Indkøbskurv: 0,00kr. Se indkøbskurv
Venstrefløjens medie
Generic filters
Menu
30. maj. 2023

Årsmøde i Enhedslisten: Hovedbestyrelsens linje vinder flest tætte afstemninger

Enhedslisten holdt i pinsen 27. – 29. maj årsmøde i Hafnia-Hallen lige ved Valby Idrætspark i København. Valgnederlaget i 2022 har medført store underskud i partiets økonomi. I den økonomiske nødvendigheds tegn er Enhedslisten derfor nødsaget til at finde pengene andetsteds i partiet. Der var også plads til politiske debatter om Enhedslistens forhold til EU og NATO. I de fleste tilfælde fik partiets Hovedbestyrelse opbakning fra mødedeltagerne

Enhedslistens medlemmer synger Internationale ved mødets afslutning

Årsmødets debatter var præget af de organisatoriske ændringer og besparelser, som partiets Hovedbestyrelse har lagt op til for at få styr på den partiøkonomi, der i de seneste år har kørt med store underskud. Underskuddet i 2022 endte på omkring 5 millioner kroner. Det er 1,5 millioner kroner mere, end der var budgetteret med.

På den baggrund havde Enhedslistens hovedbestyrelse lagt op til flere besparelser. Partiets landskontor i Studiestræde 24 i Indre København skal flyttes til Christiansborg. Fremover skal partiet kun afholde fysiske årsmøder hvert andet år. Der skal spares på ansættelser, som servicerer Enhedslistens lokale afdelinger.

Disse forslag om besparelser har mødt kritik fra to tidligere partiansatte, som frygter, at partiets organisation vil lide store afsavn. De frygter, at partiet vil udvikle sig til ”en strømlinet og manøvredygtig kampagneorganisation med et dominerende centrum”.

Frederikke Hellemann, afgående medlem af Enhedslistens Hovedbestyrelse, er også bekymret for, at besparelserne kan få uheldige konsekvenser for medlemsengagementet. Alligevel bakker hun op om Hovedbestyrelsens forslag om, at årsmøderne fremover kun skal foregå fysisk hvert andet år:

”Vi kommer virkelig til at savne det engagement og den motivation, det giver at deltage i årsmøderne. Men i den økonomiske situation, vi står i lige nu, var det en ansvarlig beslutning. Jeg kunne ikke finde de 800.000 kroner i budgettet noget andet sted. Jeg håber, at vi en gang i fremtiden – hvis økonomien tillader det – kan lade os inspirere lidt af Sosialistisk Venstreparti i Norge og afholde en form for politisk festival. Jeg tror, at det vil kunne engagere en større del af medlemmerne”, fortæller Frederikke Hellemann til Solidaritet.

Hovedbestyrelsens besparelser på Enhedslistens partiorganisation blev med få undtagelser vedtaget af de fleste delegerede ved årsmødet. Årsmødet vedtog ikke Hovedbestyrelsens forslag om at skære i den andel af medlemskontingentet, der går til lokalafdelingerne.

Kun 57 procent af de delegerede stemte for regnskabet. Det kan tolkes som en kritik af de besparelser, som Hovedbestyrelsen lagde op til.

Hører EU og NATO hjemme i et venstrefløjsparti?

Hovedbestyrelsen fik også årsmødets opbakning på de politiske sager, der var til behandling på årsmødet. Der var lagt op til ophedet debat, da årsmødet skulle tage stilling til Enhedslistens holdning til EU og NATO.

Disse internationale samarbejder var også til debat ved sidste årsmøde i Enhedslisten. I kølvandet på Ruslands invasion af Ukraine gjorde Enhedslisten i 2022 op med mange års konsekvent modstand mod EU og NATO. Indtil der foreligger et konkret alternativ til EU og NATO, er det ikke længere Enhedslistens holdning, at Danmark skal melde sig ud.

Problemet var ifølge Hovedbestyrelsen, at Enhedslistens principprogram stadig indeholdt krav om dansk udmeldelse af EU og NATO. Derfor skulle årsmødedeltagerne på mødets tredjedag tage stilling til, om disse krav om udmeldelse skulle skrives ud af principprogrammet.

Hovedbestyrelsens forslag om at ændre i principprogrammet mødte kritik fra talerstolen. Medlem af Hovedbestyrelsen Jonathan Simmel udtalte, at det over for udenlandske kammerater er svært at forsvare, at Enhedslisten bakker op om NATO. Den delegerede Lasse Bertelsen sammenlignede Danmarks alliance med USA med at alliere sig med Hells Angels for at imødegå truslen fra Bandidos. Begge udtalelser blev mødt af klapsalver fra årsmødedeltagerne.

Da stemmerne var talt op, stod det klart, at Hovedbestyrelsens linje også havde vundet på mødets politiske indhold. Men det var ikke noget rungende flertal, der bakkede op. Omkring 55 procent af de delegerede stemte for at fjerne den konsekvente modstand mod NATO fra principprogrammet. Det efterlader et ret stort mindretal, som ønsker at bevare kravet om udmeldelse af NATO.

Frederikke Hellemann medgiver, at der er et stort mindretal, hvis politiske ønsker ikke blev imødekommet:

”Jeg synes, vi i Enhedslisten har været gode til at tage debatten om både EU og NATO, men vi er selvfølgelig nødt til at kunne favne alle vores medlemmer. Der er ikke noget modsætningsforhold mellem at være medlem af Enhedslisten med den officielle holdning, som vi har nu, og samtidig give den gas i for eksempel fredsbevægelsen”, siger Frederikke Hellemann.

Per Clausen valgt som spidskandidat til EU-parlamentsvalget

Per Clausen blev valgt med stor opbakning som spidskandidat ved EU-parlamentsvalget om et år i juni 2024. Hans mærkesag er at bekæmpe industriens og landbrugets kemiske forgiftning af natur og mennesker. Nikolai Villumsen afgår ud fra partiets rotationsprincip som EP-medlem siden 2019 oveni 7½ år i Folketinget.

Ved årsmødet tog Enhedslisten også stilling til partiets holdning til borgerløn. Et forslag fra tidligere skoleborgmester i København Per Bregengaard, som også er beskrevet i Solidaritet, var oppe imod Hovedbestyrelsens forslag, som ønskede mere debat og flere forsøg, inden borgerløn kan udfoldes på større skala.

Det endte med, at et flertal af de delegerede også her bakkede op om Hovedbestyrelsens forslag. Borgerløn som socialistisk reformpolitik er altså stadig ikke officiel Enhedslisten-politik.

Enhedslisten står i dag med nogle politiske og organisatoriske udfordringer. De hænger i virkeligheden sammen. For at økonomien skal komme på fode igen, skal partiet få nogle bedre valg. Disse valgresultater afhænger af den politiske linje.

Men valgresultaterne afhænger også af, at Enhedslisten er i stand til at føre en effektiv valgkamp. Derfor kan besparelserne på partiets organisation måske vise sig at blive en hæmsko i bestræbelserne for at opnå bedre valg i fremtiden end det seneste folketingsvalg i 2022.

Om skribenten

Jonas Neivelt

Jonas Neivelt

Redaktør på solidaritet.dk Læs mere

Kære bruger – du er nu nået gennem et opslag i Solidaritet

Vi håber, at du fik stillet din nysgerrighed eller diskussionslyst.

Alt stof på Solidaritet er frit tilgængelig uden betalingsmur. Men det er ikke gratis at drive et website.

Solidaritet er organiseret som en demokratisk forening, hvis formål er at gøre Solidaritet til platform for venstrefløjens debat i Danmark. Du kan også blive medlem – hvis du ikke allerede er.

Du kan nemt, hurtigt og direkte lave en aftale med Mobilepay, Visa eller Mastercard – og den kan opsiges med øjeblikkelig virkning.

20 kr./md. 60 kr./md. 100 kr./md. 150 kr./md.

Foreningens indtægter er økonomisk rygrad i Mediehuset Solidaritets drift. Men foreningen er – ud over økonomisk fundament for drift – også et fællesskab, der sammen med ansatte og faste aktivister videreudvikler mediehusets aktiviteter. Læs mere om foreningen: HER