Indkøbskurv: 0,00kr. Se indkøbskurv
Venstrefløjens medie
Generic filters
Menu
EU
4. maj. 2021

Debat: EU er skabt af mennesker – og bør forlades af mennesker

Langt størstedelen af dansk lovgivning stammer fra EU-direktiver. Den struktur er ikke vedtaget demokratisk, og kan ikke laves om ved at blive i EU, skriver Kit Aastrup i et svar til Maja Albrechtsen.

Hvem styrer EU – lobbyisterne eller medlemslandene? Illustration: Corporate Europe Observatory

Debatindlæg er udtryk for skribentens egne holdninger. Kontakt os her, hvis du selv vil bidrage til debatten.

Efter et par indledende bemærkninger om, at man skal stå fast og tro på, at man kan gøre en forskel, skriver Maja Albrechtsen i Solidaritet, at hun ikke længere mener, at Danmark bør forlade EU. Hendes hovedargument er, at EU er en institution, der er skabt af mennesker og derfor også kan ændres af mennesker, hvis de ønsker det. For ingen udfordring er for stor, hvis man virkelig ønsker det. Det er ikke ligetil, indrømmer hun, og det kræver et større pres fra folket og en betydelig mere venstreorienteret politisk indflydelse.

EU er ikke demokratisk

Men hvor skal den venstreorienterede politiske indflydelse komme fra? Man kan ikke stemme sig til magten i EU, for EU er ikke demokratisk opbygget. EU består af udpegede kommissærer og et EU-parlament med repræsentanter fra de forskellige landes partier. EU’s regering er Kommissionen, som består af udpegede kommissærer fra de forskellige EU-lande samt repræsentanter fra Den Internationale Valutafond og Den Europæiske Centralbank. Ikke en eneste af dem er folkevalgte, kommissærerne udpeges af EU-landenes regeringer. Men hvad så med EU-parlamentet, der jo er folkevalgte medlemmer? Det betyder ingenting, for kun Kommissionen kan fremsætte lovforslag. Den slags lovforslag der hedder direktiver, SKAL implementeres i de enkelte EU-lande. I dag er 70-80% af al lovgivning i Danmark direktiver fra EU, som SKAL vedtages. Der er kun enkelte områder, hvor det nationale parlament har stor indflydelse, f.eks. på skoleområdet.

“Klima og de store udfordringer på det klimamæssige område skal på ingen måde forklejnes, men det er hele arbejderklassen, de faglærte og ufaglærte arbejdere, hvis vilkår forringes dag for dag.”

Med den struktur kan man ikke stemme sig til magt og indflydelse. Er det dét, skribenten mener, når hun siger, at det kræver en målrettet indsats for at få omgjort de traktatbundne strukturer, der forhindrer reelt demokrati? Altså EU skal laves helt om, før vi kan få et reelt demokrati. Det er svært at tro på.

Alligevel argumenterer Albrechtsen for, at det er mere solidarisk at blive og forsøge at fordele elendigheden mellem de enkelte europæiske lande, i stedet for at opbygge et reelt demokratisk alternativ, eksempelvis gennem et nordisk samarbejde og eventuelt gennem et samarbejde med Storbritannien eller gennem noget helt tredje. Et reelt alternativ er også dét, der foreslås i Enhedslistens eget principprogram.

Udfordringerne i EU

Maja Albrechtsen taler meget om klima og de store udfordringer, der vil komme på det klimamæssige område. De skal på ingen måde forklejnes, men det er hele arbejderklassen, de faglærte og ufaglærte arbejdere, hvis vilkår forringes dag for dag. Arbejdskraftens frie bevægelighed inden for EU får mere og mere betydning. For blot få år siden kunne man slet ikke forestille sig byggepladser, hvor der bliver talt mere polsk end dansk. Men sådan er det blevet, og på mange arbejdspladser er de timelønnede udlændinge. De kræver ikke overenskomst, og er villige til at arbejde til en meget lavere løn end landets egne arbejdere. Hvis vi fortsætter med at være medlem af EU, vil der ske det samme her som skete i det nordlige England. Der kom så mange østeuropæiske arbejdere, at de engelske arbejdere blev arbejdsløse. Derfor var de nødt til at stemme på de konservative, for at komme ud af EU. Skal vi fortsætte ud ad den kurs i fremtiden? Så kan vi forestille os, at der ikke længere vil være danske arbejdere her i landet, men et arbejdende proletariat fra Øst- og Sydeuropa, som lever i Danmark under ufatteligt dårlige forhold.

Maja Albrechtsens tanke, at menneskeskabte institutioner kan ændres af mennesker, er helt rigtig. Det gøres dog bedst i dette tilfælde ved at forlade EU og opbygge et rødt og grønt samarbejde i stedet for.  


Om skribenten

Kit Aastrup

Kit Aastrup

Aktivist siden slumstormer-tiden i 1972-73, og engageret i arbejdsmiljø, politiske fanger og Cuba. Har været med Præster for Fred gennem USA til Cuba. Medlem af Enhedslisten og Folkebevægelsen mod EU.   Læs mere

Kære bruger – du er nu nået gennem et opslag i Solidaritet

Vi håber, at du fik stillet din nysgerrighed eller diskussionslyst.

Alt stof på Solidaritet er frit tilgængelig uden betalingsmur. Men det er ikke gratis at drive et website.

Solidaritet er organiseret som en demokratisk forening, hvis formål er at gøre Solidaritet til platform for venstrefløjens debat i Danmark. Du kan også blive medlem – hvis du ikke allerede er.

Du kan nemt, hurtigt og direkte lave en aftale med Mobilepay, Visa eller Mastercard – og den kan opsiges med øjeblikkelig virkning.

20 kr./md. 60 kr./md. 100 kr./md. 150 kr./md.

Foreningens indtægter er økonomisk rygrad i Mediehuset Solidaritets drift. Men foreningen er – ud over økonomisk fundament for drift – også et fællesskab, der sammen med ansatte og faste aktivister videreudvikler mediehusets aktiviteter. Læs mere om foreningen: HER