU-parlamentet stemte visum-liberaliseringen igennem på. Og her står der rigtigt nok, at Ukraine opfyldte alle benchmark. Vi har derfor kontaktet flere af de danske medlemmer af Europa-Parlamentet, som også var medlem i 2017 for en kommentar. 

Den eneste, som vendte tilbage, er Christel Schaldemose (S). Hun ønsker ikke at blive interviewet, men hun giver en skriftlig kommentar.

”Ruslands krig har betydet, at vi har måtte se på Ukraines anmodning om medlemskab i EU med større hast end normalt. Og så snart Ukraine lever op til Københavnerkriterierne, så skal vi gøre, hvad vi kan, for at de hurtigt kan blive optaget i EU. Det forudsætter også, at det er med afsæt i Københavnerkriterierne, og ikke på bekostning af dem, at Ukraine, ligesom alle andre medlemslande, skulle blive optaget i EU,” skriver hun i en mail.

Nikolaj Villumsen (Ø) er medlem af Europa-Parlamentet i dag. Han var dog ikke medlem i 2017. Ikke desto mindre bekymrer Kommissionens over-positive vurdering ham. Det betyder, at han ikke har tiltro til de fremtidige anbefalinger, der kommer fra Kommissionen vedrørende Ukraine.

”Man skal jo huske på, at EU-Kommissionen har en historik med anbefalinger der bygger på, hvad man vist let kan kalde for et over-optimistisk grundlag. Tænk blot på dengang Grækenland blev godkendt som medlem af Euroen, selv om alle vidste, at de tal der oplystes, ikke holdt vand,” skriver Nikolaj Villumsen i en mail.

Han forklarer, at der kan være mange forskellige risici forbundet med at optage Ukraine, hvis der ikke er styr på korruption og retsstat.

”Det siger sig selv, at Ukraine, og alle andre ansøgerlande for den sags skyld, skal opfylde en lang række kriterier, herunder Københavnerkriterierne, før man kan opnå EU-medlemskab. Dels har vi allerede nok EU-medlemslande med problemer med retsstaten, dels er oligarkers ukontrollerede indflydelse et problem, der let kan gribe om sig.”

Willumsen understreger, at der følger meget konkrete problemstillinger med, når et land optages, fordi EU fx forudsætter, at landene udleverer folk til retsforfølgelse i andre EU-lande. Og det betyder, at både politi og retsvæsen skal leve op til visse standarder.

Korruption forsvinder ikke på to år

Situationen i Ukraine er i dag drastisk forandret på grund af krigen. Den ukrainske regering er derfor meget bevidst om, at vejen til EU går gennem reformer, som også implementeres og understøttes.

Der er sket fremskridt de seneste par år. Det vurderer Andrii Biletskyi, der er adm. direktør i den ukrainske organisation, ACREC (Anti-Corruption Research and Education Centre).

”Jeg er mere positiv, end jeg er negativ. Ukraine har store problemer med korruption. Lederen af højesteret er lige blevet afsløret i at modtage bestikkelse. Men i det mindste bliver han eksponeret. Vi lukker ikke øjnene for det.”

Andrii Biletskyi gør opmærksom på, man ikke bare kommer af med korruptionen i løbet af et par år, fordi den er så integreret i samfundet. Han er dog optimistisk, fordi et stort flertal i befolkningen ønsker at tilslutte sig EU, og derfor vil presse på, for at regeringen implementerer de påkrævede reformer.

Nogle steder er der også sket forandringer. Ukraine etablerede en anti-korruptions-domstol i 2019, som har afsagt 100 domme. Før i tiden kunne en sag sagtens tage tre-fire år, men nu er der kommet fart på. Alle dommere går også gennem et tjek nu. Og korruptionen på de laveste niveauer i forvaltningen er på tilbagetog. Andrii Biletskyi erkender, at anti-korruptions-domstolen stadig ikke har dømt nogle personer højere oppe i systemet. Men han tror på, at oligarkernes magt er på tilbagetog.

”Det er kompliceret med oligarkerne. Mange af deres værdier er blevet ødelagt af russerne. Rinat Akhmetovs værdier i Mariupol blev ødelagt af russerne. Ihor Kolomoyskyi har mistet en del af sin magt,” forklarer han.

Læs mere om de Ukrainske oligarkers magt her.

”Jeg vil sige, at der er en sandsynlighed på 5-10 procent for, at vi igen vil have oligarker med forbindelser til Kreml. Vi har et stærkt civilsamfund, og EU støtter anti-korruptions-vagthunde. Både NGO’er og medier.”  

På grund af krigen er der dog flere af anti-korruptions-systemerne, der er suspenderet af hensyn til landets sikkerhed. Det gælder blandt andet den database, som de politiske partier skal bruge til at indberette den støtte de modtager. Andrii Biletskyi forstår godt, at der kan være behov for at indføre undtagelsestilstand på grund af krigen. Så det er en balancegang.

”Mange mennesker er døde på grund af krigen. Jeg håber, at politikerne forstår, at vi ikke må fejle, når det handler om de her reformer, for befolkningen ønsker at blive optaget i NATO og EU.”

Spilleregler afgørende for fællesskabet

Står det til udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, kan Ukraine ikke blive optaget hurtigt nok i EU. Men det kan gå galt, hvis det går for hurtigt. Det vurderer professor Marlene Wind.

”Alle EU-medlemmer er lige. Det står i traktaterne, at når man er kommet ind, har man samme vægt som alle andre, uanset hvad. Og det er jo det, der er problemet,” siger Marlene Wind.

Hun er bekymret for, at det ikke vil være muligt at gøre noget i EU, hvis magten skifter i Ukraine om 5-10 år til en regering, som har gode relationer til Rusland, som er mere korrupt, og som har et stort oligark-netværk.

”Det kan jo lade sig gøre. Det kan vi se på Ungarn.”

Marlene Wind mener derfor, at det er nødvendigt at ændre EU’s traktater, før unionen lukker flere nye lande ind, så der er værktøjer til at håndtere medlemmer, som bevidst omgår Københavnerkriterierne, efter de er optaget i EU. Hun understreger, at principperne i Københavnerkriterierne ikke bare er teoretiske. De har en konkret betydning, for at EU’s indre marked fungerer, når virksomheder, byggeprojekter, kontrakter og ansættelsesforhold krydser grænser.

”Det handler om de basale spilleregler. Hvis de bliver underløbet, så er der ikke længere et europæisk fællesskab. Og hvis de nye lande ikke har fået de regler på plads, så kan det gå fuldstændig galt. Det gør mig ikke så optimistisk, det I skriver om. Men jeg synes, at det er så vigtigt.”

Solidaritet har bedt Kommissionen om et interview og et overblik over midler fra EU til Ukraine fra 2008 frem til i dag, men vi har ikke modtaget noget svar.

Solidaritet har også bedt udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen om en kommentar, men han har ikke ønsket at stille op til interview. Solidaritet har ligeledes henvendt sig til den Ukrainske ambassade for en kommentar, men har fået afslag på et interview.

Solidaritet har også bedt følgende medlemmer af Europa-Parlamentet om en kommentar uden held: Kira Peter-Hansen (F), Margrete Auken (F), Anders Vistisen (O), Morten Løkkegaard (V) og Morten Helveg Petersen (B).

Ønsker du selv at følge med i, hvordan Ukraine implementerer EU’s krav til optagelse i unionen, kan du gøre det via denne hjemmeside.

Artikelserien ‘EU i Østeuropa’ er finansieret med tilskud fra Europa-Nævnet. Ansvaret for indholdet er alene tilskudsmodtagers. Som en del af projektet er artiklen også oversat til russisk for at nå ud til flere læsere. Den russiske version kan læses nedenfor.


Отчет рисует мрачную картину: Получил ли Европарламент недостоверную информацию об Украине перед голосованием?

Когда Украина подавала заявку на безвизовый режим с ЕС в 2017 году, она не выполнила антикоррупционные требования ЕС. Но Европарламент не получил эту информацию до того, как проголосовал за предложение, говорится в отчете. Выводы доклада волнуют многих, поскольку Украина находится на пути в ЕС

В отчете за 2021 год говорится о том, что существовал риск того, что деньги ЕС попадут к украинским олигархам, и что Европейскому парламенту была предоставлена слишком позитивная информация об этой стране перед ключевым голосованием по визам. Иллюстрация Максима Филипенко / @MaksymDraws

Автор Лиза Мёллер Шилдер

28 июня этого года в Министерстве иностранных дел Дании состоялось торжественное мероприятие, посвященное годовщине принятия Копенгагенских критериев. Это основные условия, которым должны следовать все страны, если они хотят вступить в ЕС.

Бывший премьер-министр Поул Нюруп Расмуссен (Социал-демократическая партия Дании) участвовал в дискуссии с бывшим министром иностранных дел Пер Стигом Мёллером (Kонсервативная народная партия Дании). Позже в этот день прибыл министр иностранных дел Ларс Лёкке Расмуссен (партия Дании «Умеренные») и выступил с речью, за которой последовало выступление вице-премьер-министра Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной.

В зале царил дух оптимизма, и несколько раз упоминалась необходимость расширения ЕС за счет включения в него большего числа стран – не в последнюю очередь Украины.

«Для меня большая честь принимать эту конференцию, которая объединяет истории успеха стран Балтии с нашими новыми друзьями из Западных Балкан и Восточной Европы, которые должны присоединиться к нашей семье как можно скорее», – сказал Ларс Лёкке Расмуссен с трибуны, обращаясь к многочисленным участникам конференции.

После выступления ни у кого в аудитории не осталось сомнений в том, что министр иностранных дел Дании хочет принять в ЕС больше стран за более короткий период времени.

Отчет подвергся резкой критике

Чтобы вступить в ЕС, страна должна иметь стабильные институты, обеспечивающие демократию, верховенство закона, права человека и защиту меньшинств.

Очень важно, чтобы они соответствовали этим критериям, поскольку все страны ЕС являются частью экономической и правовой цепи, где законодательство принимается совместно, а люди и капитал могут свободно перемещаться между странами.

Копенгагенские критерии также являются одной из причин, по которой ЕС в течение многих лет вливал миллиарды в Украину при условии, что страна боролась с коррупцией и проводила судебные реформы. Нет реформ – нет членства в ЕС.

В этом свете интересно ознакомиться с отчетами по аудиту Украины, которые аудиторская группа ЕС публиковала до войны – последний раз в 2021 году. Аудиторская группа постоянно проверяет, насколько ответственно расходуются налоговые средства граждан ЕС. И это актуально именно потому, что Украина получила 137 миллиардов датских крон финансирования ЕС в период 2007-2021 годов.

В целом, аудиторская группа ЕС опубликовало отчеты о деятельности ЕС в Украине в 2008, 2016 и 2021 годах. В отчетах повторяется тема о том, что ЕС часто жертвует деньги на проекты, в которых четко не определено, чего эти проекты должны достичь. Использование этой стратегии затрудняет выяснение того, насколько проекты преуспели, например, в борьбе с коррупцией, говорится в заключении отчета за 2021 год.

«У ЕС есть система мониторинга и оценки своих проектов. Однако по половине проверенных проектов трудно оценить, в какой степени проекты помогли бороться с какой-либо формой коррупции, поскольку результаты не поддаются измерению (из-за отсутствия рамок, целей и соответствующих показателей)», – пишет аудиторская группа.

В отчете за 2021 год аудиторская группа внимательно изучила, как в период 2014-2021 гг. было освоено более 100 млрд датских крон. В первоначальном отчете к исследованию аудиторы подчеркнули, что коррупция в Украине рассматривается Европейской комиссией как самая большая угроза для страны – перед угрозой войны и бедности.

Это суждение с тех пор оказалось ошибочным. Но это очень четко показывает, насколько большой проблемой была коррупция в Украине. Поэтому удивительно, что в половине проектов Комиссия не проанализировала, были ли проекты эффективны. Профессор и руководитель центра на факультете политологии Марлен Винд тоже удивляется, когда «Солидарность» показывает ей отчеты.

«Я очень обеспокоена, и я думаю, что невероятно важно донести это до общественности», – говорит Марлен Винд в интервью «Солидарности» и продолжает:

«Интересно, что ЕС не установил никаких целевых показателей в отношении того, что они требуют. Если вы не ставите целей, я была бы близка к выводу, что вы делаете это намеренно. Возможно, отправка этих денег была политическим сигналом. Но не верили, что желаемые реформы, действительно могут быть реализованы. И потом денежному потоку было позволено просто течь».

Риск того, что ЕС финансирует олигархов

Основная проблема с пусканием денежных средств на самотек заключается в том, что они могут оказаться в чужих руках. Поэтому аудиторы предупреждают Комиссию, что она должна следить за тем, чтобы не субсидировать те компании, которые находятся под влиянием олигархов.

Основная критика в отчете заключается в том, что проекты, финансируемые ЕС, не смогли побороть большую коррупцию в Украине. Аудиторская группа пишет, что олигархи, имеющие политическое влияние, повлияли на законодательство в Украине таким образом, чтобы они сами могли получать выгоды от государства через сотрудничество дочерних компаний с государственными компаниями.

Кроме того, предыдущее правительство Украины ввело законодательство, которое фактически препятствовало судебному преследованию олигархов.  

«Комиссия обеспечила наращивание потенциала, но это никогда не было условием для того, чтобы Украина отменила законодательство такого типа», – говорится в отчете, в котором делается вывод, что законодательство способствовало коррупции и захвату государства.

По данным Transparency International, захват государства – это вид системной коррупции, когда частные компании или отдельные лица в значительной степени завладели государственным аппаратом.

Подробнее о том, как происходит захват государства в Грузии.

Европарламент получил красивую картинку

«Солидарность» попыталась получить комментарий по отчету от аудиторской группы ЕС – и от датского аудитора Беттины Якобсен, которая возглавляет группу, подготовившую отчет. Однако она отказалась от комментариев, вместо нее пишет сотрудник отдела коммуникаций:

«Боюсь, что в настоящее время нам больше нечего сказать по этому поводу. Как я уже сказал, в определенный момент мы обязательно начнем повторный аудит. Тогда мы обязательно уведомим вас».

В противном случае «Солидарность» хотела бы спросить о резкой критике Комиссии со стороны аудиторской группы. В 2016 году, когда Европейская комиссия установила, что украинское правительство не выполнило требования ЕС, она остановила выплату 600 млн евро (4 млрд датских крон). Вскоре после этого 500 миллионов евро (3,4 миллиарда датских крон) все равно были выплачены, говорится в отчете.

Во-вторых, Комиссия считает, что Украина достигла достаточного прогресса в проведении реформ, чтобы рекомендовать предоставить 41,5 миллионам граждан Украины свободу передвижения в/из ЕС. Оценка, которую критикует аудит.

«Комиссия может предложить Европейскому парламенту и Совету отменить требование о выдаче виз только тогда, когда она оценит, что все контрольные показатели были достигнуты. Тем не менее, Комиссия трактовала свои условия по своему усмотрению, что привело к чрезмерно позитивной оценке. Наш анализ показал, что если один из трех антикоррупционных показателей плана действий по либерализации визового режима был достигнут, то два других были достигнуты лишь частично».

В отчете также говорится, что Комиссия была удовлетворена самим фактом создания антикоррупционных институтов. Однако аудиторская группа поняла требования так, что учреждения должны быть одновременно независимыми и функциональными, что не соответствовало действительности.

Можно ли доверять Комиссии?

«Солидарность» увидела основу, на которой парламент ЕС проголосовал за либерализацию визового режима. Там действительно говорится, что Украина выполнила все контрольные показатели. Поэтому мы обратились за комментарием к нескольким датским депутатам Европарламента, которые также были депутатами в 2017 году. 

Единственный, кто ответил, это Кристель Шальдемозе (Социал-демократическая партия Дании). Она не желает давать интервью, но дает письменный комментарий.

«Война России означает, что нам пришлось рассматривать заявку Украины на членство в ЕС с большей срочностью, чем обычно. И как только Украина выполнит копенгагенские критерии, мы должны сделать все возможное, чтобы она могла быстро вступить в ЕС. Это также предполагает, что именно на основе Копенгагенских критериев, а не за их счет, Украина, как и все другие страны-члены ЕС, должна быть принята в ЕС», – пишет она в электронном письме.

Николай Виллумсен (партия Дании «Список Единства») сегодня является членом Европейского парламента. Однако в 2017 году он не был членом Парламента ЕС. Тем не менее, слишком позитивная оценка Комиссии беспокоит его. Это означает, что он не верит в будущие рекомендации Комиссии Евросоюза относительно Украины.

«Вы должны помнить, что у Комиссии Евросоюза есть история рекомендаций, основанных на том, что легко можно назвать чрезмерным оптимизмом. Вспомните, как Грецию утвердили в качестве члена Еврозоны, хотя все знали, что представленные цифры не соответствуют действительности», – пишет Николай Виллумсен в электронном письме.

Он поясняет, что в случае, если коррупция и верховенство права не будут контролироваться, принятие Украины может быть связано с множеством различных рисков.

«Само собой разумеется, что Украина и все другие страны-кандидаты на вступление в ЕС должны соответствовать широкому спектру критериев, включая Копенгагенские критерии, прежде чем они смогут добиться членства в ЕС. С одной стороны, у нас уже достаточно стран-членов ЕС, имеющих проблемы с верховенством закона, а с другой стороны, бесконтрольное влияние олигархов – это проблема, которая может легко распространиться».

Виллумсен подчеркивает, что при вступлении страны в ЕС возникают очень специфические вопросы, поскольку ЕС, например, требует от стран выдавать людей для судебного преследования в других странах ЕС. А это значит, что и полиция, и судебная система должны соответствовать определенным стандартам.

Коррупция не исчезнет за два года

Ситуация в Украине сегодня кардинально изменилась из-за войны. Поэтому украинское правительство прекрасно понимает, что путь в ЕС лежит через реформы, которые также проводятся и поддерживаются.

За последние несколько лет был достигнут определенный прогресс. Это утверждает Андрей Билецкий, генеральный директор украинской организации ACREC (Антикоррупционный исследовательский и образовательный центр).

«Я больше позитивен, чем негативен. В Украине существуют серьезные проблемы с коррупцией. Глава Верховного суда только что был пойман на получении взятки. Но, по крайней мере, он был разоблачён. Мы не закрываем на это глаза».

Андрей Билецкий отмечает, что от коррупции нельзя избавиться за несколько лет, потому что она сильно укоренилась в обществе. Тем не менее, он настроен оптимистично, поскольку значительное большинство населения хочет вступить в ЕС и поэтому будет добиваться от правительства проведения необходимых реформ.

В некоторых местах также произошли изменения. В 2019 году в Украине был создан антикоррупционный суд, который вынес 100 решений. В прошлом рассмотрение дела могло занять от трех до четырех лет, но сейчас это происходит быстрее. Теперь все судьи также проходят проверку. А коррупция на самых низких уровнях власти идет на спад. Андрей Билецкий признает, что антикоррупционный суд до сих пор не осудил некоторых людей, занимающих более высокое положение в системе. Но он считает, что власть олигархов отступает.

«С олигархами все сложно. Многие из их активов были уничтожены русскими. Активы Рината Ахметова в Мариуполе были уничтожены русскими. Игорь Коломойский частично потерял свою власть», – объясняет он.

Подробнее о власти украинских олигархов читайте здесь.

«Я бы сказал, что существует 5-10-процентная вероятность того, что у нас снова появятся олигархи, имеющие связи с Кремлем. У нас сильное гражданское общество, и ЕС поддерживает антикоррупционные организации. Как НПО, так и СМИ».  

Однако из-за войны несколько антикоррупционных систем были приостановлены по соображениям безопасности. Это включает в себя базу данных, которую политические партии должны использовать для отчетности о получаемом ими финансировании. Андрей Билецкий понимает, что может возникнуть необходимость введения чрезвычайного положения в связи с войной. Так что приходится балансировать.

«Многие люди погибли из-за войны. Я надеюсь, что политики понимают, что мы не должны потерпеть неудачу, когда дело доходит до этих реформ, потому что люди хотят вступить в НАТО и ЕС».

Правила игры необходимы для сообщества

Если бы это зависело от министра иностранных дел Ларса Локке Расмуссена, то процесс принятия Украины в ЕС  шёл бы гораздо быстрее. Но все может пойти не так, если вы будете действовать слишком быстро. Это утверждает профессор Марлен Винд.

«Все члены ЕС равны. В договорах написано, что если ты вступил, то имеешь тот же вес, что и все остальные, независимо ни от чего. И в этом проблема, – говорит Марлен Винд.

Она опасается, что в ЕС невозможно будет ничего сделать, если через 5-10 лет власть в Украине сменится на правительство, которое будет иметь хорошие отношения с Россией, которая более коррумпирована и имеет большую сеть олигархов.

“Это можно сделать. Мы видим это в Венгрии”.

Поэтому Марлен Винд считает, что необходимо внести изменения в договоры ЕС до того, как Союз примет в свои ряды новые страны, чтобы иметь инструменты для борьбы с членами, которые намеренно обходят Копенгагенские критерии после вступления в ЕС. Она подчеркивает, что принципы Копенгагенских критериев не просто теоретические. Они оказывают ощутимое влияние на функционирование единого рынка ЕС, когда компании, строительные проекты, контракты и трудовые отношения пересекают границы.

«Речь идет об основных правилах игры. Если они не будут соблюдены, то европейского сообщества больше не будет. И если в новых странах эти правила не действуют, все может пойти не так. Я не столь оптимистичен в отношении того, о чем вы пишете. Но я думаю, что это очень важно».

«Солидарность» обратилась в Европейскую комиссию с просьбой дать интервью и предоставить обзор финансирования ЕС Украины с 2008 года по настоящее время, но ответа мы не получили.

«Солидарность» также обратилась за комментарием к министру иностранных дел Ларсу Лёкке Расмуссену, но он не захотел давать интервью. «Солидарность» также обратилась за комментарием в посольство Украины, но получила отказ в интервью.

«Солидарность» также обратилась за комментарием к следующим членам Европейского парламента, но безуспешно: Кира Петер-Хансен и Маргрете Аукен (обе Социалистическая народная партия Дании), Андерс Вистисен (Датская народная партия), Мортен Лёккегаард (партия Левых) и Мортен Хельвег Петерсен (партия Радикальных Левых).

Если вы хотите следить за тем, как Украина выполняет требования ЕС для вступления в Союз, вы можете сделать это через этот сайт.

Серия статей «ЕС в Восточной Европе» финансируется за счет грантов Европейского совета. Ответственность за содержание лежит исключительно на получателях грантов


Om skribenten

Lise Møller Schilder

Lise Møller Schilder

Freelance journalist. Har tidligere skrevet for Solidaritet, Dagbladet Information, Politiken, Weekendavisen, Børsen, Notat, DEO og STOF-bladet. Læs mere

Kære bruger – du er nu nået gennem et opslag i Solidaritet

Vi håber, at du fik stillet din nysgerrighed eller diskussionslyst.

Alt stof på Solidaritet er frit tilgængelig uden betalingsmur. Men det er ikke gratis at drive et website.

Solidaritet er organiseret som en demokratisk forening, hvis formål er at gøre Solidaritet til platform for venstrefløjens debat i Danmark. Du kan også blive medlem – hvis du ikke allerede er.

Du kan nemt, hurtigt og direkte lave en aftale med Mobilepay, Visa eller Mastercard – og den kan opsiges med øjeblikkelig virkning.

20 kr./md. 60 kr./md. 100 kr./md. 150 kr./md.

Foreningens indtægter er økonomisk rygrad i Mediehuset Solidaritets drift. Men foreningen er – ud over økonomisk fundament for drift – også et fællesskab, der sammen med ansatte og faste aktivister videreudvikler mediehusets aktiviteter. Læs mere om foreningen: HER